Документ 840_002-18, втратив чинність, поточна редакція — Підписання від 06.03.2018
( Остання подія — Припинення дії, відбулась 01.01.2019. Подивитися в історії? )

ТЕХНІЧНА УГОДА
між Міністерством оборони України та Командуванням Сухопутних військ Збройних Сил Сполучених Штатів Америки в Європі щодо проведення багатонаціонального навчання з підготовки підрозділів збройних сил


Дата підписання:

06.03.2018
21.03.2018


Дата набрання чинності для України:

21.03.2018

Міністерство оборони України та Командування Сухопутних військ Збройних Сил Сполучених Штатів Америки в Європі, (далі - Учасники),

визнаючи положення Угоди між Державами - учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі «Партнерство заради миру», щодо статусу їхніх збройних сил від 19 червня 1995 року (далі - УСЗС ПЗМ) та додаткових Протоколів, підписаних у Брюсселі 19 червня 1995 року;

визнаючи положення Угоди між сторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил, підписаної 19 червня 1951 року (далі - НАТО УСЗС);

визнаючи Договір про взаємозабезпечення матеріально-технічними засобами та обмін послугами між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки від 19 листопада 1999 року (далі - Договір про взаємозабезпечення), що стосується всіх видів логістичного та матеріально-технічного взаємозабезпечення для всіх навчань на території України;

визнаючи Угоду про виконання між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки стосовно взаємної підтримки з питань матеріально-технічного забезпечення від 07 грудня 1999 року (далі - Угода про виконання);

визнаючи, що положення цієї Технічної угоди можуть бути в подальшому використані Міністерством оборони України для визначення умов щодо участі в навчанні третьої сторони шляхом підписання Ноти про приєднання до цієї Технічної угоди,

досягли порозуміння в такому:

Стаття 1
Визначення

1. У цій Технічній угоді застосовуватимуться такі визначення:

1.1. Заходи з підготовки - навчання та тренувальні заходи, що проводитимуться з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року на території України. Дати проведення навчання у вищезазначений період можуть змінюватися з метою забезпечення ефективної підготовки. Усі зміни узгоджуються з державою, що приймає.

1.2. Держава, що приймає,- Україна.

1.3. Держава, що направляє,- Сполучені Штати Америки.

1.4. Підрозділи Збройних Сил США - військовослужбовці Сухопутних військ Збройних Сил Сполучених Штатів Америки та цивільний компонент, які перебуватимуть в Україні для участі в заходах з підготовки.

1.5. Підтримка держави, що приймає,- логістична підтримка, яка надається підрозділам Збройних Сил США з боку держави, що приймає.

1.6. Місце проведення навчання - Міжнародний центр миротворчості та безпеки (с. Старичі, Яворівський район, Львівська область), інші військові частини та полігони Збройних Сил України.

1.7. Технічна угода - ця домовленість, якою встановлюються загальні принципи та процедури проведення заходів з підготовки на території України.

1.8. Замовлення - документ, виконаний у належній формі та підписаний уповноваженою посадовою особою (відповідно до пункту 1 статті 3 та пункту 2 статті 4 Договору про взаємозабезпечення), який містить зведений та деталізований запит про забезпечення конкретними матеріально-технічними засобами, ресурсами та послугами (доповнення 1 за Формою 1-3а та доповнення 2 до Додатка B до цієї Технічної угоди).

Стаття 2
Мета

2.1. Метою цієї Технічної угоди є встановлення загальних принципів та процедур проведення заходів з підготовки на території України. Цією Технічною угодою також передбачено застосування зазначених у преамбулі юридичних документів для забезпечення підрозділів Збройних Сил США під час їх перебування на території України та встановлення порядку їх прибуття, участі в заходах із підготовки та вибуття.

2.2. Заходи з підготовки проводитимуться за умови наявності у Збройних Сил Сполучених Штатів Америки та Уряду Сполучених Штатів Америки коштів та сил. Будь-які додаткові витрати на забезпечення товарами або послугами Учасників покриватимуться на платній основі в порядку, визначеному в Договорі про взаємозабезпечення.

Стаття 3
Прибуття та вибуття

3.1. Відповідно до статті 3 НАТО УСЗС держава, що приймає, погоджується, що візові вимоги або обмеження не застосовуються до підрозділів Збройних Сил США, які перетинають державний кордон держави, що приймає, для участі в навчаннях. Під час перетину кордону держави, що приймає, члени підрозділів Збройних Сил США повинні мати при собі військове посвідчення особи, видане державою, що направляє, (або паспорт для цивільних осіб) та наказ на переміщення зразка НАТО. Додатково держава, що приймає, не вимагатиме застосування механізму подвійного підпису наказу на переміщення.

3.2. Прибуття та вибуття може здійснюватися повітряним, морським, залізничним або автомобільним транспортом у порядку, визначеному в Додатку B. Від особового складу підрозділів Збройних Сил США не вимагається мати при собі копії їхніх наказів на переміщення протягом перебування на території України, за винятком перетину її кордону.

Стаття 4
Юридичні аспекти

4.1. Заходи з підготовки проходитимуть відповідно до положень НАТО УСЗС та інших міжнародних договорів, які діють між урядами Учасників.

