Документ 840_004-19, поточна редакція — Підписання від 12.07.2019

ДОДАТКОВА УГОДА № 6 
до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, вчиненої 17 вересня 2014 р. в м. Києві (Угода АМР США № 121-0002-АА)


Дата вчинення:

12.07.2019


Дата набрання чинності для України:

12.07.2019

12 липня 2019 року

Угода АМР США № 121-0002-АА

Метою укладення Додаткової угоди № 6 (далі - Додаткова угода № 6) до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку № 121-0002-АА від 17 вересня 2014 року із змінами, внесеними Додатковою угодою № 1 від 31 серпня 2015 року, Додатковою угодою № 2 від 10 червня 2016 року, Додатковою угодою № 3 від 14 березня 2017 року, Додатковою угодою № 4 від 15 серпня 2018 року та Додатковою угодою № 5 від 2 липня 2019 року (далі - Угода) між Урядом України (далі - Уряд України або Отримувач Гранту) та Урядом Сполучених Штатів Америки, який діє через Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США), (далі - Сторони) є внесення змін до Угоди щодо виділення додаткових коштів в односторонньому порядку (Пункт 3.1(b) статті 3) та виділення додаткових коштів на суму 61100491,00 доларів США для реалізації Угоди, згідно з таблицею, наведеною нижче (Пункт 3.1(a) Статті 3):

Результати

Попередня сума виділених коштів, дол. США

Додаткова сума виділених коштів, дол. США

Нова загальна сума виділених коштів, дол. США

Зниження корупції у визначених секторах

0

4 000 000,00

4 000 000,00

Пом’якшення впливу російської агресії

0

27 664 478,00

27 664 478,00

Забезпечення сталого, ринково орієнтованого зростання економіки із залученням широких верств населення

139 645 192,05

29 436 013,00

169 081 205,05

ЗАГАЛОМ

139 645 192,05

61 100 491,00

200 745 683,05

Відповідно, Сторони домовилися про таке:

Пункт 3.1(a) Статті 3 Угоди цілком вилучається та замінюється положенням такого змісту:

(a) Грант. З метою сприяння виконанню Завдання, визначеного у цій Угоді, АМР США, відповідно до Закону про іноземну допомогу 1961 року, із змінами і доповненнями, у відповідності та на умовах, викладених у цій Угоді, надає Отримувачу грант, сума якого не перевищуватиме двохсот мільйонів семисот сорока п’яти тисяч шестисот восьмидесяти трьох доларів і п’яти центів (200745683,05) Сполучених Штатів Америки («США») (надалі - «Грант»).

Пункт 3.1(b) статті 3 Угоди цілком вилучається та замінюється положенням такого змісту:

(b) Загальна оцінювана сума внеску АМР США. Загальна оцінювана сума внеску АМР США з метою виконання Завдання буде визначена пізніше, та такий внесок надаватиметься кількома частинами. Кожна наступна частина внеску надаватиметься залежно від наявності коштів у АМР США для цієї мети, та може надаватися з боку АМР США після направлення Імплементаційного Листа на адресу Отримувача. Сторони погоджуються, що надання кожної наступної частини внеску, у випадку їх здійснення, збільшує сукупну суму Гранту, визначену у підпункті 3.1(a), та, відповідно, може збільшувати внесок Отримувача, визначений у пункті 3.2. Крім того, Отримувач погоджується підтверджувати отримання кожної наступної частини внеску, у випадку їх надання, шляхом направлення Імплементаційного Листа на адресу АМР США.

Дата набрання чинності та наслідки укладення Додаткової угоди № 6:

Ця Додаткова угода № 6 набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Уряду України та АМР США. Якщо Додатковою угодою № 6 не передбачено інше, всі інші положення Угоди залишаються незмінними.

Підписи:

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО, Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки, кожний з яких діє через своїх належним чином уповноважених представників, забезпечили, щоб цю Додаткову угоду № 6 було підписано від їхніх імен та вручено у дату її вчинення, вказану вище.


ЗА УРЯД УКРАЇНИ

ЗА УРЯД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ


(підпис)

(підпис)


Володимир ГРОЙСМАН

Сюзан К. ФРІТЦ


Прем’єр-міністр України

Директор Регіональної Місії АМР США в Україні та Білорусівгору