Документ 840_104, действует, текущая редакция — Подписание от 27.06.2005

              Поправка N 2 
до Угоди між Міністерством оборони Сполучених
Штатів Америки і Міністерством економіки
України щодо надання Україні допомоги,
пов'язаної із встановленням системи
експортного контролю з метою
запобігання розповсюдженню
зброї масового знищення
з України

Дата підписання: 27.06.2005 Дата набуття чинності: 27.06.2005
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки і Міністерство
економіки України погоджуються внести зміни до Угоди між
Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки і Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції України щодо надання
Україні допомоги, пов'язаної із встановленням системи експортного
контролю з метою запобігання розповсюдженню зброї масового
знищення з України, від 22 жовтня 2001 року ( 840_077 ), з
поправками (надалі - Угода) у такій редакції:
1. Внести зміни до ст. IV Угоди ( 840_077 ) шляхом додання
наступного нового пункту "4":
"4. Без шкоди для прав на проведення ревізій та перевірок
відповідно до ст. X Угоди між Сполученими Штатами Америки і
Україною щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної
ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового
знищення від 25 жовтня 1993 року ( 840_007 ), а також відповідно
до національного законодавства України та існуючих двосторонніх
міжнародних договорів між Сполученими Штатами Америки і Україною,
Українська Сторона або уповноважені нею виконавчі агенти передають
Американській Стороні зібрані дані про будь-які факти виявлення
незаконного обігу матеріалів, пов'язаних із зброєю масового
знищення, або вилучення таких матеріалів, за допомогою наданого
Американською Стороною обладнання, технології або інших
матеріалів.
Українська Сторона або уповноважені нею виконавчі агенти
протягом 48 годин надсилають Посольству США в Києві попереднє
повідомлення про факти такого виявлення та вилучення, а протягом
30 днів надають повну інформацію."
2. Внести зміни до пункту 2 ст. V Угоди ( 840_077 ) шляхом
заміни слів "п'ятнадцять мільйонів доларів США" на слова "двадцять
два мільйони доларів США".
Ця Поправка N 2 набуває чинності з дати її підписання
Сторонами та залишається чинною протягом дії цієї Угоди
( 840_077 ).
Вчинено у м. Вашингтон 27 червня 2005 року у двох
примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу.
ЗА МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ ЗА МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ УКРАЇНИ
АМЕРИКИ
(підпис) (підпис)вверх