4.2. Під час перебування на території держави, що приймає, підрозділи Збройних Сил США повинні відповідно до статті II НАТО УСЗС дотримуватися законодавства держави, що приймає. Держава, що приймає, забезпечує підрозділам Збройних Сил США взаємодію з питань юридичного забезпечення (консультації та роз’яснення щодо українського законодавства).

4.3. Кримінальна та адміністративна юрисдикція застосовуються відповідно до вимог статті VII НАТО УСЗС.

4.4. Ця Технічна угода не суперечить національному законодавству держав Учасників та міжнародному праву. Положення міжнародних договорів та НАТО УСЗС матимуть переважну силу, якщо будь-яке з положень цієї Технічної угоди суперечитиме національному законодавству.

Стаття 5
Порядок носіння зброї та військової форми

5.1. Відповідно до статті VI НАТО УСЗС підрозділи Збройних Сил США мають право носити штатну стрілецьку зброю на території держави, що приймає, відповідно до виданого їм наказу передбаченого програмою навчання.

5.2. З метою проведення заходів з підготовки держава, що приймає, забезпечує підрозділам Збройних Сил США цілодобовий безперешкодний доступ до місць зберігання зброї та спорядження, які належать підрозділам Збройних Сил США, відповідно до пункту 3.8. Додатка B до цієї Технічної угоди.

Стаття 6
Захист і безпека підрозділів

6.1. Відповідно до пункту 11 статті VII НАТО УСЗС держава, що приймає, забезпечує на її території безпеку та захист членів підрозділів Збройних Сил США, їхніх обладнання та майна. На виконання цього обов’язку органи влади держави, що приймає, тісно співпрацюють з керівництвом підрозділів Збройних Сил США, щоб забезпечити в’їзд та виїзд з усіх об’єктів або місць, де знаходяться члени підрозділів Збройних Сил США відповідно до завдань навчань. Держава, що приймає, забезпечить безперешкодний доступ підрозділів Збройних Сил США до всіх об’єктів, необхідних для забезпечення заходів з підготовки відповідно до поставлених завдань навчання.

6.2. Якщо безпека підрозділів Збройних Сил США перебуває під загрозою, керівництво підрозділів Збройних Сил США може вжити відповідних заходів щодо захисту свого особового складу на об’єктах або в місцях, де він знаходиться. У таких випадках, підрозділи Збройних Сил США узгоджуватимуть свої дії стосовно захисту свого особового складу з державою, що приймає. Проте це не може тлумачитися як обмеження права на самооборону підрозділів Збройних Сил США.

Стаття 7
Нещасні випадки та розслідування

7.1. У разі нещасного випадку за участю військовослужбовців чи будь-якого обладнання підрозділів Збройних Сил США їхнє командування та держава, що приймає, співпрацюватимуть для забезпечення охорони місця, де стався нещасний випадок, та проведення розслідування. Підрозділи Збройних Сил США неодмінно несуть відповідальність за вжиття відповідних заходів безпеки стосовно території, безпосередньо прилеглої до місця події, відповідно до національного законодавства держави, що приймає.

7.2. Підрозділи Збройних Сил США мають право направити спостерігача, який буде присутнім під час розслідування, яке проводиться державою, що приймає відповідно до законодавства держави, що приймає. Підрозділи Збройних Сил США забезпечують збереження належного їм пошкодженого майна і мають право на його повернення до місця постійної дислокації за відсутності потреби подальшого його використання під час розслідування. Конфіденційні або таємні матеріали розслідування з питань безпеки не підлягають розголошенню. Підрозділам Збройних Сил США надається копія повідомлень про нещасний випадок, складених органами влади держави, що приймає.

Стаття 8
Майно та обладнання

8.1. Учасники погоджуються, що підрозділи Збройних Сил США в межах повноважень сторін використовують військове майно держави, що приймає, в місцях проведення заходів з підготовки на безоплатній основі. Комунальні платежі відшкодовуватимуться на підставі Договору про взаємозабезпечення.

8.2. Підрозділи Збройних Сил США використовують транспортну інфраструктуру, включаючи дороги та мости, але не обмежуючись ними, на безоплатній основі.

Стаття 9
Ввезення, вивезення, податки та збори

9.1. Відповідно до статей IX та XI НАТО УСЗС все обладнання та майно, які ввозяться на територію держави, що приймає, або вивозяться з неї підрозділами Збройних Сил США з метою використання їх під час проведення підготовки, звільняються від податків та митних платежів.

9.2. Військові повітряні судна, що використовується підрозділами Збройних Сил США, не потребують сплати аеропортових зборів, плати за навігацію або іншу плату, пов’язану з виконанням операцій на військових аеродромах держави, що приймає. Підрозділи Збройних Сил США здійснюють оплату отриманих послуг у випадку користування цивільними аеропортами держави, що приймає, відповідно до чинних тарифів.

9.3. Відповідно до статті X НАТО УСЗС особовий склад підрозділу, що прибуває, звільняється від оподаткування його заробітної плати й окладів, виплачених їм державою, що направляє, в державі, що приймає.

9.4. Держава, що приймає, в межах повноважень, відповідає за сплату коштів, пов’язаних із митним оформленням майна підрозділів Збройних Сил США, необхідного для проведення заходів з підготовки на території України.

