Документ 840_020, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 19.03.1999, підстава - 523-XIV
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.05.1999. Подивитися в історії? )


Угода
про співробітництво між Україною
та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного
використання ядерної енергії

( Угоду ратифіковано Законом N 523-XIV ( 523-14 )
від 19.03.99 )

Дата підписання: 06.05.1998 Дата ратифікації: 19.03.1999 Дата набуття чинності: 28.05.1999
Уряд України і Уряд Сполучених Штатів Америки; Ще раз підтверджуючи свою підтримку зміцненню заходів
запобігання розповсюдженню ядерної зброї у всьому світі; Усвідомлюючи відповідні зобов'язання кожного згідно з
Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) ( 995_098 ),
сторонами якого є Україна і Сполучені Штати Америки; Ще раз підтверджуючи свої наміри тісно співпрацювати разом, а
також з іншими країнами для забезпечення загальносвітової
прихильності до ДНЯЗ і цілковитого виконання намірів передмови та
всіх умов цієї Угоди; Ще раз підтверджуючи свої зобов'язання щодо забезпечення
того, що міжнародна розробка та використання ядерної енергії у
мирних цілях будуть виконуватись згідно з умовами, що максимально
можливою мірою сприятимуть меті ДНЯЗ; Запевняючи про свою підтримку цілей Міжнародного агентства з
атомної енергії (МАГАТЕ); Визнаючи необхідність ролі, що її відіграє система гарантій
МАГАТЕ у збереженні ефективного режиму нерозповсюдження ядерної
зброї; Підтверджуючи свої зобов'язання щодо зміцнення гарантій
МАГАТЕ, включаючи готовність робити кроки, необхідні для надання
змоги Агентству ефективно і раціонально застосовувати гарантії та
досягати мети його інспекційних завдань на установах, що
відносяться до юрисдикцій Сторін; Визнаючи, що вони вирішили діяти у відповідності до
принципів, вміщених у Керівництві для Переміщень Ядерного
матеріалу Групи Ядерних Постачальників; Наголошуючи на важливості принципів Групи Ядерних
Постачальників: - щодо повномасштабних гарантій МАГАТЕ таких, як умови
переміщення до країн, що не володіють ядерною зброєю; - щодо контролю за предметами подвійного використання; - запровадження обмеження експорту не загальнодоступних
предметів. Визнаючи важливість підтримки ефективного контролю ядерних
матеріалів, а також обліку та фізичного захисту у відповідності до
міжнародних стандартів; Прагнучи до співробітництва у розробці, використанні та
контролі засобів мирного використання ядерної енергії; і Усвідомлюючи, що мирна ядерна діяльність повинна проводитися
з врахуванням потреби глобального захисту довкілля від
радіоактивного, хімічного та теплового забруднення; Погодились з наступним:
Стаття 1 - Визначення термінів
Для цієї Угоди: (А) Термін "побічний матеріал" означає будь-який
радіоактивний матеріал (за винятком спеціального ядерного
матеріалу), який виготовлено або який став радіоактивним під
впливом радіаційної події у процесі виробництва чи використання
спеціального ядерного матеріалу;
(В) Термін "компонент" означає складову частину обладнання
або інше, визначене як таке за згодою Сторін;
(С) Термін "конверсія" означає будь-які нормальні операції у
ядерно-паливному циклі, які передують виготовленню палива, за
винятком збагачення, у результаті яких уран перетворюється з
однієї хімічної форми у другу - наприклад, з форми UF6 y UO2 або з
окису урану у метал.
