Документ 840_084, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.04.2004

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом
Сполучених Штатів Америки щодо основних напрямів
та цілей програми допомоги з боку Агентства США
з міжнародного розвитку у 2004 році

Дата підписання: 09.04.2004 Дата набуття чинності: 09.04.2004
Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки, який діє
через Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США), шляхом
укладення цього Меморандуму про взаєморозуміння, і на основі Угоди
між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про
гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992
р. ( 840_295 ) (надалі - Двостороння Угода) мають намір сприяти
дієвій реалізації програм допомоги Україні з боку АМР США. Також, на основі відповідних механізмів співробітництва і
координації дій, Сторони бажають забезпечити ефективний обмін
інформацією про заходи допомоги з боку АМР США та увільнення цих
заходів від податків і митних зборів, як передбачено положеннями
Двосторонньої Угоди ( 840_295 ). Сторони визначили і погодилися про наступні основні напрями
та цілі програми допомоги з боку АМР США на період з 2004 р., які
викладені нижче. Сторони також домовилися про те, що заходи, які
відповідають Основним напрямам та цілям програми АМР США,
визначеним у цьому Меморандумі про взаєморозуміння, за згодою двох
Урядів будуть вважатися такими, що здійснюються в рамках
Двосторонньої Угоди ( 840_295 ).
Основні напрями та цілі програми допомоги з боку АМР США
1. Розвиток малих та середніх підприємств (МСП):
- допомога органам державної влади і місцевого самоврядування
в реалізації заходів по покращенню середовища для підприємницької
діяльності, у вдосконаленні заходів державної політики на
центральному та місцевому рівнях, які мають вплив на таку
діяльність, та у запровадженні концепції комплексного
обслуговування суб'єктів підприємництва; - допомога недержавним (громадським) науково-аналітичним
центрам у підвищенні якості аналітичної роботи та звітності щодо
різних аспектів розвитку МСП; - сприяння розвитку та покращенню діяльності об'єднань
підприємців; - допомога у розробці та впровадженні навчальних програм у
галузі ділового управління, підвищенні кваліфікації викладачів та
якості навчальних матеріалів у відібраних університетах та інших
навчальних закладах; - сприяння роботі структур, що надають послуги у сфері
підприємництва, включаючи консультантів та викладачів у галузі
бізнесу, а також у створенні національної мережі послуг малим і
середнім підприємствам; - підтримка програм кредитування малого бізнесу, в рамках
програми мікрокредитування ЄБРР, зокрема - діяльності банку
"ПроКредит"; - допомога у створенні сприятливого інвестиційного клімату в
Україні шляхом здійснення програм Фонду "Вестерн Ен-Ай-Ес
Ентерпрайз"; - допомога у впровадженні освітніх програм для підприємців.
2. Державні фінанси та бюджет:
- технічна допомога і здійснення навчальних програм, які
мають сприяти запровадженню програмно-цільового методу формування
та виконання місцевих бюджетів у визначених областях України
згідно з вимогами Бюджетного кодексу ( 2542-14 ); - технічна допомога і здійснення навчальних програм, які
мають сприяти необхідному врегулюванню системи міжбюджетних
трансфертів на рівні села, селища, міста районного значення та
району згідно з вимогами Бюджетного кодексу ( 2542-14 ) та інших
законів України.
3. Банківська справа:
- допомога у галузі банківського нагляду і аудиту; - підтримка навчальних програм для працівників банків; - допомога у розвитку іпотечного кредитування.
4. Фінансові ринки:
- допомога державним органам, що регулюють діяльність
фінансових ринків; - допомога у розробці і впровадженні законів, інших
нормативно-правових актів та у розвитку діяльності саморегулівних
організацій; - допомога у запровадженні міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, аудиту, корпоративного управління та
оптимальних процедур ведення бізнесу; - підтримка програм освіти у галузі міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, аудиту, корпоративного управління та
оптимальних процедур ведення бізнесу; - підтримка програм навчання і сертифікації фахівців у сфері
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, аудиту,
корпоративного управління та фінансів; - допомога у створенні приватних пенсійних фондів і страхової
галузі; - допомога у створенні бюро кредитної інформації; - допомога у розвитку системи іпотечного кредитування та
інфраструктури іпотечного ринку.