Стаття 10
Захист навколишнього середовища

10.1. Підрозділи Збройних Сил США розуміють занепокоєння держави, що приймає, стосовно навколишнього середовища й наслідків впливу військової діяльності на навколишнє середовище та намагатимуться врівноважити потреби в реалістичних умовах заходів з підготовки з програмами захисту навколишнього середовища держави, що приймає. Підрозділи Збройних Сил США поважатимуть законодавства держави, що приймає, стосовно захисту її навколишнього середовища та природних ресурсів.

10.2. Претензії, пов’язані зі шкодою, заподіяною навколишньому середовищу під час заходів з підготовки, розглядаються відповідно до положень НАТО УСЗС. До початку заходів з підготовки держава, що приймає, надає підрозділам Збройних Сил США інструкції англійською мовою щодо правил охорони навколишнього середовища в місцях проведення заходів з підготовки.

Стаття 11
Претензії та спори

11.1. Претензії, що виникають під час проведення заходів з підготовки, розглядаються та вирішуються в порядку, визначеному статтею VIII НАТО УСЗС.

11.2. Спори вирішуватимуться Учасниками на найнижчому рівні.

11.3. Для уточнення питань, визначених цією Технічною угодою, застосовуватимуться положення НАТО УСЗС.

Стаття 12
Медичне забезпечення

Детальні умови медичного забезпечення під час проведення заходів з підготовки визначатимуться Додатком B до цієї Технічної угоди.

Стаття 13
Зв’язки з громадськістю

13.1. Інформаційні повідомлення мають бути попередньо узгоджені зі старшими представниками прес-офісів підрозділу Збройних Сил США та підрозділу, що приймає, щонайменше за 72 години.

13.2. Копії інформаційних повідомлень надаватимуться державі, що приймає, підрозділам Збройних Сил США, Офісу прес-аташе Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та прес-центру Командування Сухопутних військ Сполучених Штатів Америки в Європі.

13.3. У разі виникнення серйозних інцидентів за участю особового складу держави, що приймає, та держави, що направляє, розподіл повноважень за прес-релізи буде такий:

а) Відповідальним за прес-реліз буде уповноважений представник держави, за участю представника якої стався інцидент;

б) Якщо інцидент стався за участю представників обох держав, то відповідальними за підготовку прес-релізу будуть командир підрозділів Збройних Сил США та уповноважені представники держави, що приймає.

Стаття 14
Фінансові умови

Фінансові умови для підрозділів Збройних Сил США стосовно витрат на транспортування, розташування, харчування та медичне забезпечення визначатимуться Додатком B до цієї Технічної угоди. Витрати, що підлягають відшкодуванню, визначаються в Договорі про взаємозабезпечення.

Стаття 15
Дата набрання чинності, внесення змін, припинення дії

15.1. Ця Технічна угода набирає чинності з дати останнього підписання та є чинною до 31 грудня 2018 року. Дію Технічної угоди може бути достроково припинено будь-ким із Учасників з обов’язковим письмовим повідомленням іншого Учасника за 30 (тридцять) календарних днів до її припинення, та з обов’язковим вирішенням усіх фінансових та правових зобов’язань Учасників.

15.2. До цієї Технічної угоди за взаємною згодою Учасників можуть вноситися зміни та доповнення.

15.3. Додатки до цієї Технічної угоди є окремими допоміжними документами, які містять додаткові правові, фінансові, технічні й адміністративні домовленості між Учасниками стосовно проведення заходів з підготовки на території України. Доповнення, зміни або вилучення одного чи більше додатків до Технічної угоди не змінює мету та чинність цієї Технічної угоди.

15.4. У разі невідповідності між додатками та цією Технічною угодою перевага надається положенням цієї Технічної угоди.

Учинено в _________________ в двох примірниках українською мовою та англійською мовою, при цьому обидва тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Технічної угоди перевага надається примірнику тексту англійською мовою.


За Міністерство оборони
України

За Командування Сухопутних військ
Збройних Сил Сполучених Штатів Америки в Європі


(підпис)

(підпис)


21.03.2018 року

06.03.2018 року


Додаток A

ОПЕРАЦІЇ

1. Умова.

Підрозділи Збройних Сил США візьмуть участь у навчанні держави, що приймає, в місцях проведення навчань в Україні, а саме в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (с. Старичі, Яворівський район, Львівська область), інших військових частинах та полігонах Збройних Сил України.

2. Підрозділи Збройних Сил США забезпечують:

a. Паспортні дані всього особового складу підрозділів Збройних Сил США та перелік необхідного обладнання Збройним Силам України через Офіс оборонного співробітництва (ООС) з метою дипломатичного погодження та митної перевірки для пересування підрозділів Збройних Сил США територією України. Про переміщення наземним транспортом підрозділи Збройних Сил США повідомляють не пізніше ніж за тридцять діб до прибуття до пункту пропуску через державний кордон України. Перелік обладнання підрозділів Збройних Сил США включатиме вид обладнання та серійні номери. Про прибуття свого особового складу підрозділи Збройних Сил США повідомлятимуть державу, що приймає, через ООС;

b. Навчання проходитимуть відповідно до Програми підготовки. У разі необхідності держава, що приймає, може надіслати запит щодо внесення змін до Програми підготовки через своїх представників або офіцера зв’язку ООС;

c. Необхідні для проведення заходів з підготовки пристрої та допоміжне обладнання;

d. Усе штатне обладнання, бойові та холості боєприпаси, необхідні для підрозділів Збройних Сил США. Зброя перевозитиметься в герметичних контейнерах із зазначенням серійного номера в декларації для ввозу та вивозу з України;

e. Інформування держави, що приймає, не пізніше ніж за десять робочих днів щодо проведення представником підрозділів ЗС США огляду місця розташування та місця проведення підготовки в Україні;

f. Перекладачів для супроводження всіх ротацій на місці проведення навчань.