(D) Термін "зняття з експлуатації" означає вживання
наприкінці терміну придатності установки заходів задля виведення
її з експлуатації у спосіб, що забезпечує достатній захист
здоров'я та безпеку працівників, зайнятих у знятті з експлуатації,
населення, а також довкілля. Ці заходи можуть сягати від закриття
установки і мінімального вилучення ядерних матеріалів у поєднанні
з продовженням технічного обслуговування і нагляду, до повного
вилучення залишкової радіоактивності, що перевищує рівні, які
припустимі для необмеженого використання об'єкта і його
майданчика;
(Е) Термін "обладнання" означає будь-який реактор, крім того,
що був призначений або використовувався головним чином для
утворення плутонію або урану 233, або будь-які інші засоби, так
визначеного за згодою Сторін;
Термін "високозбагачений уран" означає уран, збагачений за
ізотопом 235 на 20% чи більше; Термін "низькозбагачений уран" означає уран, збагачений за
ізотопом 235 менше, ніж на 20%; Термін "головний критичний компонент" означає будь-яку
частину або групу частин, необхідних для роботи чутливої ядерної
установки; Термін "матеріал" означає початковий матеріал, спеціальний
ядерний матеріал, побічний матеріал, інші від побічного матеріалу
радіоізотопи, уповільнюючі матеріали, або будь-які інші речовини,
так визначені за згодою Сторін; Термін "уповільнюючий матеріал" означає важку воду або
графіт, або берилій чистоти, що дозволяє використовувати його в
реакторах для уповільнення високошвидкісних нейтронів і збільшення
ймовірності подальшого розщеплення, або будь-які інші аналогічні
матеріали, що визначені як такі за згодою Сторін; Термін "Сторони" означає Уряд України і Уряд Сполучених
Штатів Америки; Термін "мирні цілі" включає в себе використання інформації,
матеріалів, обладнання і компонентів у таких галузях як:
дослідження, виробництво енергії, медицина, сільське господарство
і промисловість, але не охоплює використання, дослідження або
розробка будь-яких ядерних вибухових пристроїв чи будь-які
військові цілі; Термін "особа" означає будь-яку фізичну або юридичну особу,
віднесену до юрисдикції будь-якої Сторони, але не залучену до
учасників цієї Угоди; Термін "реактор" означає будь-яке устаткування, інше ніж
ядерна зброя чи інший ядерний вибуховий пристрій, у якому
самопідтримувана ланцюгова реакція розщеплення забезпечується з
використанням урану, плутонію чи торію або будь-яких сполучень цих
речовин; Термін "дані обмеженого розповсюдження" означає усі дані, що
стосуються (1) конструкції (проекту), виробництва або використання
ядерної зброї, (2) виробництва спеціальних ядерних матеріалів, або
(3) використання спеціальних ядерних матеріалів у виробництві
енергії, але не вміщує дані Сторони, які вона декласифікувала або
вилучила з розряду "дані обмеженого розповсюдження"; Термін "чутлива ядерна установка" означає будь-які об'єкти,
що призначені або використовуються головним чином для збагачення
урану, переробки ядерного палива, виробництва важкої води, або
виробництва ядерного палива з вмістом плутонію; Термін "чутлива ядерна технологія обмеженого розповсюдження"
означає будь-яку інформацію (включаючи інформацію, закладену в
обладнанні чи його важливій складовій частині), яка не є
суспільним надбанням і є важливою для проектування, будівництва,
виробництва, експлуатації чи технічного обслуговування будь-якого
чутливого ядерного об'єкта, або означає іншу подібну інформацію,
котра може бути визначена як така за згодою Сторін; Термін "початковий матеріал" означає: (1) природний уран,
збіднений уран, торій або будь-який інший матеріал, визначений як
такий за згодою Сторін, або (2) руди, які містять у собі один або
більше із згаданих матеріалів у концентрації, що визначається
Сторонами час від часу; Термін "спеціальний ядерний матеріал" означає: (1) плутоній,
уран 233 чи уран, збагачений ізотопом 235, або (2) будь-який інший
матеріал, визначений як такий за згодою Сторін.
Стаття 2 - Обсяг співробітництва
Сторони співробітничатимуть у використанні ядерної енергії в
мирних цілях відповідно до положень цієї Угоди, а також
відповідних договорів, державних законів, регулюючих документів,
вимог ліцензування. Передача інформації, матеріалів, обладнання і компонентів між
Сторонами за цією Угодою може здійснюватися безпосередньо або
через уповноважених осіб. Такі передачі підлягають умовам цієї
Угоди і додатковим умовам, що можуть бути узгоджені Сторонами.