5. Комерційне право та вступ до СОТ:
- допомога у реформуванні нормативно-правової бази; - допомога у вдосконаленні нормативної бази процедур
банкрутства та у застосуванні цих процедур; - допомога у реалізації заходів, пов'язаних із вступом
України до СОТ; - підтримка діяльності Центру комерційного права, який
здійснюватиме програми навчання, технічну допомогу при розробці
законодавства в галузі комерційного права та просвіту громадян у
цій сфері.
6. Сільське господарство:
- подальша допомога Координаційній Раді з питань аграрної
політики при Кабінеті Міністрів України з метою вдосконалення
підготовки та аналізу заходів державної політики у аграрному
секторі; - надання цільової допомоги щодо функціонування ринків
сільськогосподарської продукції; - допомога у забезпеченні доступу до кредитних ресурсів для
фермерів та землевласників; - підтримка програм дорадчих послуг фермерам; - допомога у розвитку фінансового лізингу; - подальша підтримка у здійсненні волонтерських програм
допомоги сільському господарству України; - допомога у видачі громадянам України державних актів на
право власності на землю, запровадженні національної системи
реєстрації прав власності на нерухоме майно та формуванні
інфраструктури ринку землі в Україні; - допомога у розвитку системи складських розписок для
зернової продукції та програм земельної іпотеки; - допомога в опрацюванні стандартів переробки і виготовлення
м'ясних та морепродуктів, що має сприяти гармонізації українських
стандартів зі світовими.
7. Програми навчання та обміну:
- організація програм навчання громадян України у Сполучених
Штатах Америки, інших країнах світу та в Україні, зокрема навчання
у таких галузях, як економіка та бізнес, демократія і громадянське
суспільство, правова держава, розвиток місцевого самоврядування та
управління, охорона здоров'я та довкілля, сільське господарство,
пенсійна реформа та інші заходи соціального сектору.
8. Демократія та самоврядування:
- допомога у зміцненні місцевого самоврядування, включаючи
такі аспекти, як розширення участі громадян, розбудова асоціацій
органів місцевого самоврядування, покращення системи надання
послуг, підвищення якості комунальних послуг, фінансове
управління, місцевий економічний розвиток та розширення доступу
органів місцевого самоврядування до кредитних ресурсів; - допомога у вдосконаленні законодавчої і нормативної бази
виборчого процесу, яка забезпечувала б більш ефективний, відкритий
та конкурентний характер виборів, у інформуванні виборців,
спостереженні за ходом виборів шляхом участі громадян, громадських
організацій та політичних партій, підвищенні професійного рівня,
компетентності та незалежності членів виборчих комісій усіх
рівнів; - допомога політичним партіям, в межах законодавства України,
у демократизації їх діяльності, більш активному реагуванні на
потреби громадян, ефективному визначенні і узагальненні тих
питань, що турбують суспільство; - сприяння більш сумлінному дотриманню норм виборчого
законодавства шляхом технічної допомоги на адресу правозахисних
організацій, правників, державних службовців, задіяних у
організації виборів, а також суддів; - допомога у зміцненні діяльності Верховної Ради України як
демократичного інституту шляхом підтримки у створенні більш
ефективної та демократичної системи діяльності внутрішніх структур
і підрозділів, сприяння більш досконалій взаємодії законодавчої і
виконавчої влади та сприяння кращому доступу громадян до
законотворчого процесу і налагодженню ефективної системи
взаємозв'язку між громадянами і парламентом; - сприяння розвитку незалежної та ефективної судової влади
шляхом надання технічної допомоги з правових та адміністративних
питань керівництву органів судової влади і членам суддівського
корпусу, а також підтримки діяльності професійних асоціацій; - допомога у зміцненні організаційної бази громадянського
суспільства, зокрема - шляхом підтримки діяльності правозахисних
груп, громадських організацій та незалежних науково-аналітичних
центрів, посилення участі громадян в управлінні справами держави
та вирішенні питань державної політики; - сприяння розвитку та ширшому застосуванню (відтворенню)
ініціатив по боротьбі з корупцією, започаткованих громадянами,
громадськими організаціями чи групами, або органами державної
влади; - допомога у дотриманні принципів правової держави, зокрема
шляхом захисту громадських прав, підтримки у здійсненні судової
реформи та сприяння відкритому і ефективному законотворчому
процесу; - підтримка у зміцненні свободи слова в Україні та доступу
громадян до інформації шляхом допомоги організаціям, які працюють
у галузі ЗМІ, надання правозахисних послуг і допомоги, здійснення
навчальних програм у сферах управління, фахових навичок та
правових питань у сфері ЗМІ.
