Хартія українсько-американського партнерства, дружби і співробітництва
Україна, США; Хартія, Міжнародний документ від 22.11.1994
Документ 840_015, чинний, поточна редакція — Підписання від 22.11.1994


Хартія
українсько-американського
партнерства, дружби і співробітництва

Дата підписання: 22.11.1994 Дата набуття чинності: 22.11.1994
Україна і Сполучені Штати Америки, розвиваючи положення Спільної Заяви Президентів України і США
про українсько-американські відносини і розбудову демократичного
партнерства від 6 травня 1992 року ( 840_066 ); прагнучи створити надійні підвалини для розбудови міцних
відносин взаємної довіри та поваги; визнаючи, що існування вільної, незалежної і суверенної
Української держави, її безпека і процвітання мають велике
значення для Сполучених Штатів Америки; виходячи з глибокої відданості України та Сполучених Штатів
Америки принципам демократії та вільної ринкової економіки; прагнучи зробити реальний внесок у будівництво справедливого
і мирного світового ладу; визнаючи значення широкомасштабних дружніх
українсько-американських відносин як основи для зміцнення
міжнародної безпеки; усвідомлюючи свою спільну відповідальність за мир,
взаєморозуміння і співробітництво на європейському континенті в
світі в цілому; визнаючи історичний крок, який здійснила Україна,
ратифікувавши Договір про СНО-1 та приєднавшись до ДНЯЗ в якості
держави, що не володіє ядерною зброєю; визнаючи особливі зв'язки, що встановилися між двома країнами
в результаті важливої ролі американців українського походження,
яку вони зіграли в розвитку Сполучених Штатів Америки; підтверджуючи їх відданість принципам Статуту Організації
Об'єднаних Націй ( 995_010 ), Хельсінського Заключного акта
( 994_055 ) і наступних документів НБСЄ; уклали цю Хартію для розбудови відносин між собою на таких
засадах:
Україна та Сполучені Штати Америки вітають історичну
перспективу, яку відкрило відновлення Української держави, яка на
залишках тоталітаризму і непримиримості розбудовує національну
незалежність і демократичний розвиток. Сполучені Штати Америки рішуче підтримують зусилля України в
створенні суспільства, заснованого на верховенстві закону і повної
поваги до прав людини та її основоположних свобод. 1. Виходячи з їх спільної відданості демократичним цінностям,
Україна та Сполучені Штати Америки виявили рішучість побудувати
широке і міцне партнерство. 2. Україна та Сполучені Штати Америки погоджуються, що
незалежність, суверенітет і територіальна цілісність Української
держави мають фундаментальне значення для їх партнерства. 3. Україна та Сполучені Штати Америки прагнуть розвинути
тісніші двосторонні відносини з широкого кола питань. З цією метою
вони мають намір прискорити здійснення контактів у всіх
відповідних галузях, особливо у галузях політики, безпеки,
економіки, культури та охорони навколишнього середовища. Дві
держави мають намір заохочувати і сприяти прямим контактам між
громадянами і приватними організаціями, виходячи з переконання, що
справжнє партнерство не може існувати, якщо почуття спільної мети
не поширюється і за межі урядового співробітництва. 4. Україна на Сполучені Штати Америки розуміють, що
стратегічне розташування України у центрі Європи дозволяє їй
зробити особливий внесок у справу миру, безпеки та стабільності в
регіоні. Виходячи з переконання, що безпека України не може бути
забезпечена без безпеки Європи у цілому, Сполучені Штати Америки
підтримують Україну в її зусиллях, спрямованих на розв'язання
суперечностей з її сусідами в дусі миру та співпраці, утримання
від загрози силою або її застосування проти територіальної
цілісності або політичної незалежності будь-якої держави. Як
Україна, так і Сполучені Штати Америки прагнуть якнайбільшої
участі в Європейських структурах, таких як НБСЕ та її Форумі
співробітництва з питань безпеки (ФСБ). Сполучені Штати Америки вітають рішення України брати участь
у програмі НАТО "Партнерство заради миру" і сподіваються на
практичне співробітництво між українськими та американськими
військовими та оборонними установами в цьому контексті. В рамках
програми "Партнерство заради миру" Сполучені Штати Америки мають
намір співпрацювати з Україною для розвитку партнерських відносин
українських Збройних Сил з силами НАТО з метою спільного
планування, навчань та тренувань, а також готовності здійснювати
відповідні заходи. У цьому контексті, а також на основі існуючого Меморандуму
про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та
Міністерством оборони США Сполучені Штати Америки підтримують
зусилля України дбати про свої законні потреби у галузі оборони, у
тому числі через розбудову достатніх звичайних збройних сил у
відповідності з обмеженнями Договору про ЗЗСЕ. Визнаючи, що
сильні, добре підготовлені Збройні Сили під цивільним контролем і
наглядом, які прихильні захисту демократичних принципів, мають
життєво важливе значення для безпеки демократичної держави, дві