3. Держава, що приймає, забезпечує:

a. Інформацію про свої підрозділи, що братимуть участь в навчаннях, та надання її в електронній формі не пізніше ніж за сорок п’ять діб до початку;

b. Використання та доступ до класів, місць проведення підготовки, місць для стрільб на всіх територіях проведення підготовки, а також місця розташування в період виконання Програми підготовки (деталі зазначаються в Додатку B та замовленні);

c. Безпеку під час проведення стрільб бойовими патронами відповідно до керівних документів, які застосовуються в місці проведення навчань, та навчальних посібників держави, що направляє;

d. Копії Програми підготовки та розкладу заходів з підготовки, перекладених на українську мову;

e. Навчальні посібники та навчальні матеріали в разі необхідності;

f. Супровід руху колони підрозділів Збройних Сил США від пункту перетину державного кордону та у зворотньому напрямку і під час пересування протягом заходів з підготовки;

g. Охорону та безпеку підрозділів на всій території проведення підготовки. Українські військовослужбовці діють у координації з підрозділами Збройних Сил США з метою забезпечення вимог щодо захисту підрозділів;

h. Сили умовного противника;

i. Інформування за тридцять діб через ООС щодо прибуття підрозділів держави, що приймає, до місць проведення підготовки підрозділів Збройних Сил США в рамках планів заходів Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки або Багатонаціонального об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування;

j. Можливість використання безпілотних літальних систем, а саме забезпечення необхідної координації з місцевими авіадиспетчерами.

4. Інструкції з координації.

a. Навчання не проводитиметься у 2018 році: 8 січня, 8 березня, 9 квітня, 1 травня, 9 травня, 27 травня, 28 червня, 24 серпня, 14 жовтня, 25 грудня;

b. Підрозділи Збройних Сил США та держава, що приймає, відповідають за власне забезпечення боєприпасами, засобами життєдіяльності, матеріально-технічне забезпечення заходів Програми підготовки, за винятком визначеного в замовленні;

c. Зустрічі з підрозділами Збройних Сил США проводяться з метою координації проведення заходів із підготовки;

5. Обслуговування. Здійснюється відповідно до замовлення та Договору про взаємозабезпечення.

6. Зміни до цього додатка оформлюються письмово та погоджуються Учасниками.


За Міністерство оборони
України

За Командування Сухопутних військ
Збройних Сил Сполучених Штатів Америки в Європі


(підпис)

(підпис)


21.03.2018 року

06.03.2018 року


Додаток B

ЛОГІСТИЧНА ПІДТРИМКА
в місцях проведення навчань на території України

Розділ 1
Загальні положення

Мета цього Додатка полягає у визначенні потреб щодо логістичної підтримки, транспортування/ руху, в’їзду/виїзду, допуску до об’єктів, медичного забезпечення, похоронних процедур, фінансування та підтримки процесів, заходів і процедур, пов’язаних із навчанням на території України.

Розділ 2
Логістична підтримка

2.1. Харчування забезпечується державою, що приймає, на основі відшкодування вартості відповідно до замовлення та Договору про взаємозабезпечення матеріально-технічними засобами та обмін послугами між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки від 19 листопада 1999 року (далі - Договір про взаємозабезпечення).

2.2. Проживання забезпечується державою, що приймає, на основі відшкодування вартості відповідно до замовлення та Договору про взаємозабезпечення.

2.3. Санітарні послуги забезпечуються державою, що приймає, відповідно до замовлення та Договору про взаємозабезпечення.

2.4. Держава, що приймає, забезпечуватиме підрозділи Збройних Сил США дизельним пальним для орендованих тактичних та нетактичних транспортних засобів. Використання пального відбуватиметься на основі відшкодування вартості.

Розділ 3
Зберігання майна

3.1. Держава, що приймає, забезпечує місця для зберігання до двадцяти 20 футових (шестиметрових) контейнерів для майна загального призначення. Місця для розміщення контейнерів узгоджуватимуться між представниками підрозділів Збройних Сил США та держави, що приймає, безпосередньо в місцях проведення підготовки. Крім того, держава, що приймає, забезпечує місця для розміщення до п’ятнадцяти контейнерів, які будуть використовуватися для зберігання екіпіровки підрозділів Збройних Сил США. На визначених полігонах Сил спеціальних операцій держава, що приймає, забезпечує підрозділи Збройних Сил США місцем для не менш як трьох контейнерів ISU-90 (ці контейнери використовуватимуться для зберігання внутрішнього обладнання з доступом транспортних засобів для завантаження та розвантаження). Крім того, держава, що приймає, забезпечує місця для зберігання до п’яти 20-футових (шестиметрових) контейнерів для зберігання на кожному місці проведення навчань. Контейнери міститимуть матеріали та обладнання, необхідні для навчальних цілей.

3.2. Місця для розташування контейнерів узгоджуватимуться представниками підрозділів Збройних Сил США та держави, що приймає, на місцях проведення підготовки.