Стаття 3 - Передача інформації
Дозволяється передавати інформацію, яка стосується
використання ядерної енергії в мирних цілях. Передачі інформації
можуть здійснюватися в різних формах, серед них: звіти, банки
даних, комп'ютерні програми, конференції, візити і направлення
персоналу на об'єкти. Сфери діяльності, що можуть підлягати
інформаційному обміну, включатимуть слідуючі, однак не обов'язково
обмежуватимуться ними: (А) Розробка планів, проектування, спорудження, експлуатація,
технічне обслуговування, ремонт та використання реакторів,
реакторні експерименти і зняття з експлуатації;
(В) Використання матеріалу в наукових дослідженнях з фізики
та біології, а також у медицині, сільському господарстві і
промисловості;
(С) Дослідження паливного циклу для задоволення майбутніх
глобальних потреб в секторі цивільної ядерної енергетики, включно
з визначенням багатосторонніх підходів до гарантування ядерного
енергопостачання, і відповідної техніки для поводження з ядерними
відходами;
(D) Гарантії і фізичний захист матеріалів, обладнання і
компонентів;
(E) Аспекти охорони здоров'я, безпеки та довкілля стосовно
вищезгаданого; а також
(F) Оцінка тієї ролі, яку ядерна енергетика може відігравати
у національному енергетичному плануванні.
Ця Угода не вимагає передачі будь-якої інформації, яка не
дозволена для передачі Сторонами згідно з окремо укладеними
угодами, національним законодавством та документами, якими
регулювалися б передачі. Дані обмеженого розповсюдження не можуть передаватися за цією
Угодою. Чутливі ядерні технології не можуть передаватися у межах цієї
Угоди, крім винятків, передбачених у поправках до цієї Угоди.
Стаття 4 - Передача матеріалу, обладнання і компонентів
Матеріал, обладнання і компоненти можуть передаватися для
використання відповідно до цієї Угоди. Будь-який спеціальний
ядерний матеріал, переданий Україні за цією Угодою, повинен
складатися з низькозбагаченого урану, за винятком випадків,
визначених у п.4. Згідно з цією Угодою не повинні передаватися
чутливі ядерні установки та їх головні критичні компоненти, якщо
це не передбачено спеціальною поправкою до цієї Угоди. Низькозбагачений уран може передаватися для використання як
паливо при проведенні реакторних експериментів і в реакторах, для
конверсії чи виробництва, або з іншою метою, яка може бути
узгоджена Сторонами. Кількість спеціальних ядерних матеріалів, переданих за цією
Угодою, ніколи не повинна перевищувати кількості, яка була
визначена Сторонами як необхідна для виконання будь-якої з таких
цілей: використання в реакторних експериментах або при
завантаженні в реактори, для досягнення ефективності і
безперервності у проведенні таких реакторних експериментів чи в
роботі реакторів, а також при досягненні іншої мети, узгодженої
Сторонами. Незначна кількість спеціальних ядерних матеріалів може
передаватися для використання як зразки, стандарти, детектори,
мішені, а також для іншої мети, яку Сторони можуть узгодити.
Передача згідно з цим пунктом не підлягає обмеженням щодо
кількості, визначеним в п.3. Сполучені Штати Америки будуть намагатися здійснити необхідні
і можливі заходи, що забезпечать надійне постачання ядерного
палива в Україну, включаючи своєчасний експорт ядерного матеріалу
і з врахуванням можливостей реалізації таких заходів протягом
терміну дії цієї Угоди.
Стаття 5 - Зберігання і повторна передача
1. Плутоній та уран 233 (за винятком тих, які містяться в
опромінених паливних елементах), а також високозбагачений уран,
передані відповідно до цієї Угоди, або використані чи вироблені за
допомогою використання матеріалів чи обладнання, переданих таким
чином, будуть зберігатися тільки на тих об'єктах, які будуть
вказані Сторонами за взаємною згодою. 2. Матеріал, обладнання і компоненти, передані відповідно до
цієї Угоди, і всі спеціальні ядерні матеріали, отримані за
допомогою використання таких матеріалів чи обладнання, не
передаватимуться особам, які не мають повноважень для їх посідання
чи використання, та передаватимуться за межу територіальної
юрисдикції Сторони-одержувача лише за згодою Сторін.
Стаття 6 - Переробка і збагачення
1. Матеріал, що передається відповідно до цієї Угоди, і
матеріал, що використаний чи вироблений шляхом застосування
матеріалу або обладнання, таким чином переданих, не може бути
переробленим без узгодження Сторін. 2. Плутоній, уран 233, високозбагачений уран та опромінений
початковий або спеціальний ядерний матеріал, який був переданий
відповідно до цієї Угоди або використаний чи вироблений шляхом
застосування матеріалу чи обладнання, переданих таким чином, не
буде змінюватися за формою чи вмістом, за винятком перетворень
шляхом опромінення або подальшого опромінення, без узгодження
Сторонами. 3. Уран, який передається відповідно до цієї Угоди або
використаний в обладнанні, переданому таким чином, не повинен бути
збагачений після акту передачі без погодження Сторін.
