Документ 840_001-19, чинний, поточна редакція — Підписання від 02.07.2019

ДОДАТКОВА УГОДА № 5
до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян, вчиненої 17 вересня 2014 р. в м. Києві


Дата вчинення:

02.07.2019


Дата набрання чинності для України:

02.07.2019

(Угода АМР США № 121-0001-АА)

2 липня 2019 року

Угода АМР США № 121-0001-АА

Метою укладення Додаткової угоди № 5 (далі - Додаткова угода № 5) до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку № 121-0001-АА від 17 вересня 2014 року із змінами, внесеними Додатковою угодою № 1 від 31 серпня 2015 року, Додатковою угодою № 2 від 10 червня 2016 року, Додатковою угодою № 3 від 14 березня 2017 року та Додатковою угодою № 4 від 15 серпня 2018 року (далі - Угода) між Урядом України (далі - Уряд України або Отримувач Гранту) та Урядом Сполучених Штатів Америки, який діє через Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США), (далі - Сторони) є внесення змін до Угоди.

Відповідно, Сторони домовилися про таке:

Пункт 2.2 (Результати) Статті 2 Угоди цілком вилучається та замінюється положенням такого змісту:

«Результати. З метою виконання Завдання Сторони погоджуються співпрацювати для досягнення Результатів, визначених у Додатку 1 (Детальний опис)».

Пункт (a) Статті 4 Угоди цілком вилучається та замінюється положенням такого змісту:

«(a) Дата завершення, а саме 30 вересня 2025 року, або така інша дата, яку Сторони можуть визначити письмово, є датою, до якої, за оцінкою Сторін, будуть завершені всі заходи, необхідні для виконання Завдання та досягнення Результатів.»

Додаток 1 (Детальний опис) цілком вилучається та замінюється таким:

«Додаток 1
до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку

Детальний опис

I. Вступ

У цьому Додатку пропонується опис заходів, які мають бути впроваджені за рахунок коштів, виділених у рамках Угоди, процесу їх реалізації, а також очікуваних результатів, які мають бути досягнуті з метою виконання Завдання, визначеного в Угоді - Сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян. Жодне з положень цього Додатку не може тлумачитись як таке, що вносить зміни до будь-яких положень Угоди чи понять, використаних у її тексті.

II. Вихідна інформація та опис проблеми

Уряд США надає підтримку Україні у період прискореної реалізації реформ, необхідних для об’єднання країни заради сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян. Ця мета відповідає потребам і прагненням усіх українців.

Сполучені Штати і далі надаватимуть допомогу Україні у здійсненні цих заходів. США цілком підтримують ті першочергові завдання, які були проголошені Урядом України: просування Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, забезпечення безпеки у Східній Україні та боротьба з корупцією.

Угода є одним із важливих інструментів надання допомоги Україні з боку АМР США у виконанні цих першочергових завдань, із наголосом на: зміцнення механізмів демократичного врядування; зниження корупції у визначених секторах; та пом’якшення впливу російської агресії.

З метою досягнення Результатів та виконання Завдання, визначеного Угодою, Сторони дійшли згоди щодо необхідності вирішення проблем у сферах боротьби з корупцією, забезпечення верховенства права, участі громадян та врядування. Крім того, Сторони дійшли згоди щодо суттєвої важливості питань конституційної реформи та децентралізації.

III. Завдання у сфері розвитку

Визначене в рамках Угоди Завдання у сфері розвитку «Сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян» охоплює заходи, що мають утверджувати демократичні здобутки України, боротися з корупцією та сприяти верховенству права, належному управлінню та підзвітності, у тому числі на місцевому рівні. У співпраці з Урядом України, іншими урядовими установами США та двосторонніми і багатосторонніми донорами АМР США зосередиться на трьох взаємопов’язаних Результатах: (1) зміцнення механізмів демократичного врядування; (2) зниження корупції у визначених секторах; (3) пом’якшення впливу російської агресії.