3.3. Держава, що приймає, надає підрозділам Збройних Сил США територію для розгортання пункту управління навчання в навчальних центрах Сил спеціальних операцій та загальновійськових навчальних центрах відповідно до завдань навчання.

3.4. Держава, що приймає, погоджується надавати підрозділам Збройних Сил США доступ до об’єктів утилізації матеріалів. Зазначене включає та не обмежується паливом, мастильними матеріалами, антифризом, акумуляторами та шинами.

3.5. Підрозділам Збройних Сил США дозволяється використовувати існуючу інфраструктуру, держави, що приймає, для утилізації матеріалів відповідно до Договору про взаємозабезпечення.

3.6. Держава, що приймає, надаватиме складські приміщення, які охоронятимуться, щонайменше вісім 20-футових контейнерів для зберігання боєприпасів та вибухових речовин великої потужності відповідно до Договору про взаємозабезпечення. Відповідно до домовленостей держави, що приймає, та підрозділів Збройних Сил США вибухові речовини та боєприпаси повинні зберігатися окремо.

3.7. Підрозділи Збройних Сил США погоджуються в найкоротший строк, але не пізніше ніж за 5 діб до прибуття інформувати державу, що приймає, щодо чистої маси вибухових речовин, класу вибухових боєприпасів та вимог стосовно їх розділення/ліквідації з метою визначення потреби в місцях для їх зберігання та вимог до розміщення.

3.8. Підрозділам Збройних Сил США забезпечуються безперешкодний доступ до місць зберігання зброї та спорядження для командира підрозділу Збройних Сил США та визначеного особового складу з метою проведення обліку та перевірки стану безпеки.

3.9. Підрозділам Збройних Сил США забезпечується охорона місця для підготовки та зберігання невикористаних боєприпасів перед їх відправленням до пунктів постійної дислокації у США. Таке місце повинне вміщувати до шести контейнерів типу TRI-CON та два 20 футових контейнери.

Розділ 4
Обслуговування

Держава, що приймає, надає підрозділам Збройних Сил США на безкоштовній основі чотири ремонтні майданчики/приміщення для обслуговування військової техніки підрозділів Збройних Сил США.

Розділ 5
Доступ до місця розташування

Доступ до місця розташування підрозділів координуватиметься на найнижчому рівні відповідно до законодавства держави, що приймає. Запити надаватимуться не пізніше ніж за 14 днів до прибуття.

Розділ 6
Транспортування та переміщення

6.1. Особовому складу Збройних Сил США дозволятиметься прибувати/відбувати до/з України повітряним транспортом.

6.2. Особовому складу Збройних Сил США дозволятиметься прибувати/відбувати до/з України наземним транспортом.

6.3. Підрозділи Збройних Сил США уповноважені виконувати всі завдання з перевезення, необхідні для забезпечення підготовки до навчання, відповідно до законодавства держави, що приймає. Підрозділи Збройних Сил США передаватимуть відповідні документи та запит на переміщення через Офіс оборонного співробітництва (далі - ООС) чи апаратом аташе з питань оборони при Посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні (далі - АПО США) і які повинні надавати допомогу з питань доставки вантажу та транспортування особового складу підрозділів Збройних Сил США. Підрозділи Збройних Сил США забезпечать перевезення свого особового складу та необхідного устаткування.

6.4. Особовий склад та військова техніка підрозділів Збройних Сил США можуть транспортуватися дорогами загального користування та з використанням морського, залізничного, автомобільного транспорту, а також військових чи цивільних повітряних суден. Держава, що приймає, координуватиме допуск транспортних засобів підрозділів Збройних Сил США до аеропортів (повітряного простору), аеродромів, залізничних вокзалів, морських портів, доріг загального користування.

6.5. Під час прибуття та відбуття підрозділів Збройних Сил США особовий склад та військове обладнання перевозитимуться дорогами загального користування під час переміщення з пунктів перетину кордону, аеродромів до визначених місць проведення навчання.

6.6. Особовий склад підрозділів Збройних Сил США може керувати транспортними засобами територією України за наявності посвідчення водія.

6.7. Держава, що приймає, зобов’язується надавати всі дозволи на транспортування для виконання завдань із переміщення, необхідні для забезпечення проведення навчань, в тому числі прибуття особового складу та майна підрозділів Збройних Сил США.

6.8. Підрозділи Збройних Сил США надають державі, що приймає, заповнену Форму 302, яка використовується державами - членами НАТО з метою здійснення митного оформлення. Якщо Форма 302 є неприйнятною, держава, що приймає, надає підрозділам Збройних Сил США необхідні форми для здійснення митних процедур. Держава, що приймає, забезпечує формами англійською мовою разом з інструкціями щодо їх заповнення.

6.9. Підрозділи Збройних Сил США гарантують дотримання вимог держави, що приймає, щодо перевезення вантажів автомобільним, морським, залізничним і повітряним транспортом.

6.10. Підрозділи Збройних Сил США можуть подати запит державі, що приймає, на отримання додаткової непередбаченої/незапланованої транспортної підтримки (для перевезення вантажу чи особового складу), включаючи сприяння у проходженні митних процедур та перетину у межах визначеної території в разі виникнення надзвичайної ситуації чи потреби за підтвердженням ООС. Держава, що приймає, опрацьовує запит щодо надання дозволу протягом 48 годин. Транспортна підтримка держави, що приймає, надаватиметься на основі відшкодування.

