Документ 846-XII, поточна редакція — Прийняття від 18.03.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відновлення селу Новосілка
Пологівського району Запорізької області
колишнього найменування Новокарлівка
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 15, ст. 183 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Новосілка Пологівського району Запорізької
області колишнє найменування Новокарлівка.

Голова Верховної Ради
Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 березня 1991 року
N 846-XIIвгору