Стаття 7 - Фізичний захист
1. Необхідно підтримувати адекватний фізичний захист щодо
початкового матеріалу чи спеціального ядерного матеріалу і
обладнання, переданих за цією Угодою, і спеціального ядерного
матеріалу, застосованого або виробленого при використанні
матеріалу або обладнання, переданих таким чином. 2. Сторони погоджують рівні застосування фізичного захисту,
визначеного в Додатку до цієї Угоди і котрі можуть бути змінені за
взаємною згодою Сторін без внесення поправок до цієї Угоди. Згідно
з цими рівнями Сторони за домовленістю, повинні вживати відповідні
заходи по фізичному захисту, котрі як мінімум, мають забезпечити
захист, порівнянний з рекомендаціями, зазначеними в нинішній
редакції документа МАГАТЕ під назвою INFCIRC/225. 3. Адекватність заходів з фізичного захисту, що проводяться
відповідно до цієї статті, підлягає періодичному розгляду і
консультаціям Сторін і тоді, коли одна з Сторін вважатиме, що для
підтримання відповідного фізичного захисту може знадобитися
перегляд заходів. 4. Сторони будуть інформувати одна одну через дипломатичні
канали про ті агентства чи органи влади, які несуть
відповідальність за забезпечення належних рівнів фізичного захисту
ядерного матеріалу на їх територіях або під їх юрисдикцією чи
контролем і несуть відповідальність за координацію діяльності щодо
реагування та ліквідації наслідків чи повернення матеріалів у
випадках несанкціонованого використання чи поводження з
матеріалом, що підлягає цій статті. Крім цього, Сторони
визначатимуть через дипломатичні канали контактних осіб в їх
державних органах для співробітництва у справах транспортування за
межі країни та інших питаннях, що становлять взаємний інтерес. 5. Положення цієї статті повинні здійснюватися таким чином,
щоб уникнути неналежного втручання в діяльність Сторін щодо
ядерних питань, а також для того, щоб відповідати раціональній
практиці управління, яка необхідна для економного та безпечного
ведення їх ядерних програм.
Стаття 8 - Незастосування у військових цілях чи
для спричинення вибухів
Матеріал, обладнання і компоненти, які передаються відповідно
до цієї Угоди, і матеріали, що використовуються або виробляються в
процесі застосування будь-якого матеріалу, обладнання чи
компонентів, переданих таким чином, не повинні використовуватись
для виробництва будь-яких ядерних вибухових пристроїв, з метою
дослідження чи розробки ядерних вибухових пристроїв будь-якого
типу, а також з військовою метою.
Стаття 9 - Гарантії
1. Співробітництво за цією Угодою вимагає застосування
гарантій, передбачених МАГАТЕ щодо усіх заходів відносно ядерної
діяльності на території України, під її юрисдикцією чи
здійснюваних будь-де під її наглядом. Запровадження Угоди про
Гарантії у відповідності до Статті III (4) ДНЯЗ повинно
задовольняти ці вимоги. 2. Початковий або спеціальний ядерний матеріал, переданий в
Україну відповідно до цієї Угоди, і будь-який початковий або
спеціальний ядерний матеріал, використаний чи вироблений через
застосування матеріалу, обладнання або компонентів, переданих
таким чином, будуть предметом гарантій у відповідності до Угоди
між Урядом України і МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з
приєднанням України до ДНЯЗ від 21 вересня 1995 року ( 995_028 ),
яка набула чинності в Україні 22 січня 1998 року. 3. Початковий або спеціальний ядерний матеріал, переданий у
США відповідно до цієї Угоди і будь-який початковий або
спеціальний ядерний матеріал, використаний або вироблений через
застосування матеріалу, обладнання або компонентів, переданих
таким чином, підлягає умовам Угоди між Сполученими Штатами Америки
і МАГАТЕ щодо застосування гарантій у Сполучених Штатах Америки,
яку підписано 18 листопада 1977 року у Відні та яка набула
чинності з 9 грудня 1980 року. 4. Якщо будь-яка Сторона дізнається про обставини, які
свідчать про те, що МАГАТЕ з якоїсь причини не застосовує чи не
