Документ 840_004-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 13.06.2018, підстава - v1688321-18. Подивитися в історії? )

УГОДА
(у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про надання Українській Стороні товарів військового призначення та послуг


Дата підписання:

18.05.2018
13.06.2018


Дата набрання чинності для України:

13.06.2018

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

№ 414/23-120-829

Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу Посольству Сполучених Штатів Америки в Україні і має честь підтвердити отримання ноти Посольства № 197 від 18 травня 2017 р., в якій зазначено, що:

"Посольство Сполучених Штатів Америки засвідчує свою повагу Міністерству Закордонних Справ України і має честь послатися на попередні консультації між представниками двох урядів щодо: Закону США "Про надання допомоги іноземним державам" від 1961 року або наступного законодавства; Закону США "Про контроль за експортом озброєнь"; параграф 2282 розділу 10 Зведення федеральних законів США, параграф 333 розділу 10 Зведення федеральних законів США та інших законів та підзаконних актів, що надають повноваження Міністерству оборони США; а також стосовно надання на грантовій основі оборонних товарів, пов’язаної з ними підготовки та інших послуг оборонного призначення Сполученими Штатами Америки Україні згідно з такими законами та підзаконними актами. У зв’язку з зазначеним Посольство має честь послатися на Угоду між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України відносно грантів відповідно до Закону США "Про надання допомоги іноземним державам" від 1961 року (зі змінами) або наступного законодавства, та надання оборонних товарів, пов’язаної з ними підготовки, що включає підготовку, пов’язану з військовими товарами згідно з Міжнародною програмою Сполучених Штатів з військової освіти та підготовки, а також інші послуги військового характеру Сполучених Штатів Америки Уряду України, яку було укладено шляхом обміну нотами в м. Київ 18 серпня 2003 року та 5 травня 2004 року ("Угода 2004 року").

Посольство
Сполучених Штатів Америки в Україні
м. Київ

Відповідно до вищезазначених консультацій Посольство пропонує, щоб Уряд Сполучених Штатів Америки та Уряд України погодилися з таким:

A. Без отримання попередньої письмової згоди Уряду Сполучених Штатів Америки, Уряд України:

I. Не дозволяє будь-яке використання таких оборонних товарів, пов’язану з ними підготовку, включаючи навчальні матеріали, або інші послуги оборонного призначення особами, які не є посадовими особами, службовцями або іншими вповноваженими представниками Уряду України;

II. Не передає або не надає дозволу посадовій особі, службовцю або іншому вповноваженому представнику Уряду України на передачу таких оборонних товарів, пов’язану з ними підготовку, включаючи навчальні матеріали, або інші послуги оборонного призначення у якості подарунка, внаслідок продажу або іншим чином; або

III. Не використовує або не надає дозвіл на використання таких оборонних товарів, пов’язаної з ними підготовки, включно з навчальними матеріалами, або інші послуги оборонного призначення для цілей інших, ніж ті, на забезпечення яких їх було надано.

B. Такі військові товари, пов’язана з ними підготовка, включаючи навчальні матеріали, або інші послуги оборонного призначення повертаються Уряду Сполучених Штатів Америки, коли вони більше не потрібні для цілей, для яких їх було надано, якщо тільки Уряд Сполучених Штатів Америки не погодиться на будь-яке інше розпорядження ними;

C. Чиста виручка, отримана Урядом України від продажу за попередньою письмовою згодою Уряду Сполучених Штатів Америки будь-яких товарів оборонного призначення, наданих Урядом Сполучених Штатів Америки на підставі гранту, а також залишків будь-яких таких товарів оборонного призначення, виплачується Уряду Сполучених Штатів Америки; та

D. Уряд України забезпечує безпеку таких оборонних товарів, пов’язану з ними підготовку, включаючи навчальні матеріали, або інших послуг оборонного призначення; він забезпечує, в основному, такий самий рівень безпеки цих оборонних товарів, пов’язаної з ними підготовки, включно з навчальними матеріалами або інших послуг оборонного призначення, як це робиться Урядом Сполучених Штатів Америки; він надає дозвіл, коли такий може бути запитаний Урядом Сполучених Штатів Америки, на здійснення безперервного спостереження, планової перевірки, фізичної інвентаризації та огляду, а також на надання необхідної інформації представникам Уряду Сполучених Штатів Америки щодо їх використання Урядом України;

E. Уряд Сполучених Штатів Америки може також час від часу поширювати положення запропонованої в цій ноті угоди на товари і послуги, що надаються відповідно до інших законів та підзаконних актів.

Якщо вищенаведені пропозиції є прийнятними для Уряду України, Посольство пропонує, щоб ця його нота разом із нотою Міністерства Закордонних Справ України, що засвідчує прийнятність викладеного в ній для Уряду України, склали Угоду між обома Урядами, яка набирає чинності з дати ноти Міністерства, та повністю замінили собою вищезгадану Угоду 2004 року. Сполучені Штати підтверджують, що кінцеві версії цього документа англійською та українською мовами є рівно автентичними та ідентичними по суті."

