Документ 839-96-п, поточна редакція — Редакція від 25.08.1998, підстава - 1336-98-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 липня 1996 р. N 839
Київ
Про додаткові заходи щодо соціального захисту
населення в умовах реформування системи платежів
за житлово-комунальні послуги
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 626 ( 626-98-п ) від 07.05.98
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )

Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
схваленої постановою Верховної Ради України від 11 жовтня 1995 р.
( 373/95-ВР ), та з метою створення умов для своєчасного
призначення і перерахування субсидій у зв'язку з підвищенням у
другому півріччі 1996 р. плати за користування житлом і тарифів на
комунальні послуги Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям: до визначення нових розмірів субсидій продовжувати їх надання
громадянам, у яких не закінчився термін раніше призначених
субсидій, в попередніх розмірах без їх звернення з наступним
перерахунком сум заявникам і організаціям-надавачам послуг. При
цьому оплата громадянами житлово-комунальних послуг здійснюється в
раніше встановлених обсягах; забезпечити погашення заборгованості, що виникла з
перерахуванням коштів, призначених для надання населенню субсидій,
підприємствам і організаціям, які надають житлово-комунальні
послуги; ( Абзац четвертий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 626 ( 626-98-п ) від 07.05.98 ) щомісячно
доповідати Кабінетові Міністрів України про перерахування
призначених сум субсидій підприємствам і організаціям - надавачам
послуг та стан погашення заборгованості за минулий період.
2. Установити, що персональну відповідальність за організацію
роботи служб для надання населенню субсидій несуть голови
державних адміністрацій та керівники місцевих органів
самоврядування.
3. Державній податковій адміністрації забезпечити подання її
місцевими органами на запит служб для надання населенню субсидій
відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та
інших обов'язкових платежів про доходи громадян, які звернулися
за субсидіями. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
4. Міністерству у справах преси та інформації, Державному
комітетові телебачення і радіомовлення, Національному
інформаційному агентству, Міністерству соціального захисту
населення, Міністерству економіки, Міністерству фінансів та
Державному комітетові по житлово-комунальному господарству разом з
Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити
через засоби масової інформації проведення широкої
інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань соціального захисту
населення в умовах реформування системи платежів за
житлово-комунальні послуги.

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.ДУРДИНЕЦЬ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.35вгору