буде застосовувати гарантії відповідно до угоди, як передбачено в
п.2 або п.3, щоб забезпечити ефективну безперервність гарантій,
Сторони повинні провести консультації та негайно досягти
домовленостей з МАГАТЕ чи між собою, які відповідали б принципам
та процедурам гарантій МАГАТЕ та якими було б створено гарантії,
еквівалентні тим, що мали забезпечуватися системою, яку вони
замінять та які відповідають вимогам, викладеним в п.2 чи п.3. 5. Кожна Сторона вживає такі заходи, які необхідні для
підтримання і полегшення застосування гарантій, наданих відповідно
до цієї статті. 6. Кожна Сторона створює і підтримує систему обліку та
контролю початкового і спеціального ядерних матеріалів, переданих
відповідно до цієї Угоди і початкового і спеціального матеріалу,
який використовується або виробляється при застосуванні матеріалу,
обладнання та компонентів, переданих таким чином. Процедури цієї
системи відповідатимуть процедурам, встановленим у документі
МАГАТЕ INFCIRC/153 (виправлена редакція), або в будь-якій іншій
редакції цього документа за згодою Сторін. 7. На прохання однієї Сторони друга Сторона повинна
повідомити або дати дозвіл МАГАТЕ повідомити ту Сторону, яка
звернулася із запитом, про стан усіх інвентарних запасів
матеріалів, які підлягають цій Угоді. 8. Положення цієї статті здійснюватимуться таким чином, щоб
уникнути перепон, відстрочок або неналежного втручання у
діяльність Сторін щодо ядерних питань, а також для того, щоб
відповідати раціональній практиці управління, яка необхідна для
економного і безпечного проведення їх ядерних програм.
Стаття 10 - Всеосяжний контроль постачальника
Якщо будь-яка угода між однією Стороною та іншою країною чи
групою країн надає цій країні чи групі країн права, що
відповідають частині прав або всі ті права, які визначені
відповідно до статей 5 і 6 щодо матеріалу, обладнання чи
компонентів, котрі підлягають цій Угоді, Сторони можуть, на
прохання однієї з них, домовитись, щоб така інша країна або група
країн користувалась такими правами.
Стаття 11 - Припинення співробітництва
1. Якщо одна із Сторін будь-коли після набуття цією Угодою
чинності: (А) не буде виконувати положення Статей 5, 6,7,8 чи 9, або (В) припинить, анулює чи матеріально порушить Угоду про
гарантії з МАГАТЕ
друга Сторона має право припинити подальше співробітництво за
цією Угодою і вимагати повернення всіх матеріалів, обладнання і
компонентів, переданих за цією Угодою, а також будь-який
спеціальний ядерний матеріал, виготовлений з їх використанням. 2. Якщо Україна в будь-який момент після вступу в силу цієї
Угоди здійснить вибух ядерного вибухового пристрою, Сполучені
Штати Америки матимуть такі ж права, які визначені в пункті 1. 3. Якщо одна із Сторін скористається своїм правом за даною
Статтею вимагати повернення якого-небудь матеріалу, обладнання чи
компонентів, вона повинна, після вивезення з території другої
Сторони, відшкодувати другій Стороні справедливо ринкову вартість
такого матеріалу, обладнання чи компонентів.
Стаття 12 - Консультації і охорона довкілля
1. Сторони беруть на себе зобов'язання проводити консультації
на прохання однієї із Сторін щодо реалізації цієї Угоди і розвитку
подальшого співробітництва в галузі мирного використання ядерної
енергії. 2. Сторони проводитимуть консультації стосовно діяльності,
передбаченої цією Угодою, щоб визначити вплив на екологічну
ситуацію в світі від такої діяльності і співпрацюватимуть у
питаннях глобального захисту довкілля від радіоактивного,
хімічного і теплового забруднення від мирної ядерної діяльності за
цією Угодою і у пов'язаних з цим питаннях, що стосуються охорони
здоров'я та безпеки.
Стаття 13 - Урегулювання суперечок
Будь-яке непорозуміння відносно інтерпретації або виконання
положень цієї Угоди підлягає негайному обговоренню Сторонами з
метою врегулювання цієї суперечки.
