Документ 844-2011-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.09.2011

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 7 вересня 2011 р. N 844-р
Київ
Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених
Генеральній прокуратурі України на 2011 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) здійснити у межах загального обсягу бюджетних
призначень, передбачених Генеральній прокуратурі України на 2011
рік у загальному фонді державного бюджету ( 2857-17 ),
перерозподіл видатків шляхом:
1) зменшення обсягу видатків споживання за програмою 0901010
"Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та
представницькі функції в суді" на суму 15 949 тис. гривень, у тому
числі на оплату праці - 2 850 тис. гривень;
2) збільшення:
обсягу видатків споживання за програмою 0901020 "Підготовка
кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів
Національною академією прокуратури України" на суму 3 885 тис.
гривень, у тому числі на оплату праці - 2 850 тис. гривень;
обсягу видатків розвитку за програмою 0901010 "Нагляд органів
прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в
суді" на суму 12 064 тис. гривень.
2. Забезпечити:
Генеральній прокуратурі України - погодження перерозподілу
видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження
відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70вгору