6.11. У разі необхідності особовий склад, військове обладнання та техніка підрозділів Збройних Сил США, що транспортуються до/з України для забезпечення проведення навчань, підлягають митним та прикордонним процедурам у спеціально узгодженому місці перетину кордону. Держава, що приймає, надає сприяння у проходженні митних/прикордонних процедур при перетині кордону. Держава, що приймає, координує маршрут руху від пункту перетину кордону до визначених місць проведення навчань та забезпечує супровід представниками Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Розділ 7
Прибуття/вибуття до/з території держави, що приймає

7.1. Відповідно до статті 10 НАТО УСЗС ввезення та вивезення обладнання, транспортних засобів і майна підрозділів Збройних Сил США, що використовуватимуться для забезпечення проведення навчань, звільняються від податків та митних платежів, пов’язаних із ввезенням та вивезенням майна.

7.2. Підрозділам Збройних Сил США за необхідності дозволено перетинати кордон України для здійснення поповнення матеріальних засобів проведення підготовки відповідно до вимог законодавства держави, що приймає.

7.3. Підрозділи Збройних Сил США подаватимуть запит на перетин кордону особовим складом, обладнанням чи майном через ООС та АПО США, в якому визначатимуть пункт перетину державного кордону України автомобільним, морським, залізничним і повітряним транспортом. Запит надаватиметься до ООС не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати прибуття.

7.4. Запити підрозділів Збройних Сил США для поповнення матеріальних засобів буде передано через ООС та АПО США державі, що приймає, протягом 48 годин за визначеною та підтвердженою вимогою.

7.5. Особовий склад підрозділів Збройних Сил США здійснює прибуття/вибуття згідно з національним законодавством держави, що приймає. Держава, що приймає, та держава, що направляє, надаватимуть будь-яку необхідну допомогу для прискорення всіх процедур, пов’язаних із транспортуванням.

7.6. Підрозділи Збройних Сил США використовуватимуть такі пункти пропуску для прибуття/вибуття до/з України: 1) Міжнародний аеропорт «Львів», 2) Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 3) Вінницький міжнародний аеропорт «Гавришівка», 4) Кропивницький аеропорт, 5) Морський порт - узгоджується; 6) Залізничні станції - узгоджуються; 7) Військові аеродроми; 8) Основні пункти перетину державного кордону України: «Чоп» (Україна), «Краковець» (Польща), запасний пункт перетину державного кордону «Ужгород» (Україна).

Розділ 8
Медичне забезпечення

8.1 Держава, що приймає, забезпечує надання особовому складу підрозділів Збройних Сил США медичної допомоги, включаючи невідкладну медичну допомогу. Надані медичні послуги відшкодовуватимуться відповідно до Договору про взаємозабезпечення.

8.2. Особовий склад підрозділів Збройних Сил США, який направляється на територію держави, що приймає, повинен мати при собі поліси медичного страхування для покриття витрат на лікування.

8.3. Підрозділи Збройних Сил США забезпечують надання першої медичної допомоги та здійснюють медичний огляд протягом ротаційного періоду лише своєму особовому складу в разі хвороби або травми опорно-рухового апарату.

8.4 У разі коли лікування вимагає медичної евакуації до медичного закладу іншої держави, підрозділи Збройних Сил США забезпечують координацію та фінансування транспортування.

8.5. Підрозділи Збройних Сил США забезпечуватимуть 1-й рівень медичної допомоги на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (далі - МЦМБ) і встановлять комбіновану станцію швидкої допомоги із залученням медичного персоналу держави, що приймає. Держава, що приймає, забезпечуватиме II рівень медичної допомоги (амбулаторне лікування, радіологія, ЕКГ, медичний огляд) та III рівень медичної допомоги (госпіталізація, в тому числі надзвичайні ситуації) відповідно до оцінки лікаря підрозділів Збройних Сил США. IV рівень медичної допомоги (весь спектр медичної допомоги) проводитиметься відповідно до вимог медичної евакуації. Регіональний медичний центр (м. Ландштуль, ФРН) визначено основним закладом медичного забезпечення особового складу підрозділів Збройних Сил США у Європі.

8.6. Підрозділи Збройних Сил США виділять одного помічника лікаря, одного лікаря та десятьох польових лікарів із відповідним обладнанням та медикаментами, достатніми для забезпечення І-го рівня медичної допомоги в МЦМБ. У випадку коли медичні можливості держави, що приймає, виявляться недостатніми, підрозділи Збройних Сил США координуватимуть відповідну медичну евакуацію через контактну особу програми TRICARE Посольства США (лише для особового складу держави, що направляє).

8.7. Держава, що приймає, забезпечить дві машини швидкої медичної допомоги, кожну з одним лікарем, одним рятівником, а також одним водієм. Держава, що приймає, забезпечить необхідну координацію з метою сприяння догляду та лікуванню особового складу підрозділів Збройних Сил США, який потребує медичної допомоги. Держава, що приймає, забезпечує присутність лікаря (який володіє українською та англійською мовами) у медичному пункті МЦМБ двадцять чотири години на добу, сім днів на тиждень під час заходів з підготовки. За необхідності такий лікар буде сполучною ланкою для надання допомоги особовому складу підрозділів Збройних Сил США в медичних закладах держави, що приймає.