Стаття 14 - Набуття чинності і тривалість
1. Угода набуває чинності з моменту обміну Сторонами
дипломатичними нотами про виконання ними внутрішніх державних
процедур, необхідних для набуття чинності цієї Угоди. 2. Угода залишається чинною протягом 30 років. Термін її дії
може бути продовжений на додаткові періоди за згодою Сторін та у
відповідності до внутрішньодержавних процедур. Ця Угода може бути
розірвана в будь-який час, будь-якою Стороною, якщо вона за рік
наперед повідомить у письмовій формі іншу Сторону про свій намір
припинити співробітництво. 3. Незважаючи на припинення або закінчення дії цієї Угоди чи
припинення співробітництва за цією Угодою з будь-яких причин,
Статті 5,6,7,8,9 та 11 повинні і надалі залишатися чинними, доки
матеріал, обладнання або компоненти, які підпадають під згадані
Статті, залишатимуться на території причетної Сторони чи будь-де
під її юрисдикцією і контролем, або до того часу, доки Сторони не
досягнуть згоди у тому, що такий матеріал, обладнання або
компоненти більше не можуть бути використані для будь-якої ядерної
діяльності, актуальної з точки зору гарантій.
На підтвердження цього особи, наділені відповідними
повноваженнями, підписали цю Угоду.
Вчинено в м.Києві 6 травня 1998 р. в двох примірниках
українською та англійською мовами, тексти яких автентичні та мають
однакову юридичну силу.
За Уряд За Уряд
України Сполучених Штатів Америки
(підпис) (підпис)
Узгоджений протокол
Під час обговорення Угоди про співробітництво між Україною та
Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної
енергії (Угода), підписаної сьогодні, Сторони прийшли до
взаєморозуміння щодо слідуючих питань, що складають невід'ємну
частину Угоди.
Обсяг Угоди
Матеріал, обладнання і компоненти, які передаються з
території однієї Сторони на територію іншої, безпосередньо або
через посередництво третьої країни, вважатимуться як передані
відповідно до Угоди тільки після підтвердження з боку відповідного
урядового органу Сторони-одержувача, відповідному урядовому органу
Сторони-постачальника, що цей матеріал, обладнання або компоненти
відповідають вимогам Угоди. З метою здійснення прав, визначених у статтях 5 і 6 стосовно
спеціального ядерного матеріалу, виробленого за допомогою ядерного
матеріалу, переданого згідно з Угодою і не використаного або не
виробленого з використанням обладнання, переданого за Угодою, такі
права на практиці повинні застосуватися до тієї частини
виробленого спеціального ядерного матеріалу, яка визначається
відношенням переданого матеріалу, використаного для виробництва
спеціального ядерного матеріалу до загальної кількості матеріалу,
використаного таким чином. Те ж саме стосується і наступних
виробничих процесів.
Гарантії
Якщо будь-якій із Сторін стане відомо про обставини,
визначені в пункті 4 статті 9 Угоди, кожна Сторона наділяється
правами, наведеними нижче. Дія цих прав тимчасово призупиняється,
якщо обидві Сторони погоджуються з тим, що потреба застосувати ці
права задовольняється гарантіями МАГАТЕ згідно з угодами у
відповідності з пунктом 4 статті 9 Угоди. (1) Переглянути вчасно конструкцію обладнання, переданого
відповідно до Угоди або будь-якої установки, яка
використовуватиме, вироблятиме, перероблятиме або в якій
зберігатиметься будь-який матеріал, переданий за Угодою, або
будь-який спеціальний ядерний матеріал, використаний або
вироблений з використанням такого матеріалу чи обладнання;
(2) Вимагати ведення книг та виготовлення документів, а також
релевантних звітів, щоб допомогти забезпечити облік матеріалу,
переданого за Угодою, або будь-якого початкового чи спеціального
ядерного матеріалу, використаного або виробленого з використанням
будь-якого матеріалу, обладнання чи компонентів, переданих таким
чином;
(3) Призначити персонал, порадившись з іншою Стороною, який
матиме доступ до всіх приміщень, а також до інформації, необхідної
для обліку матеріалу, про який йде мова в пункті 2, перевірятиме
будь-яке обладнання або технічне устаткування, наведені в пункті
1; і встановлюватиме будь-які пристрої, а також самостійно
вдасться до заходів, необхідних для обліку цього матеріалу. Цей
персонал на прохання будь-якої Сторони повинен супроводжуватися
персоналом, призначеним іншою Стороною.