IV. Першочергові напрями діяльності

На основі консультацій з Урядом України, для визначення заходів, що забезпечуватимуться фінансуванням в рамках Угоди, АМР США застосовуватиме об’єктивні критерії та процедури - включаючи, зокрема, здійснення оцінок, які дозволяють визначити необхідність та зміст конкретних заходів, що сприятимуть виконанню Завдання. Такі критерії та процедури ґрунтуватимуться на відповідному технічному й фінансовому плануванні.

При визначенні заходів, АМР США керуватиметься принципами інклюзивного розвитку та, відповідно, включатиме до них питання, пов’язані з гендерною проблематикою, проблемами громадян з обмеженими можливостями, ЛГБТ-спільноти (лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів), а також інших вразливих суспільних груп. Такі принципи сприятимуть подальшому впровадженню Україною міжнародних стандартів у сфері прав людини та першочергових питань кращого забезпечення гендерної рівності.

При впровадженні заходів, що фінансуються в рамках Угоди, Сторони (чи їх Представники) керуватимуться процедурами, визначеними у Статті 7 Угоди.

АМР США має намір надати Уряду України підтримку за низкою напрямів у сфері розвитку, включаючи наступні першочергові напрями, визначені Урядом України:

Реформування сектору правосуддя:

АМР США має наміри співпрацювати з органами судової влади, Урядом України, парламентом та громадянським суспільством, для забезпечення повного впровадження реформ судової влади, результатом яких буде створення ефективної, прозорої та професійної судової системи з найвищим рівнем доброчесності та доступом для всіх верств суспільства. Очікується, що зусилля АМР США зміцнять незалежність, підзвітність, прозорість та потенціал суддівського самоврядування, а також здійснення правосуддя шляхом надання підтримки у налагодженні діяльності тих ключових нових інститутів судової влади, функціонування яких передбачене в рамках судової реформи (таких, як реформована Вища рада правосуддя, Рада суддів, Вища кваліфікаційна комісія суддів та Громадська рада доброчесності), а також в оновленні суддівського корпусу завдяки відбору, основаному на особистих заслугах і кваліфікації, та здійсненню навчальних заходів.

Крім того, АМР США сприятиме підвищенню якості юридичної освіти з метою досягнення її відповідності міжнародним стандартам та формування основи компетентного, фахового судочинства у майбутньому.

Децентралізація:

Децентралізація забезпечує краще врахування потреб людей з боку Уряду. Вона є одним із основних компонентів конституційної реформи, що планується до втілення в Україні, а також важливим механізмом відновлення стабільності на сході й півдні країни. Оскільки місцеве самоврядування є першою й найбільш поширеною формою взаємодії між громадянами та виборними посадовцями, важливо підвищити рівень довіри громадян до системи врядування у їхній місцевості; у свою чергу, органи влади мають надавати послуги безпосередньо громадянам на належному рівні.

Громадянське суспільство та ЗМІ:

Інститути громадянського суспільства, у т. ч. громадські організації, професійні спілки та ЗМІ, відіграють критично важливу роль в обстоюванні демократичних цінностей та розвитку підзвітного врядування. Уряд України здійснює співпрацю з громадянським суспільством та прагне забезпечити діяльність механізмів підзвітного врядування за широкої участі громадян. Заходи АМР США забезпечать підтримку цієї співпраці, у т. ч. шляхом розбудови спроможності Уряду України до наповненого реальним змістом співробітництва з громадянами у розробці відповідних заходів державної політики та послуг, а також у спостереженні за їх впровадженням і діяльністю.

Боротьба з торгівлею людьми:

АМР США забезпечить підтримку заходів Уряду України у питаннях протидії торгівлі людьми, у т. ч. у вдосконаленні координаційної системи та наданні реінтеграційної допомоги, а також шляхом підтримки громадських організацій, які є надавачами послуг у рамках Національного координаційного механізму.

Захист прав людини:

АМР США сприятиме підвищенню рівня обізнаності стосовно прав людини та гуманітарних зобов’язань серед представників судової влади, а також надаватиме Уряду України технічну та юридичну допомогу у втіленні Національної стратегії у сфері прав людини та Плану дій щодо її реалізації з метою забезпечення захисту прав людини для всіх громадян. АМР США підтримуватиме втілення заходів під проводом місцевих сторін з метою подолання безкарності за порушення прав людини в Україні, передусім на Донбасі та у АР Крим, забезпечення правосуддя для потерпілих і запобігання новим порушенням, а також як засобу дотримання верховенства права та забезпечення довіри громадян до судової системи.

