Документ 840_006-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.08.2018

ДОДАТКОВА УГОДА № 4
до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян, вчиненої 17 вересня 2014 р. в м. Києві
(Угода АМР США № 121-0001-АА)


Дата підписання:

15.08.2018


Дата набрання чинності для України:

15.08.2018

(Угода АМР США № 121-0001-АА)

Метою укладення Додаткової угоди - № 4 (далі - Додаткова угода - № 4) до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку - № 121-0001-АА від 17 вересня 2014 року із змінами, внесеними Додатковою угодою - № 1 від 31 серпня 2015 року, Додатковою угодою - № 2 від 10 червня 2016 року та Додатковою угодою - № 3 від 14 березня 2017 року (далі - Угода) між Урядом України (далі - Уряд України або Отримувач Гранту) та Урядом Сполучених Штатів Америки, який діє через Агентство США з міжнародного розвитку (AMP США), (далі - Сторони) є виділення додаткових коштів на суму 23640293.38 доларів США для реалізації Угоди, згідно з таблицею, наведеною нижче:

Програмний напрям

Попередня сума виділених коштів, дол. США

Додаткова сума виділених коштів, дол. США

Нова загальна сума виділених коштів, дол. США

Покращення законодавчого та стратегічного середовища у відповідності до європейських стандартів

21 547 531

7 479 614,29

29 027 145,29

Вдосконалення функцій громадського нагляду та участі громадян у процесах врядування

5 315 387

6 784 806,28

12 100 193,28

Зростання рівня підзвітності Уряду України громадянам та дотримання норм верховенства права

10 199 861

7 265 564,81

17 465 425,81

Підвищення можливості Уряду України щодо протидії торгівлі людьми

181 882

0

181 882

Розробка, оцінка та аналіз програм

1 454 075,98

2 110 308

3 564 383,98

ЗАГАЛОМ

38 698 736,98

23 640 293.38

62 339 030,36

Відповідно, Сторони домовилися про таке:

Пункт 3.1 (a) статті 3 Угоди цілком вилучається та замінюється положенням такого змісту:

(a) Грант. З метою сприяння виконанню Завдання, визначеного у цій Угоді, AMP США, відповідно до Закону про іноземну допомогу 1961 року, із змінами і доповненнями, у відповідності та на умовах, викладених у цій Угоді, надає Отримувачу грант, сума якого не перевищуватиме шістдесяти двох мільйонів трьохсот тридцяти дев’яти тисяч тридцяти доларів і тридцяти шести центів (62,339,030.36) Сполучених Штатів Америки («США») (надалі - «Грант»).

Частина IV Додатку 1 «Фінансування» до Угоди цілком вилучається та замінюється положенням і таблицею такого змісту:

Фінансовий план. Фінансовий план надання Гранту представлений нижче. Зміни до фінансового плану можуть бути зроблені уповноваженими Представниками Сторін, у відповідності до пункту 8.2 статті 8 Угоди, без внесення офіційних поправок до Угоди - за умови, що такі зміни (1) не обумовлюють виділення додаткових коштів з боку AMP США, що перевищують суму, визначену у пункті 3.1 статті 3 Угоди, чи (2) не призводять до зниження внеску Отримувача гранту нижче за суму, визначену у пункті 3.2 статті 3 Угоди, якщо така сума передбачається пунктом 3.2 статті 3 Угоди.

Фінансовий план:


Програмний напрям:

Обсяг виділених коштів,
дол. США:

Покращення законодавчого та стратегічного середовища
у відповідності до європейських стандартів

29 027 145,29

Вдосконалення функцій громадського нагляду та участі громадян
у процесах врядування

12 100 193,28

Зростання рівня підзвітності Уряду України громадянам та дотримання норм верховенства права

17 465 425,81

Підвищення можливості Уряду України щодо протидії торгівлі людьми

181 882

Розробка, оцінка та аналіз програм

3 564 383,98

ЗАГАЛОМ

62 339 030,36

Дата набрання чинності та наслідки укладення Додаткової угоди - № 4:

Ця Додаткова угода - № 4 набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Уряду України та AMP США. Якщо Додатковою угодою - № 4 не передбачено інше, всі інші положення Угоди залишаються незмінними.

Підписи:

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО, Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки, кожний з яких діє через своїх належним чином уповноважених представників, забезпечили, щоб цю Додаткову угоду - № 4 було підписано від їхніх імен та вручено у дату її вчинення, вказану вище.


ЗА УРЯД
УКРАЇНИ:

ЗА УРЯД
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ:


(підпис)

(підпис)


Володимир ГРОЙСМАН

Сюзан К. ФРІТЦ


Прем’єр-міністр України

Директор Регіональної Місії
Агентства США
з міжнародного розвитку
в Україні та Білорусі
вгору