Документ 840_003-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.04.2018

УГОДА
між Міністерством оборони України та Державним департаментом Сполучених Штатів Америки про передачу в користування обладнання для лінії захищеного зв’язку


Дата підписання:

24.04.2018


Дата набрання чинності для України:

24.04.2018

Міністерство оборони України та Державний департамент Сполучених Штатів Америки (далі - Сторони),

посилаючись на Угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо організації захищеної лінії зв’язку між Центром військового співробітництва і верифікації Генерального штабу Збройних Сил України і Центром по зменшенню ядерної небезпеки Сполучених Штатів Америки, підписану в Києві 20 вересня 2001 року (далі - Угода про захищений зв’язок 2001 року), і, зокрема, на статтю 5 додатка 2 до неї, яка передбачає, що Сторони використовують узгоджене між ними сумісне обладнання та відповідні процедури обслуговування для встановлення двох захищених ліній зв’язку між двома національними Центрами,

домовились про таке:

1. МЕТА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1. Ця Угода визначає сферу застосування, умови та обов’язки Сторін, що стосуються передачі в користування Міністерству оборони України певного обладнання Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з метою забезпечення захищеної лінії зв’язку, організованої згідно з Угодою про захищений зв’язок 2001 року.

2. Американська Сторона має право, після письмового сповіщення нею української Сторони та отримання її згоди, передати відповідальність за реалізацію цієї Угоди іншим відомствам, відділкам або підрозділам свого уряду.

2. ОБЛАДНАННЯ

1. Державний департамент Сполучених Штатів Америки має намір передати в користування Міністерству оборони України, за наявності виділених коштів у американської сторони, таке обладнання (далі - обладнання, що передається Сполученими Штатами):

(a) Шифрувальні пристрої:

ViaSat SPS-250, серійний номер 525408;

ViaSat SPS-250, серійний номер 525418;

(b) Комп’ютерне обладнання і програмне забезпечення:

2 сервери робочих столів Dell T110 II;

2 Монітори (23-дюймові MultiSync);

2 перемикачі Cisco WS-C2940-8TTS;

2 картки інтерфейсу Cisco WIC-2T WAN;

2 звукові картки;

2 кабелі Cisco CAB-SS-530MT;

2 шифрувальні пристрої ViaSat SPS-250 (зазначені вище з серійними номерами);

(c) Додаткове обладнання:

силові кабелі;

кабельні перемикачі RJ45;

адаптуючі пристрої SPS-250;

запобіжний кабель, Cisco CAB-SS-262X;

перехідні кабелі RJ45;

(d) Додаткове рекомендоване програмне забезпечення:

MS Windows 2008 Server;

MS Windows Office 2010;

Gordano GMS Mail 50;

Adobe Acrobat 9.0;

LAN Chat Enterprise 3.24;

MS Watch.

2. Державний департамент Сполучених Штатів Америки зберігає за собою право власності на все обладнання, що передається Сполученими Штатами (у тому числі на будь-які допоміжні при-строї, що надаються Державним департаментом Сполучених Штатів Америки).

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Кожна Сторона здійснює свою діяльність у рамках цієї Угоди відповідно до положень свого національного законодавства, включаючи закони, що стосуються наявності виділених коштів у американської сторони.

2. Будь-які витрати або фінансові зобов’язання з боку Міністерства оборони України, що виникають в результаті експлуатації обладнання, що передається Сполученими Штатами, є виключною відповідальністю Міністерства оборони України. Ці витрати або фінансові зобов’язання включають, серед іншого, електроенергію, електропостачання, доступ до Інтернету та будь-які інші комунальні або технічні послуги.

4. ПЕРЕДАЧА ОБЛАДНАННЯ

Обладнання, що передається Сполученими Штатами, надається виключно для використання Міністерством оборони України з метою сприяння організації захищеної лінії зв’язку, встановленої Угодою про захищений зв’язок 2001 року. Міністерство оборони України не передає зазначене обладнання у володіння та не дозволятиме користуватися ним будь-якій іншій стороні, що не уповноважена цією Угодою, у тому числі, серед іншого, іншій державі або неурядовій організації, без письмового дозволу директора Центру зменшення ядерної небезпеки Сполучених Штатів Америки та/або його/її уповноваженої особи.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1. Державний департамент Сполучених Штатів Америки:

(a) надає Міністерству оборони України, у разі необхідності та за наявності виділених коштів у американської сторони, комплект технічних інструкцій та забезпечує початкове тренування операторів, включаючи установку будь-якого обладнання, що передається Сполученими Штатами. Надання інструкцій та забезпечення тренування здійснюються, наскільки це можливо, одночасно з доставкою обладнання для правильної роботи на обладнанні в найкоротший термін;

(b) забезпечує, у разі необхідності та за наявності виділених коштів у американської сторони, додаткове тренування представників Міністерства оборони України щодо використання обладнання, що передається Сполученими Штатами;

(c) не є відповідальним як за забезпечення належного використання обладнання, що передається, так і за послуги, що надаються відповідно до цієї Угоди, або ж за недосягнення запланованих результатів;

(d) не несе відповідальність за будь-які втрати чи ушкодження, заподіяні будь-якій особі в результаті неправильного використання обладнання, що передається Сполученими Штатами, або послугами, передбаченими цією Угодою.

2. Міністерство оборони України:

(a) гарантує збереження й захист обладнання, що передається Сполученими Штатами, включаючи фізичний захист та захист від кібер-атак;

(b) використовує обладнання, що передається Сполученими Штатами, тільки для цілей, визначених в Угоді про захищений зв’язок 2001 року;

(c) своєчасно повідомляє Управління інформаційних ресурсів Державного департаменту Сполучених Штатів Америки через Посольство США в Києві про будь-яку втрату обладнання, що передається Сполученими Штатами.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Державний департамент Сполучених Штатів Америки надає, за наявності виділених коштів у американської сторони, підтримку для необхідного технічного обслуговування обладнання, що передається Сполученими Штатами. Ця підтримка включає в себе, але не обмежена цим, заміну обладнання, у разі необхідності, та оновлення будь-яких пристроїв шифрування.

2. Необхідне технічне обслуговування обладнання, що передається, здійснює тільки Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Державний департамент Сполучених Штатів Америки визначає необхідність часткової або повної заміни обладнання, що передається Сполученими Штатами. Державний департамент Сполучених Штатів Америки може частково або повністю замінити будь-яке обладнання, що передається Сполученими Штатами, зазначене у Статті 2 цієї Угоди, шляхом надання Міністерству оборони Україні інвентарного опису без внесення змін до цієї Угоди. Примірники всіх оновлених інвентарних описів додаються до кожного примірника цієї Угоди із зазначенням дат та послідовною нумерацією.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

Цю Угоду і передачу в користування Міністерству оборони України обладнання згідно з нею може бути припинено будь-якою Стороною за умови попереднього письмового повідомлення іншій Стороні не пізніше як за 180 (сто вісімдесят) днів. Дія цієї Угоди припиняється у разі припинення дії Угоди про захищений зв’язок 2001 року.

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть вноситися за письмовою згодою Сторін.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Спори, що виникають стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій між Сторонами, не звертаючись до будь-якого національного або міжнародного суду.

10. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання останньою зі Сторін.

Учинено в м. Вашингтон, 24 квітня, 2018 року у двох оригінальних примірниках, українською та англійською мовами, кожен з яких є автентичним.


ЗА МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ:

ЗА ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ:


(підпис)

(підпис)
вгору