Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2015839
Документ 839-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.04.2016, підстава - 280-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2015 р. № 839
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 280 від 30.03.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 633 “Деякі питання діяльності Державної реєстраційної служби України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1850).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2015 р. № 839

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1287 “Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 46; 1999 р., № 42, ст. 2094; 2011 р., № 45, ст. 1850):

1) у постанові:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Установити, що державну реєстрацію таких друкованих засобів масової інформації здійснюють:

загальнодержавної, регіональної (двох і більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження - Міністерство юстиції;

місцевої сфери розповсюдження - головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі.”;

в абзаці першому пункту 2 слова “Державна реєстраційна служба” замінити словами “Міністерство юстиції”;

2) у зразках свідоцтв про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, затверджених зазначеною постановою, слова “Державна реєстраційна служба” замінити словами “Міністерство юстиції”.

2. У Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1998 р. № 762 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 22, ст. 801; 2011 р., № 45, ст. 1850):

1) у пункті 1 слова “Укрдержреєстром, відповідними структурними підрозділами головних управлінь та управлінь юстиції Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру” замінити словами “Мін’юстом, відповідними територіальними управліннями юстиції”;

2) в абзаці другому пункту 3 слово “Укрдержреєстру” замінити словом “Мін’юсту”.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 280 від 30.03.2016}

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 280 від 30.03.2016}

5. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 р. № 608 “Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 19, ст. 965; 2005 р., № 48, ст. 3005; 2014 р., № 89, ст. 2551) у графі “Найменування одержувача”:

слова “Державна реєстраційна служба” замінити словами “Міністерство юстиції”;

слова “структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують здійснення повноважень Укрдержреєстру” замінити словами “Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі”.

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 280 від 30.03.2016}вгору