8.8. Держава, що приймає, забезпечить робоче місце для комбінованої станції медичної допомоги та медичного персоналу підрозділів Збройних Сил США в МЦМБ. Це включає в себе офісний кабінет, а також місце для надання відповідної допомоги та огляду пацієнтів в місцях проведення підготовки. Держава, що приймає, постачає кисень для використання на об’єкті та поновлює його запаси за запитом підрозділів Збройних Сил США з подальшим відшкодуванням. Держава, що приймає, забезпечує наявність серцевих дефібриляторів із колодками для дорослих під час проведення навчання.

8.9. Пунктом прийому хворих/поранених є медичний пункт МЦМБ. Переміщення пацієнта з місця проведення навчання до відповідного медичного закладу здійснюватиметься найоперативнішими засобами евакуації поранених (CASEVAC) або медичної евакуації (MEDEVAC), що буде визначатися медичним працівником держави, що приймає.

8.10. Підрозділи Збройних Сил США забезпечують наявність контейнерів та мішків для медичних відходів. Держава, що приймає, збирає, транспортує та утилізує медичні відходи, пов’язані зі здійсненням медичного забезпечення під час проведення навчання, на безоплатній основі.

8.11. Відповідно до НАТО УСЗС та УСЗС ПЗМ держава, що приймає, надаватиме медичну та стоматологічну допомогу особовому складу підрозділів Збройних Сил США у військових госпіталях, військових стоматологічних закладах або цивільних лікарнях та стоматологічних закладах на тих же умовах, як і для свого особового складу, та залежно від ситуації. Підрозділи Збройних Сил США використовуватимуть для надання медичної допомоги II та III рівнів такі медичні заклади:

Назва: Військово-медичний клінічний центр Західного регіону

Адреса: 79010 Україна, м. Львів, вул. Личаківська, 26

Телефон:+38 (032) 275-57-85, 275-95-00 (оператор)

Факс: +38 (032) 275-57-95

8.12. Підрозділи Збройних Сил США відшкодовуватимуть цивільним медичним закладам держави, що приймає, кошти за фактичну вартість медичного обслуговування в них. Медичний персонал підрозділів Збройних Сил США та медичний персонал держави, що приймає, координуватимуть виплати за надане медичне забезпечення. Європейська програма TRICARE є відповідальною установою за відшкодування витрат на медичну допомогу, надану особовому складу підрозділів Збройних Сил США, включаючи швидку допомогу. «International SOS» (ISOS) (телефон: + 44-20-8762-8133) є підрядником, який керує програмою «Health Care TRICARE Global Overseas». Постачальник підрозділів Збройних Сил США несе відповідальність за координацію з ISOS для отримання гарантії платежу за отримання медичної допомоги особовим складом підрозділів Збройних Сил США. У надзвичайних ситуаціях особовий склад підрозділів Збройних Сил США першочергово звертається за отриманням медичної допомоги до медичних закладів держави, що приймає, а потім зв’язується з ISOS. ISOS безпосередньо координує з цивільними та військовими медичними закладами держави, що приймає, і розробляє процедури і механізми для відшкодування за догляд за особовим складом підрозділів Збройних Сил США. Тарифікація проводитиметься в офісі TRICARE в Європі через ISOS та включатиме: 1) Ім’я, звання, номер соціального страхування, ідентифікаційний номер пацієнта; 2) Стан пацієнта та переклад англійською мовою послуг, що надаються; 3) Копію наказу про переміщення, посвідчення про відрядження зразка НАТО; 4) Найменування, місцезнаходження та телефон постачальника послуг чи госпіталю.

8.13. ISOS відшкодовують вартість евакуації особового складу підрозділів ЗС США цивільними засобами евакуації.

8.14. Медичний персонал підрозділів Збройних Сил США може надавати рекомендації по догляду та допомогу в лікуванні підрозділів Збройних Сил США медичному персоналу держави, що приймає, за умови, що він діє в рамках власної професійної компетентності. Медичні заклади держави, що приймає, прийматимуть облікові дані для медичного персоналу підрозділів Збройних Сил США. Медичний персонал підрозділів Збройних Сил США лікуватиме тільки особовий склад підрозділів Збройних Сил США.

8.15. Держава, що приймає, забезпечить регулярне надання поточної інформації про стан пацієнта англійською мовою та щодо всього особового складу підрозділів Збройних Сил США, який проходить лікування в медичних закладах держави, що приймає. Держава, що приймає, забезпечить, що професійний (з володінням українською та англійською мовами) медичний спеціаліст буде доступний двадцять чотири години на добу, сім днів на тиждень та буде сполучною ланкою між військовослужбовцями підрозділів Збройних Сил США, який проходить лікування, лікарем, який їх лікує, госпіталем в цілому та підрозділами Збройних Сил США.

8.16. Особі, що супроводжує підрозділи Збройних Сил США, буде дозволено залишатися з пацієнтом Збройних Сил США цілодобово. Госпіталізованим пацієнтам Збройних Сил США надаються окремі кімнати/палати.