Міністерство Закордонних Справ України має честь підтвердити, що пропозиції, викладені в ноті Посольства, прийнятні для Уряду України і нота Посольства та ця нота у відповідь становлять Угоду між двома Урядами, яка набирає чинності з дати ноти Міністерства та замінює в повному обсязі вищезгадану Угоду 2004 року.

Міністерство Закордонних Справ України користується цією нагодою щоб поновити Посольству Сполучених Штатів Америки запевнення у своїй високій повазі.

м. Київ, 13 червня 2018 року


№ 197

Посольство Сполучених Штатів Америки висловлює свою повагу Міністерству закордонних справ України і має честь послатися на попередні обговорення, які мали місце між представниками обох Урядів стосовно Закону США про надання допомоги іноземним державам від 1961 року або наступного законодавства; Закону США про контроль за експортом озброєнь; § 2282 тому 10 Зведення федеральних законів США, § 333 тому 10 Зведення федеральних законів США та інших документів, що надають повноваження Міністерству оборони США; а також стосовно надання на грантовій основі оборонних товарів, пов’язаної з ними підготовки та інших оборонних послуг Сполученими Штатами Америки Україні згідно з такими повноваженнями. З огляду на це Посольство має честь послатися на Угоду між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України відносно грантів у рамках Закону США про надання допомоги іноземним державам від 1961 року з поправками або наступного законодавства, та надання оборонних товарів, пов’язаної підготовки, що включає підготовку, пов’язану з оборонними товарами в рамках Міжнародної програми США з військової освіти й підготовки, а також інших оборонних послуг Сполученими Штатами Америки Урядові України, яку було заключено шляхом обміну нотами в Києві 18 серпня 2003 року та 5 травня 2004 року ("Угода 2004 року").

У зв’язку з цими обговореннями Посольство пропонує, щоб Уряд Сполучених Штатів Америки та Уряд України погодилися:

A. що, якщо тільки спочатку не буде отримано письмової згоди Уряду Сполучених Штатів Америки, Уряд України не буде:

I. дозволяти ніякого використання таких оборонних товарів, пов’язаної з ними підготовки, включно з навчальними матеріалами, або інших оборонних послуг будь-якими особами, які не є працівниками, службовцями або виконавцями Уряду України;

II. передавати або дозволяти будь якому працівнику, службовцю або виконавцю Уряду України передавати такі оборонні товари, пов’язану з ними підготовку, включно з навчальними матеріалами, або інші оборонні послуги шляхом дарування, продажу чи в інший засіб; або

III. використовувати або дозволяти використовувати такі оборонні товари, пов’язану з ними підготовку, включно з навчальними матеріалами, або інші оборонні послуги для інших цілей, аніж ті, на які їх було надано.

B. що такі оборонні товари, пов’язана з ними підготовка, включно з навчальними матеріалами, або інші оборонні послуги повертаються Урядові Сполучених Штатів Америки коли вони більше не будуть потрібні для цілей, на які їх було надано, якщо тільки Уряд Сполучених Штатів Америки не погодиться на інше розпорядження ними;

C. що чистий прибуток, який Уряд України отримає, за попередньої письмової згоди Уряду Сполучених Штатів Америки, від продажу будь-якого оборонного товару, який було надано Урядом Сполучених Штатів Америки на грантовій основі, включно з залишками будь-якого такого оборонного товару, сплачується Урядові Сполучених Штатів Америки; та

D. що Уряд України підтримує безпеку таких оборонних товарів, пов’язаної з ними підготовки, включно з навчальними матеріалами, або інших оборонних послуг; що він забезпечує, в основному, такий же рівень захисту безпеки, який надається таким оборонним товарам, пов’язаній з ними підготовці, включно з навчальними матеріалами, або іншим оборонним послугам Урядом Сполучених Штатів Америки; і що він, за можливою вимогою Уряду Сполучених Штатів Америки, дозволяє проведення поточного нагляду, запланованих інспекцій, фізичної інвентаризації та перегляду представниками Уряду Сполучених Штатів Америки та надає їм необхідну інформацію відносно використання вищезгаданого Урядом України.

E. що Уряд Сполучених Штатів Америки може також, час від часу, ставити передачу товарів та послуг, які було надано у рамках інших повноважень, у залежність від умов і положень угоди, яку запропоновано у цьому документі.

Якщо вищезгадані пропозиції є прийнятними для Уряду України, Посольство пропонує, щоб ця нота разом із відповідною нотою Міністерства закордонних справ України склали Угоду між обома Урядами, яка вступає в силу з дати на ноті Міністерства і цілком замінює собою вищезгадану Угоду 2004 року. США підтверджує, що фінальні версії цього документа англійською та українською мовами є автентичними та ідентичними по суті.

Посольство Сполучених Штатів Америки користується цією нагодою щоб поновити Міністерству закордонних справ України запевнення у своїй високій повазі.

Посольство Сполучених Штатів Америки,
Київ, 18 травня 2017 р.вгору