Документ 840_005-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.08.2018

ДОДАТКОВА УГОДА № 4
до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, вчиненої 17 вересня 2014 р. в м. Києві
(Угода АМР США № 121-0002-АА)


Дата підписання:

15.08.2018


Дата набрання чинності для України:

15.08.2018

(Угода АМР США № 121-0002-АА)

Метою укладення Додаткової угоди № 4 (далі - Додаткова угода № 4) до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку № 121-0002-АА від 17 вересня 2014 року із змінами, внесеними Додатковою угодою № 1 від 31 серпня 2015 року, Додатковою угодою № 2 від 10 червня 2016 року та Додатковою угодою № 3 від 14 березня 2017 року (далі - Угода) між Урядом України (далі - Уряд України або Отримувач Гранту) та Урядом Сполучених Штатів Америки, який діє через Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США), (далі - Сторони) є виділення додаткових коштів на суму 54414094,05 доларів США для реалізації Угоди, згідно з таблицею, наведеною нижче:

Програмний напрям

Попередня сума виділених коштів, дол. США

Додаткова сума виділених коштів, дол. США

Нова загальна сума виділених коштів, дол. США

Підвищення доступності інвестицій для потреб середнього класу, який нині формується в Україні

12 524 586

12 164 313,65

24 688 899,65

Зміцнення потенціалу приватного сектору економіки

18 758 658

11 406 651,02

30 165 309,02

Посилення підтримки малих та середніх підприємств з боку органів місцевого самоврядування

6 620 203

0

6 620 203

Підвищення рівня енергетичної безпеки України

37 436 651

20 221 848,75

57 658 499,75

Збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва на основі реформ

7 689 000

8 707 533,63

16 396 533,63

Розробка, оцінка та аналіз програм

2 202 000

1 913 747

4 115 747

ЗАГАЛОМ

85 231 098

54 414 094,05

139 645 192,05

Відповідно, Сторони домовилися про таке:

Пункт 3.1 (а) Статті 3 Угоди цілком вилучається та замінюється положенням такого змісту:

(а) Грант. З метою сприяння виконанню Завдання, визначеного у цій Угоді, АМР США, відповідно до Закону про іноземну допомогу 1961 року, із змінами і доповненнями, у відповідності та на умовах, викладених у цій Угоді, надає Отримувачу грант, сума якого не перевищуватиме ста тридцяти дев’яти мільйонів шестисот сорока п’яти тисяч ста дев’яноста двох доларів і п’яти центів (139645192,05) Сполучених Штатів Америки («США») (надалі - «Грант»).

Частина IV Додатку 1 «Фінансування» до Угоди цілком вилучається та замінюється положенням і таблицею такого змісту:

Фінансовий план. Фінансовий план надання Гранту представлений нижче. Зміни до фінансового плану можуть бути зроблені уповноваженими Представниками Сторін, у відповідності до пункту 8.2 статті 8 Угоди, без внесення офіційних поправок до Угоди - за умови, що такі зміни (1) не обумовлюють виділення додаткових коштів з боку АМР США, що перевищують суму, визначену у пункті 3.1 статті 3 Угоди, чи (2) не призводять до зниження внеску Отримувача гранту нижче за суму, визначену у пункті 3.2 статті 3 Угоди, якщо така сума передбачається пунктом 3.2 статті 3 Угоди.

Фінансовий план:


Програмний напрям:

Обсяг виділених коштів, дол. США:

Підвищення доступності інвестицій для потреб середнього класу, який нині формується в Україні

24 688 899,65

Зміцнення потенціалу приватного сектору економіки

30 165 309,02

Посилення підтримки малих та середніх підприємств з боку органів місцевого самоврядування

6 620 203

Підвищення рівня енергетичної безпеки України

57 658 499,75

Збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва на основі реформ

16 396 533,63

Розробка, оцінка та аналіз програм

4 115 747

ЗАГАЛОМ

139 645 192,05

Дата набрання чинності та наслідки укладення Додаткової угоди № 4:

Ця Додаткова угода № 4 набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Уряду України та АМР США. Якщо Додатковою угодою № 4 не передбачено інше, всі інші положення Угоди залишаються незмінними.

Підписи:

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО, Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки, кожний з яких діє через своїх належним чином уповноважених представників, забезпечили, щоб цю Додаткову угоду № 4 було підписано від їхніх імен та вручено у дату її вчинення, вказану вище.


ЗА УРЯД
УКРАЇНИ:

ЗА УРЯД
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ:


(підпис)

(підпис)


Володимир ГРОЙСМАН

Сюзан К. ФРІТЦ


Прем’єр-міністр України

Директор Регіональної Місії
Агентства США
з міжнародного розвитку
в Україні та Білорусівгору