Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 23.07.2009847
Документ 847-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.04.2019, підстава - 260-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 липня 2009 р. N 847
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 346 ( 346-2010-п ) від 19.05.2010
N 260 ( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного
регулювання ринку сільськогосподарської продукції" ( 1447-17 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2009 р. N 847
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Аграрний фонд, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 6 липня 2005 р. N 543
( 543-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1574,
N 36, ст. 2196):
1) в абзаці п'ятому пункту 6 слова "продовольчого резерву"
замінити словами "інтервенційного фонду";
2) у пункті 7:
в абзаці третьому слова "аграрній", "продовольчого резерву" і
"державного резерву" замінити відповідно словами "Аграрній",
"інтервенційного фонду" і "державного інтервенційного фонду";
в абзаці четвертому слова "максимальної закупівельної ціни"
замінити словами "максимальної інтервенційної ціни";
в абзаці п'ятому слова "мінімальної закупівельної ціни"
замінити словами "мінімальної інтервенційної ціни";
доповнити пункт після абзацу п'ятого новими абзацами такого
змісту:
"здійснює відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням
комплексу заходів щодо зберігання, перевезення та переробки
об'єктів державного цінового регулювання у межах норм,
установлених Кабінетом Міністрів України;
за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює закупівлю або
продаж визначених об'єктами державного цінового регулювання
товарів, не пов'язаних з державним ціновим регулюванням. При цьому
ціни закупівлі або продажу не повинні бути вищими/нижчими більш як
на 20 відсотків максимальної/мінімальної інтервенційної ціни,
встановленої на поточний маркетинговий період для об'єкта
державного цінового регулювання;
за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює закупівлю та
продаж матеріально-технічних ресурсів для потреб
сільськогосподарських товаровиробників;
здійснює з використанням сприятливої ринкової кон'юнктури
реалізацію об'єктів державного цінового регулювання з метою
забезпечення надходження коштів до спеціального фонду державного
бюджету;
за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює експорт
об'єктів державного цінового регулювання;
утворює державні підприємства, установи та організації;".
У зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами дванадцятим - сімнадцятим;
3) абзац третій пункту 13 після слів "максимальних і
мінімальних" доповнити словом "інтервенційних".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 травня
2007 р. N 736 ( 736-2007-п ) "Про запровадження державних
форвардних закупівель зерна" (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 37, ст. 1486, N 41, ст. 1630; 2008 р., N 9, ст. 221; 2009 р.,
N 14, ст. 417):
1) у пункті 4 постанови слова "продовольчого резерву"
замінити словами "інтервенційного фонду";
2) у Порядку проведення державних форвардних закупівель
зерна, затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці першому пункту 1 слова "продовольчого резерву"
замінити словами "інтервенційного фонду";
в абзаці першому пункту 2 і пункті 3 слово "закупівельними"
замінити словом "інтервенційними";
у пункті 5 слова "продовольчого резерву" замінити словами
"інтервенційного фонду";
у першому реченні абзацу десятого пункту 6 слова "ризиків
загибелі (втрати) зерна" замінити словами "на випадок знищення або
пошкодження майбутнього врожаю сільськогосподарських культур";
у пункті 9:
абзац третій викласти в такій редакції:
"складських документів на зерно, виписаних Аграрному фонду;";
в абзаці четвертому слова "акта приймання-передачі" замінити
словами "акта приймання-передавання";
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"картки аналізу зерна або посвідчення про його якість,
виданого Державною хлібною інспекцією;";
в абзаці дев'ятому слова "акт приймання-передачі" замінити
словами "акт приймання-передавання".
3. У Порядку надання бюджетних позик із застосуванням режиму
державних заставних закупівель зерна, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. N 705
( 705-2008-п ) "Про запровадження режиму державних заставних
закупівель зерна" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 59,
ст. 1988; 2009 р., N 14, ст. 417, N 57, ст. 1985):
1) у пункті 1 слова "вартості застави, розрахованої з розміру
встановленої мінімальної закупівельної ціни" замінити словами
"розміру мінімальної інтервенційної ціни";
2) абзац третій пункту 4 виключити;
3) в абзаці першому пункту 5 слова "складське свідоцтво або
складську квитанцію" замінити словами "подвійне складське
свідоцтво";
4) доповнити Порядок пунктом 8 такого змісту:
"8. У разі коли позичальник до закінчення строку,
встановленого сторонами, звертається до кредитора із заявою про
добровільний продаж об'єкта застави до державного інтервенційного
фонду на умовах погашення фінансових зобов'язань, що передбачені
кредитним договором, кредитор має право придбати такий об'єкт на
умовах, передбачених зазначеним договором.".
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2008 р. N 1128 ( 1128-2008-п ) "Деякі питання використання зерна
державного продовольчого резерву" (Офіційний вісник України, 2008
р., N 100, ст. 3319):
1) у назві, пункті 1 та абзаці першому пункту 3 постанови
слова "продовольчого резерву" замінити словами "інтервенційного
фонду";
2) у Порядку постачання та використання борошна, виробленого
із зерна державного продовольчого резерву, для виготовлення хліба
та хлібобулочних виробів, затвердженому зазначеною постановою:
у назві слова "продовольчого резерву" замінити словами
"інтервенційного фонду,";
у пункті 1 слова "продовольчого резерву" замінити словами
"інтервенційного фонду";
в абзаці другому пункту 5 слова "про реалізацію" і
"реалізації" замінити словом "поставки".

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 260
( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }

6. У назві та постановляючій частині постанови Кабінету
Міністрів України від 4 лютого 2009 р. N 62 ( 62-2009-п ) "Про
реалізацію зерна державного продовольчого резерву" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 9, ст. 269) слова "продовольчого
резерву" замінити словами "інтервенційного фонду".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2010-п ) від 19.05.2010 }

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 лютого
2009 р. N 152 ( 152-2009-п ) "Питання закупівлі та реалізації
Аграрним фондом дизельного палива і мінеральних добрив для
проведення весняно-польових робіт у 2009 році" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 15, ст. 478):
1) в абзаці першому пункту 1 постанови слова "продовольчого
резерву" замінити словами "інтервенційного фонду";
2) у пункті 1 Порядку закупівлі та реалізації Аграрним фондом
дизельного палива і мінеральних добрив для проведення
весняно-польових робіт у 2009 році, затвердженого зазначеною
постановою, слова "продовольчого резерву" замінити словами
"інтервенційного фонду".
9. У назві та пунктах 1 - 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 13 червня 2009 р. N 588 ( 588-2009-п ) "Деякі питання
реалізації цукру з державного продовольчого резерву" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 44, ст. 1476, N 53, ст. 1837) слова
"продовольчого резерву" замінити словами "інтервенційного фонду".
10. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 липня
2009 р. N 655 ( 655-2009-п ) "Про формування державного
продовольчого резерву у 2009 році" (Офіційний вісник України,
2009 р., N 50, ст. 1682):
у назві та постановляючій частині слова "продовольчого
резерву" замінити словами "інтервенційного фонду";
у постановляючій частині слова "мінімальної ціни" замінити
словами "мінімальної інтервенційної ціни", а слова "мінімальними
цінами" - словами "мінімальними інтервенційними цінами".вгору