За Уряд За Уряд
України Сполучених Штатів Америки
(підпис) (підпис)
Додаток
Згідно з пунктом 2 статті 7 Угоди про співробітництво між
Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного
використання ядерної енергії (Угода) узгоджені рівні фізичного
захисту, що мають бути забезпечені відповідними урядовими органами
при використанні, зберіганні та транспортуванні матеріалів,
зазначених у таблиці, що додається, мають, щонайменше, мати
наступні характеристики захисту:
Категорія III
Використання та зберігання в межах територій з контрольованим
доступом. Транспортування з дотриманням спеціальних запобіжних заходів,
включаючи попередню домовленість між відправником, одержувачем та
перевізником, а також попередню згоду між суб'єктами, що
підлягають юрисдикції та регулюючим правилам держави-постачальника
та держави-одержувача, відповідно, у випадках міжнародного
перевезення, з визначенням часу, місця та процедур передачі
транспортної відповідальності.
Категорія II
Використання та зберігання на захищеній території з
контрольованими доступом, тобто на території під постійним
наглядом охоронців або електронних засобів, що оточується фізичним
бар'єром з обмеженою кількістю пунктів входу з відповідним
контролем або будь-яка територія з еквівалентним рівнем фізичного
захисту. Транспортування з дотриманням спеціальних запобіжних заходів,
включаючи попередню домовленість між відправником, одержувачем та
перевізником, а також попередню згоду між суб'єктами, що
підлягають юрисдикції та регулюючим правилам держави-постачальника
та держави-одержувача, відповідно, у випадках міжнародного
перевезення з визначенням часу, місця та процедур передачі
транспортної відповідальності.
Категорія I
Матеріали, що належать до цієї категорії, повинні бути
захищені високонадійними системами проти несанкціонованого
використання, а саме: Використання та зберігання на територіях з високим рівнем
захисту, тобто на захищеній території, зазначеній вище у Категорії
II, на яку, крім того, доступ обмежується до осіб із встановленою
благонадійністю та яка перебуває під наглядом охоронців, що мають
оперативний зв'язок з відповідними силами реагування. Спеціальні
заходи, вжиті у цьому контексті, повинні мати на меті виявлення та
запобігання будь-якому нападу, несанкціонованому доступу або
недозволеному вилученню матеріалу. Транспортування з дотриманням спеціальних запобіжних заходів,
зазначених вище для транспортування матеріалів Категорій II та
III, а також, під постійним наглядом конвою та за умов, які
забезпечують оперативний зв'язок з відповідними силами реагування.
Категоризація ядерних матеріалів
Матеріали Форма Категорія I Категорія II Категорія III /с
1. Плутоній /а Неопромінений /b 2 кг або Менше 2 кг, але 500 г або менше, більше більше 500 г але більше 15 г 2. Уран-235 Неопромінений /b
- уран, збагачений до 5 кг або Менше 5 кг, але 1 кг або менше, 20% U-235 або більше більше більше 1 кг але більше 15 г - уран, збагачений до 10 кг або більше Менше 10 кг, але 10% U-235, але менше, більше 1 кг ніж до 20% U-235
- уран, збагачений понад 10 кг і більше природний, але менше,
ніж до 10% U-235
2. Уран-233 Неопромінений /b 2 кг або Менше 2 кг, але 500 г або менше, більше більше 500 г але більше 15 г
3. Опромінене паливо Уран після розпаду або (категорії опроміненого природний уран, торій палива в даній таблиці або слабозбагачене вжиті з точки зору його паливо (менше, ніж 10% міжнародного розщепленого складника) транспортування. Держава /d,e може оперувати іншими
категоріями при
користуванні, зберіганні
на своїй території і
перевезенні палива,
прийнявши до уваги всі
важливі чинники)
а. Весь плутоній, крім такого, що має ізотопну концентрацію,
яка перевищує 80% по плутонію-238. b. Матеріали, що неопромінені в реакторі чи матеріали, що
опромінені в реакторі, однак з рівнями радіації, які дорівнюють
або менші 100 рад/год на один незахищений метр. с. Матеріали у кількостях, що не підпадають під Категорію III
та природний уран, збіднений уран та торій підлягають захисту,
принаймні, згідно з розсудливою експлуатаційною практикою. d. Хоча цей рівень захисту рекомендований, за Державами
залишається право визначати різні категорії фізичного захисту з
урахуванням оцінки особливих обставин. е. Інше паливо, яке завдяки природній наявності в цьому
матеріалі, що розщеплюється, підпадає під Категорію I або II,
перед опроміненням може втратити рівень однієї категорії в той час
як радіаційний рівень палива перевищує 100 рад/год на один
незахищений метр.вгору