Про забезпечення безпеки під час ліквідації рідкопаливних стратегічних ракетних комплексів
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 12.10.1993843-р
Документ 843-93-р, поточна редакція — Прийняття від 12.10.1993

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 12 жовтня 1993 р. N 843-р
Київ

З метою забезпечення ядерної та екологічної безпеки під час
ліквідації рідкопаливних стратегічних ракетних комплексів на
території України, в яких закінчується гарантійний термін
експлуатації:
1. Затвердити план заходів щодо ліквідації рідкопаливних
стратегічних комплексів і забезпечення раціонального використання
вивільнювальних при цьому військових об'єктів та обладнання
(додається).
2. Визначити Міноборони генеральним замовником виконання
робіт, передбачених планом заходів.
Мінфіну забезпечити виділення Міноборони коштів для оплати
зазначених робіт за рахунок асигнувань, передбачених у державному
бюджеті на фінансування оборони.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Інд. 30

Затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 1993 р. N 843-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо ліквідації стратегічних ракетних
комплексів і забезпечення раціонального
використання військових об'єктів та
обладнання, вивільнюваних при цьому

------------------------------------------------------------------ | | Розрахункова Зміст | Виконавці | вартість | | (млн. крб.) ------------------------------------------------------------------ I. Підготовка до утилізації компонентів
ракетного палива
Розроблення технології утилізації КБ "Південне"
гептилу: Академії наук
визначення основних напрямів 30
утилізації;
розроблення технології утилізації 40
Будівництво сховищ для гептилу 3600
Розроблення технології утилізації
амілу:
визначення основних напрямів КБ "Південне" 30
утилізації;
розроблення технології утилізації Академія наук 30
Ремонт 26 цистерн ЖАЦ-44 для Міноборони 330
перевезення амілу ----------- 4060
II. Підготовка до ліквідації ракет РС-18
Розроблення і відпрацювання КБ "Південне" 930
технології нейтралізації, Центральний
проектної та конструкторської проектний
документації для реконструкції інститут
станції нейтралізації ракет на КБ Міноборони
"Південне". Реконструкція, (ЦПІ)
випробування, введення в
эксплуатацію
Розроблення і відпрацювання КБ "Південне" 21
технології утилізації ракет
Виготовлення, придбання та монтаж КБ "Південне" 325
устаткування для утилізації ВО "Південмаш-
ракет завод" ---------- 1276
III. Підготовка до ліквідації ракетних комплексів
(шахтних пускових установок (ШПУ),
уніфікованих командних пунктів
(УКП) та інших споруд
Розроблення КБ "Південне" 42
організаційно-технічної та ЦПІ
технологічної документації на спецтрест N 5
демонтаж та утилізацію ракетних
комплексів
Розроблення та відпрацювання ЦПІ 20
технології демонтажу учбової ШПУ спецтрест N 5
на об'єкті 673 ІЕЗ імені
Є.О. Патона
Розроблення технології Академія наук 10
конструкторської документації та
виготовлення засобів для
добування парафіну із ШПУ
Розроблення та відпрацювання спецтрест N 5 104
технології демонтажу споруд УКП ІЕЗ імені
на першому бойовому РК, що Є.О. Патона
ліквідуються ЦПІ
Розроблення проектної ЦПІ 89
документації та проведення
рекультивації бойової стартової
позиції та об'єктів, що
ліквідуються
Розроблення та відпрацювання Харківський 10
технології на проведення авіаційний
ліквідації елементів ШПУ інститут ---------- 275
IV. Технічне оснащення
ліквідаційних заходів
Придбання чотирьох автомобільних спецтрест N 5 400
кранів вантажопійомністю 100 тонн
Придбання додаткового обладнання -"- 30
для ліквідації ШПУ (газорізки,
підйомні механізми тощо)
Забезпечення частин 43 РА паливом Міноборони 790
з розрахунку:
280 тонн бензину,
320 тонн дизпалива,
80 тонн гасу ---------- 1220
V. Компенсація збитків
Компенсація збитків ВО "Азот" при Міноборони 1000
утилізації амілу
VI. Забезпечення екологічної безпеки
ліквідаційних робіт
2000
Міноборони
Мінприроди
Академія наук
КБ "Південне"
ЦРІ
VII. Підготовчий етап програми
соціальних гарантій
Міноборони 21 ---------- Усього 9852вгору