9. Охорона довкілля:
- застосування програм місцевих екологічних дій для
визначення, класифікації та вирішення проблем охорони довкілля на
місцевому рівні; - сприяння ринковим методам вирішення екологічних питань
шляхом підтримки співробітництва між підприємствами, органами
місцевої влади і асоціаціями в Україні та їх партнерами у США; - підтримка діяльності Українського центру менеджменту землі
та ресурсів у застосуванні систем телеметрії і географічної
інформації, а також Інтернет-технологій для потреб стабільного і
тривалого розвитку.
10. Допомога у соціальному секторі:
- допомога у реалізації стратегії пенсійної реформи в
Україні, включаючи створення нормативно-правової бази для
запровадження реформованої пенсійної системи, та у започаткуванні
приватної пенсійної системи; - надання технічної допомоги з метою захисту соціально
незахищених дітей.
11. Розвиток сталих громадських організацій:
- допомога у зміцненні сектору громадських організацій в
Україні, а також тих громадських організацій, що працюють у
сферах, визначених у цьому документі.
12. Гендерні питання та боротьба з торгівлею людьми:
- підтримка діяльності у сфері утвердження гендерної рівності
та протидії торгівлі людьми; - допомога жінкам у заснуванні і веденні власного бізнесу та
в отриманні доступу до фінансових ресурсів.
13. Охорона здоров'я:
- підвищення якості медичних послуг на адресу матері та
дитини; - підтримка профілактичних та інформаційних програм, що мають
скоротити обсяги інфікування ВІЛ серед представників груп ризику,
та сприяння заходам по лікуванню, піклуванню і підтримці хворих на
ВІЛ/СНІД; - подальша допомога у реалізації програм первинної медичної
допомоги та у діяльності закладів охорони здоров'я на засадах
сімейної медицини; - допомога у розбудові спроможностей для здійснення реформ
сектора охорони здоров'я; - допомога у відстеженні та запобіганні вроджених вад; - допомога у впровадженні DOTS-стратегії (короткотермінові
курси лікування туберкульозу під прямим наглядом), адаптованої до
національних умов; - подальше сприяння заходам у сфері репродуктивного здоров'я; - допомога у створенні та зміцненні громадських організацій,
які працюють у галузі охорони здоров'я.
14. Регіональні ініціативи:
- підтримка Польсько-американо-української спільної
ініціативи (ПАУСІ).
15. Енергетика:
- підвищення ефективності використання енергоресурсів і
заходів енергозбереження у міському господарстві; - поліпшення безпеки гірничого виробництва.
Зміни до цього Меморандуму про взаєморозуміння, включаючи
доповнення до переліку напрямів та цілей допомоги, вносяться за
погодженням Сторін. У разі виникнення питань щодо тлумачення та
застосування положень цього Меморандуму про взаєморозуміння,
Сторони погоджуються докласти всіх зусиль для вирішення таких
питань. Сторони усвідомлюють, що цей Меморандум як окремий
документ не містить наміру зобов'язати АМР США забезпечити
виділення коштів.
Цей Меморандум про взаєморозуміння набуває чинності зі дня
його підписання та зберігатиме чинність до моменту підписання
нового річного Меморандуму про взаєморозуміння щодо основних
напрямів та цілей допомоги з боку АМР США. На засвідчення цього Сторони, кожна з яких діє через належно
уповноважених представників, уклали та підписали цей Меморандум
про взаєморозуміння 9 квітня 2004 року.
Вчинено у м. Вашингтон в двох примірниках, кожний українською
та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.
За Уряд За Уряд
України: Сполучених Штатів Америки:
Міністр економіки та Директор Регіональної Місії
з питань європейської Агентства США з міжнародного
інтеграції України розвитку
М.І. Деркач Крістофер Д. Краулівгору