держави мають намір розвивати взаємовигідне військове
співробітництво і проводити регулярні консультації з проблем
міжнародної безпеки. Якщо в майбутньому виникне зовнішня загроза
територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці
України, Україна та Сполучені Штати Америки мають намір
консультуватися та здійснювати відповідні кроки для досягнення
мирного вирішення ситуації у відповідності з міжнародним правом та
принципами НБСЄ. 5. Визнаючи, що інтереси зовнішньої політики України
вимагатимуть тісного контакту з сусідніми державами, Сполучені
Штати Америки сприятимуть зусиллям, спрямованим на розробку
взаємопродуктивних регіональних відносин та проведення політики
регіональної безпеки, що відповідає принципам і положенням Статуту
Організації Об'єднаних Націй та Хельсінському Заключному акту. 6. Сполучені Штати Америки визнають позитивну міжнародну
роль, яку Україна почала відігравати через свою участь в силах ООН
по підтриманню миру та місіях превентивної дипломатії НБСЄ, а
також зусиллях по впровадженню санкцій і сподіваються
співробітничати з метою посилення ефективності заходів у цій
галузі. Дві держави підтверджують рішучість співпрацювати на всіх
регіональних та міжнародних формах з метою досягнення
демократичних та гуманітарних цілей. 7. Україна та Сполучені Штати Америки визнають, що
розповсюдження зброї масового знищення становить загрозу людству і
що всі уряди мусять терміново працювати для запобігання подальшого
розповсюдження такої зброї і пов'язаних з нею технологій. Для
досягнення цієї мети дві держави погоджуються обмінюватись
інформацією та досвідом у галузі експертного контролю. Сполучені
Штати Америки вітають далекоглядний крок України по ратифікації
Договору СНО-1 та її приєднання до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї в якості держави, що не володіє ядерної зброєю. Сполучені Штати Америки підтверджують свою рішучість надати
Україні відповідну фінансову та технічну допомогу в здійсненні
надійного та безпечного розукомплектування та знищення
стратегічних ядерних озброєнь, розташованих на території України,
а також у застосуванні гарантій МАГАТЕ на мирних ядерних об'єктах
в Україні. Україна та Сполучені Штати Америки підтверджують свою
рішучість співпрацювати у допомозі жертвам Чорнобильської
катастрофи і відновленні уражених районів, у посиленні безпеки
ядерних реакторів в Україні з метою недопущення подібного лиха у
майбутньому. 8. Україна та Сполучені Штати Америки відзначають, що, як
підтверджує досвід, ринкові механізми є найліпшим засобом, що
дозволяє національній економіці забезпечувати потреби свого
народу. Обидві держави розуміють, що спотворення економіки
внаслідок існування в минулому в Україні командної економічної
системи приводить до того, що перехід до ринкової економіки все ще
є й важким, інколи болісним. Україна зобов'язується впроваджувати
ринкові реформи якнайшвидше, а Сполучені Штати Америки
підтверджують свою готовність надавати фінансову і політичну
підтримку крокам, які здійснюватиме Україна у цьому напрямку як на
двосторонньому рівні, так і через міжнародні фінансові інституції. Сполучені Штати Америки також готові працювати разом з
Україною з метою подальшої розробки програми технічної допомоги,
спрямованої на прискорення реформ. Обидві держави розуміють, що
успіх цієї трансформації економіки вимагає інвестицій приватного
сектора в економіку України, і Україна визначає одним з головних
пріоритетів створення правового та фінансового клімату,
привабливого для міжнародних інвестицій. За таких умов Сполучені
Штати Америки сприятимуть заохоченню американського приватного
бізнесу до входження в ринок України. 9. Україна та Сполучені Штати Америки сприятимуть
взаємовигідному економічному співробітництву, в тому числі
торговому, яке спиратиметься на принципи рівності,
недискримінації, взаємної вигоди. Обидві держави мають намір
співпрацювати з метою забезпечення необхідних умов для такого
співробітництва з урахуванням питань захисту інвестицій, нових
технологій, авторських і патентних прав. Обидві держави готові
забезпечити те, щоб міжнародні стандарти менеджменту
застосовувалися у сфері обігу капіталів, пересування товарів і
послуг, а також укладати відповідні угоди в галузі економічного
співробітництва. 10. Україна та Сполучені Штати Америки співпрацюватимуть у
сприянні взаємному розповсюдженню інформації про національні
надбання у галузі культури, науки і освіти, пропагуватимуть нові
досягнення в цій сфері, розширюватимуть культурний та
інформаційних обмін, сприятимуть співробітництву між культурними
установами і організаціями, підтримуватимуть подальший розвиток
дружніх зв'язків між молоддю обох країн.
Вчинено в м.Вашингтоні 22 листопада 1994 року у двох
примірниках українською та англійською мовами, при цьому обидва
тексти є рівно автентичними.
За Україну За Сполучені Штати Америки
(підпис) (підпис)
Л.Кучма Б.Клінтонвгору