Документ 842-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.10.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2018 р. № 842
Київ

Про внесення змін до пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 215 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 33, ст. 964; 2016 р., № 98, ст. 3190), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу другого пункту 4 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності одночасно із Законом України “Про електронні довірчі послуги”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2018 р. № 842

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України

1. Підпункт 2 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“здійснює за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій покупцям (споживачам) за рахунок сплачених до державного бюджету сум штрафних (фінансових) санкцій, застосованих такими органами за наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій;”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - сімнадцятим.

2. Доповнити пункт підпунктом 13-1 такого змісту:

“13-1) складає консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан і результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів;”.

3. Підпункт 14 після слів “місцевих бюджетів” доповнити словами “, річну консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан і результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів”.

4. Доповнити пункт підпунктами 20-1 і 20-2 такого змісту:

“20-1) надає електронні довірчі послуги;

“20-2) забезпечує функціонування системи дистанційного обслуговування “Клієнт казначейства - Казначейство”;”.вгору