Допомога Східній Україні:

АМР США здійснюватиме співробітництво з тими територіальними громадами, регіональними та місцевими органами влади, що налаштовані до співпраці, яка має сприяти впровадженню реформ у їхніх місцевостях шляхом залучення громадян до цих процесів, а також вдосконаленню механізмів врядування та результатів їхньої роботи в основних сферах надання послуг. У той час, як інші донори зосереджують свою увагу на залученні до цих процесів мешканців більших територіальних громад, АМР США робитиме наголос на співпраці з меншими містами, у яких мешкає більшість населення східних регіонів, і які нині є відокремлені від обласних центрів (оскільки міста Донецьк і Луганськ знаходяться за лінією розмежування). Ці менші центри проживання громадян є ідеальною лабораторією для реформування тих секторів, де рівень невдоволення містян є найвищим - охорони здоров’я, забезпечення доступу до освіти, а також надання адміністративних і соціальних послуг.

АМР США сприятиме зміцненню спроможності виборних посадовців місцевої влади реагувати на вимоги громадян, а також підвищенню інклюзивності політичних процесів на всіх рівнях, що має забезпечити формування більш досконалих механізмів співпраці між владою і громадянами та наочно показати поступ реформ на Донбасі - що сприятиме зростанню довіри на місцевому рівні до національної влади та до процесів європейської інтеграції України.

Політичні процеси:

АМР США сприятиме прозорим урядовим і політичним процесам, що відбуваються за широкої участі громадян та забезпечують реагування на їхні потреби, як на національному, так і на регіональному та місцевому рівні. Ця діяльність включатиме співпрацю з політичними партіями, що має надати першочергової ваги залученню до цих процесів жінок, молоді, етнічних меншин та інших суспільних груп, представництво яких до того було недостатнім, а також сприяти зміцненню лідерства жінок у політиці та врядуванні. Поряд із цим, АМР США також сприятиме впровадженню правової бази виборчого процесу, що має забезпечити рівні умови для громадян, кандидатів і політичних партій у реалізації їхніх демократичних прав на участь у врядуванні. АМР США також співпрацюватиме з основними зацікавленими сторонами виборчого процесу з боку влади та громадянського суспільства, для забезпечення проведення вільних, справедливих, безпечних і легітимних виборів відповідно до міжнародних зобов’язань України.

Антикорупційна діяльність:

Ресурси АМР США будуть зосереджені на ключовому секторі - охороні здоров’я, де корупція носить масштабний характер, але можливим є втілення структурної реформи. Це не лише дозволить ефективніше використовувати державні ресурси, але й сприятиме залученню приватного сектору до створення сучасної системи охорони здоров’я.

Заходи АМР США сприятимуть реалізації тієї політичної волі, яка нині існує до зміни поточної практики діяльності у основних секторах - передусім у енергетиці, фінансовому секторі, сільському господарстві, малому і середньому підприємництві та торгівлі - з метою зниження шкідливого впливу корупції на економічне зростання України та на обсяг доступних для розвитку державних ресурсів.

АМР США здійснюватиме співпрацю з провідними антикорупційними установами, що мають відповідні повноваження у цій сфері, а також із галузевими міністерствами і відомствами, представницькими та наглядовими установами, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, з метою впровадження та ширшого використання інституційних систем, які стануть на заваді корупції та сприятимуть прозорості, включаючи, але не обмежуючись такими напрямами, як створення та діяльність Вищого антикорупційного суду, нагляд за фінансуванням політичних партій, впровадження електронних послуг та систем відкритих даних, реформа політичного фінансування, а також декларування активів.

Оцінки та дослідження програм:

Згідно з правилами діяльності АМР США, а також з метою надання Отримувачеві гранту інформації про вплив допомоги з боку Уряду США в рамках Угоди, АМР США планує профінансувати проведення одного чи більше заходів з оцінки, здійснення досліджень чи розробок, предметом яких можуть бути діючі, завершені або нові програми та проекти.

