Про Звернення Верховної Ради України до парламентів, урядів та громадськості держав Європи
Постанова Верховної Ради України; Звернення від 22.05.2003844-IV
Документ 844-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2003

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Звернення Верховної Ради України до парламентів,
урядів та громадськості держав Європи

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 36, ст.297 )

У зв'язку з проведенням 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього середовища "Довкілля для Європи" Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Звернення Верховної Ради України до парламентів, урядів та громадськості держав Європи (додається).

2. Надіслати Звернення Верховної Ради України на адресу керівників урядів і парламентів держав Європи.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ, 22 травня 2003 року
N 844-IVСхвалено
Постановою Верховної Ради України
від 22 травня 2003 року N 844-IV

ЗВЕРНЕННЯ
Верховної Ради України до парламентів, урядів
та громадськості держав Європи

Євроінтеграційні процеси стають одним з основних елементів розбудови загальноєвропейської безпеки і стабільності. Саме завдяки їм держави Центральної і Східної Європи, у тому числі й Україна, мають можливість долучитися до вироблення надійних гарантій захисту навколишнього природного середовища та сталого розвитку на континенті.

Верховна Рада України виступає за те, щоб європейська модель реформи екологічної політики, особливо у сферах екологічного фінансування, екологічного управління на підприємствах, реформування водного господарства, участі громадськості у прийнятті рішень та доступу до інформації, що стосується довкілля, стала однією із засад розбудови сучасної демократичної держави з соціально орієнтованою економікою, розвинутим громадянським суспільством.

Внаслідок розвитку процесів глобалізації економічних відносин виникають нові функціональні зв'язки між безпекою та навколишнім природним середовищем, що потребує удосконалення форм співробітництва. Попередження та ліквідація загроз планетарного масштабу, прикладом якої є Чорнобильська катастрофа, мають стати основою ефективної співпраці, що сприятиме безпечному існуванню людини, соціальних груп, держав, суспільства в цілому.

Верховна Рада України, розуміючи свою відповідальність за посилення екологічної безпеки європейського континенту, робить свій внесок і надалі докладатиме зусиль у розбудову європейського екологічного процесу, спрямовуючи його у відповідне правове русло, формуючи належне законодавче підгрунтя для ефективних дій виконавчої влади, надаючи імпульс суспільному діалогу, формує фундаментальні напрями розвитку суспільної думки.

Важливим кроком на шляху до європейської інтеграції є прийняті Україною законодавчі акти щодо забезпечення населення якісною питною водою, охорони земельних, лісових, водних ресурсів та атмосферного повітря, екологічного оздоровлення басейну Дніпра, охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів, знешкодження токсичних відходів, приєднання та ратифікації ряду міжнародних конвенцій, насамперед про участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до інформації, яка стосується довкілля, про співробітництво у подоланні негативних наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру тощо.

Верховна Рада України звертається до парламентів, урядів та громадськості держав Європи із закликом об'єднати зусилля в реалізації Плану Дій та Йоганнесбурзької Декларації зі сталого розвитку, узгоджуючи її взаємопов'язані завдання - економічний та соціальний розвиток і захист довкілля - на локальному, національному, регіональному і глобальному рівнях із наданням пріоритету боротьбі з бідністю.

Вважаємо також, що на сьогодні вже є всі об'єктивні підстави для започаткування процесу переходу у взаєминах України і держав Європи на якісно новий рівень, насамперед з державами Європейського Союзу, - від партнерства до асоціації. Залучення України до європейських процесів шляхом інтеграції зміцнить внутрішню та зовнішню екологічну безпеку Європи, її економічний та інтелектуальний потенціал, посилить європейську ідентичність, а отже, відповідатиме ключовим інтересам громадян та європейського суспільства в цілому.

Верховна Рада України висловлює впевненість, що 5-а Всеєвропейська конференція міністрів охорони навколишнього середовища "Довкілля для Європи" стане важливою віхою у поглибленні стратегічного партнерства між Україною та іншими європейськими державами на шляху інтеграції екологічних інтересів на континенті. Ми також звертаємося до парламентів, урядів та громадськості держав Європи із закликом підтримати курс нашої держави на боротьбу з бідністю, європейську інтеграцію, виведення взаємин з Україною на рівень, адекватний стратегічним зрушенням на нашому континенті та глибоким змінам в Українській державі.

м. Київ,

22 травня 2003 рокувгору