8.17. Медична евакуація (повітряним або наземним транспортом). Підрозділи Збройних Сил США забезпечують одного лікаря під час медичної евакуації свого особового складу. Держава, що приймає, забезпечить наявність машини швидкої допомоги з повним оснащенням та персоналом у періоди ризику отримання великої кількості поранених. Машина швидкої допомоги перебуває на території медичного пункту МЦМБ на постійній основі. Держава, що приймає, та підрозділи Збройних Сил США співпрацюватимуть протягом проведення навчань для забезпечення постійної взаємодії, підтвердження відсутності пошкоджень медичних засобів та підтвердження можливості виконання необхідних медичних процедур.

8.18. Стратегічні (міжнародні) евакуації.

Підрозділи Збройних Сил США координуватимуть всі Стратегічні (міжнародні) евакуації через Центр координації переміщення пацієнтів (далі - Центр), номер телефону: +49-637-1472-235. Центр керуватиме засобами підрозділів Збройних Сил США для здійснення переміщення або передаватиме координацію до ISOS. Всі домовленості оформлюються в імперативному порядку виключно Центром.

8.19. Держава, що приймає, забезпечує присутність медичного персоналу (з володінням українською та англійською мовами), необхідного для надання допомоги в поверненні особового складу підрозділів Збройних Сил США неушкодженими, який знаходиться в медичному закладі держави, що приймає, на момент закінчення тренувального циклу. Транспортування здійснюватиметься під керівництвом Центру.

8.20. Немає ніяких різних трактовок щодо визначення смерті; усі випадки розглядатимуться як кримінальні смертельні випадки. Судово-медична експертиза здійснюється відповідно до вимог кримінального провадження та національного законодавства держави, що приймає. До початку будь-якої судово-медичної експертизи, яка потребує розтину, держава, що приймає, по можливості налагодить координацію з підрозділами Збройних Сил США з метою надання достатнього часу для Кримінального патологоанатома Офісу Регіонального Медичного Інспектора Збройних Сил США, тел. +49-6371-86-6781 або +49-162-270-0861, для прибуття, спостереження розтину та забору дослідного матеріалу. Держава, що приймає по можливості погоджується відкласти процедуру розтину до моменту прибуття Кримінального патологоанатома Офісу Регіонального Медичного Інспектора Збройних Сил США або свого представника. До прибуття уповноваженого медичного/юридичного представника держави, що направляє, тіло зберігатиметься у холодильнику. За вимогою держава, що приймає, надаватиме представникам підрозділів Збройних Сил США копію останнього звіту щодо розтину. У випадку підозри на недостовірність результатів розтину, держава, що приймає, погоджується взаємодіяти з Департаментом кримінальних досліджень армії США, Федеральним Бюро Розслідувань США та іншими відповідними представництвами поліції США з метою обміну доказами та інформацією, в межах, передбачених національним законодавством держави, що приймає.

Розділ 9
Фінансові положення

9.1. Логістична підтримка, постачання та послуги на вимогу підрозділів Збройних Сил США з боку держави, що приймає, для заходів з підготовки буде визначена та протарифікована відповідно до Договору про взаємозабезпечення. Підрозділи Збройних Сил США підготують замовлення, де будуть зазначені усі логістичні послуги, постачання та підтримка підрозділам Збройних Сил США, необхідні для проведення навчань. Після закінчення підготовки або протягом визначених термінів під час проведення заходів з підготовки підрозділи Збройних Сил США відшкодують державі, що приймає, витрати за фактично надані послуги.

9.2. Тарифікація, виписка рахунків, оплата всіх логістичних послуг та підтримки здійснюватимуться відповідно до термінів та умов замовлення (Форма 1-3а), Договору про взаємозабезпечення, та формуватимуться на фактичній вартості наданих послуг.

9.3. Підрозділи Збройних Сил США будуть здійснювати фінансові розрахунки з державою, що приймає, таким чином: держава, що приймає, надаватиме рахунки підрозділам Збройних Сил США, деталізуючи логістичні послуги та підтримку, надані під час проведення заходів з підготовки. Підрозділи Збройних Сил США забезпечать відшкодування витрат за надану підтримку держави, що приймає, за фактичними витратами.

9.4. Будь-які витрати, пов’язані зі сплатою рахунків або банківським переказом, покриваються Учасником, який здійснює оплату.

9.5. Інформація, що міститься в Договорі про взаємозабезпечення, є тільки розрахунковою оцінкою. Представники з логістики підрозділів Збройних Сил США та держави, що приймає, проведуть узагальнення всіх наданих послуг та нададуть перевірену суму фактичних витрат (рахунків) за послуги, надані протягом заходів з підтримки. Усі витрати оплачуються у валюті держави, що приймає,- гривні (UAH). Сума витрат складатиметься відповідно до статей 5 та 6 Договору про взаємозабезпечення.

9.6. Непередбачені потреби, не зазначені в цьому документі, будуть узгоджуватися між державою, що приймає, та державою, що направляє, за вимогою. У разі відшкодування непередбачених потреб офіційні представники Учасників будуть попереджені.

9.7. Будь-які зміни до цього Додатка здійснюються тільки за письмовою взаємною згодою Учасників.

9.8. Зведений запит за Формою 1-3А та деталізоване замовлення є доповненнями один та два до цього додатка.


За Міністерство оборони
України

За Командування Сухопутних військ
Збройних Сил Сполучених Штатів Америки в Європі


(підпис)

(підпис)


21.03.2018 року

06.03.2018 року


Доповнення 2 до Додатку B

ЛИСТ-ЗАПИТ (SOR)вгору