Документ 840_129, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2006

              Поправка N 3 
до Угоди між Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України і Міністерством
оборони Сполучених Штатів Америки щодо надання
Україні допомоги, пов'язаної із встановленням
системи експортного контролю з метою
запобігання розповсюдженню зброї
масового знищення з України

Дата підписання: 12.09.2006 Дата набрання чинності для України: 12.09.2006
Міністерство економіки України і Міністерство оборони
Сполучених Штатів Америки цим погоджуються внести зміни до Угоди
між Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
України і Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки щодо
надання Україні допомоги, пов'язаної із встановленням системи
експортного контролю з метою запобігання розповсюдженню зброї
масового знищення з України, від 22 жовтня 2001 року ( 840_077 ),
з поправками від 26 березня 2004 року ( 840_085 ) та 27 червня
2005 року ( 840_104 ) (надалі - Угода), у такій редакції:
1. У пункті 2 Статті V Угоди ( 840_077 ) шляхом заміни слів
"двадцять два мільйони доларів США" на слова "сорок чотири
мільйони п'ятсот тисяч доларів США"
Ця Поправка N 3 набуває чинності з дати її підписання
Сторонами і залишається чинною протягом дії Угоди ( 840_077 ).
Вчинено у м. Києві 31 серпня 2006 року та у м. Вашингтоні 12
September 2006 року у двох примірниках, кожний українською та
англійською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.
ЗА МІНІСТЕРСТВО ЗА МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
(підпис) (підпис)вгору