Документ 845-XII, поточна редакція — Прийняття від 18.03.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відновлення селу Першотравневе
Луцького району Волинської області
колишнього найменування Боголюби
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 15, ст. 182 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Першотравневе Луцького району Волинської
області колишнє найменування Боголюби.

Голова Верховної Ради
Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 березня 1991 року
N 845-XIIвгору