Інші напрями діяльності:

АМР США може розглянути можливості для здійснення заходів допомоги за іншими першочерговими напрямами, з метою надання Урядові України підтримки у реалізації реформ для забезпечення більш прозорих і підзвітних процесів врядування за широкої участі громадян.

VII. Функції та відповідальність Сторін

A. Отримувач гранту

У зв’язку з реалізацією заходів у рамках Угоди, Отримувач гранту докладе максимальних зусиль до того, щоб забезпечити виконання Завдання, визначеного у пункті 2.1 Статті 2 Угоди та детально викладеного у Додатку 1. З цією метою Отримувач гранту висловлює свою рішучість до подальшого впровадження реформ, спрямованих на об’єднання країни та розбудову прозорого та підзвітного врядування за широкої участі громадян, що належним чином реагує на проблеми і прагнення всіх українців.

B. АМР США

З метою реалізації заходів у рамках Угоди АМР США укладе одну чи більше угод з третіми особами-виконавцями програм та проектів, кожна з яких надалі визначена як «Партнер-виконавець». До таких угод можуть, зокрема, належати грантові угоди, договори про співпрацю та контракти. До числа Партнерів-виконавців можуть належати державні установи чи організації, неурядові організації чи фізичні особи. АМР США визначить Партнерів-виконавців на основі норм та правил діяльності АМР США.

АМР США здійснюватиме моніторинг за виконанням таких угод, діяльністю Партнерів-виконавців та прогресом у досягненні Результатів, та інформуватиме Отримувача гранту про ці питання згідно з положеннями Угоди.

VIII. Вплив на довкілля

Спеціальні умови стосовно пом’якшення впливу заходів, що фінансуються в рамках Угоди, на довкілля, можуть визначатися АМР США шляхом оформлення Імплементаційних листів.

IX. Моніторинг та оцінка

З метою оцінки результативності заходів за кожним з видів діяльності, що фінансуються в рамках Угоди, АМР США визначить критерії та цільові показники такої оцінки на основі елементів програми та показових індикаторів, визначених у Додатку 1. АМР США оцінюватиме прогрес досягнення таких цільових показників на щорічній основі. Цільові показники використовуються з метою оцінки такого прогресу в рамках кожної окремої угоди, діяльність за якою фінансується на кошти Гранту, а також - у їх сукупності - з метою інформування Сторін про прогрес у виконанні Завдання. Ті заходи, що можуть бути розроблені в рамках Угоди у майбутньому, можуть містити більш конкретні вимоги та процедури стосовно моніторингу та оцінки.

X. Інші питання реалізації Угоди

Сторони дійшли згоди стосовно застосування положень про аудит, викладених у пункті B.5 Додатку 2 до Угоди («Стандартні положення») щодо випадків, коли АМР США, в рамках Угоди, безпосередньо фінансує діяльність Партнерів-виконавців, які не є організаціями-партнерами Отримувача гранту. У таких випадках, замість подання Отримувачем гранту плану аудиторської перевірки, як це обумовлено пунктом B.5 Додатку 2, АМР США включатиме належні положення про аудит до тих договорів, які укладатиме з відповідними Партнерами-виконавцями.

За цією Угодою надання бюджетної підтримки Уряду України не передбачається.»

Дата набрання чинності та наслідки укладення Додаткової угоди № 5:

Ця Додаткова угода № 5 набирає чинності з дати її підписання уповноваженими представниками Уряду України та АМР США. Всі інші положення Угоди, які не змінені цією Додатковою угодою № 5, залишаються незмінними.

Підписи:

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО, Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки, кожний з яких діє через своїх належним чином уповноважених представників, забезпечили, щоб цю Додаткову угоду № 5 було підписано від їхніх імен та вручено у дату її вчинення, вказану вище.


ЗА УРЯД
УКРАЇНИ:

ЗА УРЯД
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ:


(підпис)

(підпис)


Володимир ГРОЙСМАН

Сюзан К. ФРІТЦ


Прем’єр-міністр України

Директор Регіональної Місії
Агентства США з міжнародного
розвитку в Україні та Білорусівгору