Документ 839-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2015, підстава - 266-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 червня 2007 р. N 839
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 266 ( 266-2015-п ) від 29.04.2015 }
Про затвердження переліку спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 758 ( 758-2008-п ) від 27.08.2008
N 990 ( 990-2009-п ) від 09.09.2009
N 994 ( 994-2009-п ) від 23.09.2009
N 365 ( 365-2010-п ) від 26.05.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що
додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 24 травня 1997 р. N 507 ( 507-97-п ) "Про
перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними
освітньо-кваліфікаційними рівнями" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 22, с. 42) в частині підготовки фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.
Взяти до відома, що студенти, які вступили до вищих
навчальних закладів у 2007 році, продовжують навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно
до обраних спеціальностей.
3. Міністерству освіти і науки за погодженням з Міністерством
праці та соціальної політики визначити і подати до 1 березня 2010
р. Кабінетові Міністрів України перелік кваліфікацій за
спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 758
( 758-2008-п ) від 27.08.2008 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 839
ПЕРЕЛІК
спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних
закладах за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста

------------------------------------------------------------------ | Шифр | Найменування галузі | Найменування | Код | |галузі| знань | спеціальності | спеціа- | | | | | льності | |----------------------------------------------------------------| | Освіта | |----------------------------------------------------------------| | 0101 |Педагогічна освіта |дошкільна освіта | 5.01010101 | | | |----------------------+------------| | | |початкова освіта | 5.01010201 | | | |----------------------+------------| | | |технологічна освіта | 5.01010301 | | | |----------------------+------------| | | |професійна освіта (за | 5.01010401 | | | |профілем підготовки) | | | | |----------------------+------------| | | |соціальна педагогіка | 5.01010601 | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0102 |Фізичне виховання, |фізичне виховання* | 5.01020101 | | |спорт і здоров'я | | | | |людини | | | |----------------------------------------------------------------| | Гуманітарні науки та мистецтво | |----------------------------------------------------------------| | 0201 |Культура |бібліотечна справа | 5.01020201 | | | |----------------------+------------| | | |народна художня | 5.01020401 | | | |творчість | | | | |----------------------+------------| | | |діловодство | 5.01020501 | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0202 |Мистецтво |акторське мистецтво | 5.02020101 | | | |----------------------+------------| | | |театрально-декораційне| 5.02020102 | | | |мистецтво | | | | |----------------------+------------| | | |хореографія* | 5.02020201 | | | |----------------------+------------| | | |кіно-, телемистецтво | 5.02020301 | | | |----------------------+------------| | | |музичне мистецтво* | 5.02020401 | | | |----------------------+------------| | | |образотворче | 5.02020501 | | | |мистецтво* | | |----------------------------------------------------------------| |_______________ | | * Спеціальності, за якими передбачається присвоєння| |кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної,| |методичної та практичної програм підготовки відповідно до| |галузевого стандарту педагогічної освіти. | |----------------------------------------------------------------| | | |дизайн | 5.02020701 | | | |----------------------+------------| | | |перукарське мистецтво | 5.02020702 | | | |та декоративна | | | | |косметика | | | | |----------------------+------------| | | |декоративно-прикладне | 5.02020801 | | | |мистецтво | | | | |----------------------+------------| | | |естрадно-циркове | 5.02020901 | | | |мистецтво | | | | |----------------------+------------| | | |художнє | 5.02021101 | | | |фотографування | | |----------------------------------------------------------------| | Соціальні науки, бізнес і право | |----------------------------------------------------------------| | 0303 |Журналістика та |видавнича справа та | 5.03030301 | | |інформація |редагування | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0304 |Право |правознавство | 5.03040101 | | | |----------------------+------------| | | |правоохоронна | 5.03040102 | | | |діяльність | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0305 |Економіка та |інформаційна | 5.03050201 | | |підприємництво |діяльність | | | | |підприємства | | | | |----------------------+------------| | | |економіка | 5.03050401 | | | |підприємства | | | | |----------------------+------------| | | |прикладна статистика | 5.03050601 | | | |----------------------+------------| | | |маркетингова | 5.03050701 | | | |діяльність | | | | |----------------------+------------| | | |комерційна діяльність | 5.03050702 | | | |----------------------+------------| | | |фінанси і кредит | 5.03050801 | | | |----------------------+------------| | | |оціночна діяльність | 5.03050802 | | | |----------------------+------------| | | |бухгалтерський облік | 5.03050901 | | | |----------------------+------------| | | |товарознавство та | 5.03051001 | | | |комерційна діяльність | | | | |----------------------+------------| | | |організація заготівель| 5.03051002 | | | |і товарознавство | | | | |сільськогосподарської | | | | |продукції | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0306 |Менеджмент і |організація | 5.03060101 | | |адміністрування |виробництва | | | | |----------------------+------------| | | |організація | 5.03060102 | | | |обслуговування на | | | | |транспорті | | |----------------------------------------------------------------| | Природничі науки | |----------------------------------------------------------------| | 0401 |Природничі науки |аналітичний контроль | 5.04010101 | | | |якості хімічних | | | | |сполук | | | | |----------------------+------------| | | |пошук та розвідка | 5.04010301 | | | |геологічними методами | | | | |----------------------+------------| | | |пошук та розвідка | 5.04010302 | | | |геофізичними методами | | | | |----------------------+------------| | | |пошук та розвідка | 5.04010303 | | | |гідрогеологічними та | | | | |інженерно-геологічними| | | | |методами | | | | |----------------------+------------| | | |розвідування нафтових | 5.04010304 | | | |та газових родовищ | | | | |----------------------+------------| | | |метеорологічні та | 5.04010501 | | | |гідрологічні | | | | |спостереження | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація та | 5.04010502 | | | |обслуговування | | | | |гідрометеорологічних | | | | |вимірювальних систем | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація | 5.04010503 | | | |метеорологічних | | | | |радіолокаційних | | | | |станцій | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація апаратури| 5.04010601 | | | |контролю навколишнього| | | | |природного середовища | | | | |----------------------+------------| | | |прикладна екологія | 5.04010602 | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0403 |Системні науки та |прикладна математика | 5.04030101 | | |кібернетика | | | |----------------------------------------------------------------| | Інженерія | |----------------------------------------------------------------| | 0501 |Інформатика та |обслуговування | 5.05010101 | | |обчислювальна |програмних систем і | | | |техніка |комплексів | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування систем | 5.05010102 | | | |баз даних і знань | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування | 5.05010201 | | | |комп'ютерних систем і | | | | |мереж | | | | |----------------------+------------| | | |розробка програмного | 5.05010301 | | | |забезпечення | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0502 |Автоматика та |обслуговування систем | 5.05020101 | | |управління |управління і | | | | |автоматики | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування | 5.05020102 | | | |комп'ютеризованих | | | | |інтегрованих і | | | | |робототехнічних | | | | |систем | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж, обслуговування| 5.05020201 | | | |засобів і систем | | | | |автоматизації | | | | |технологічного | | | | |виробництва | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування | 5.05020202 | | | |автоматизованого | | | | |теплоенергетичного | | | | |устаткування на | | | | |електростанціях | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж, обслуговування| 5.05020203 | | | |та ремонт | | | | |автоматизованих систем| | | | |керування рухом на | | | | |залізничному | | | | |транспорті | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування та | 5.05020204 | | | |ремонт пристроїв | | | | |електрозв'язку на | | | | |транспорті | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування | 5.05020205 | | | |інтелектуальних | | | | |інтегрованих систем | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0503 |Розробка корисних |відкрита розробка | 5.05030101 | | |копалин |корисних копалин | | | | |----------------------+------------| | | |підземна розробка | 5.05030102 | | | |корисних копалин | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація та ремонт| 5.05030103 | | | |гірничого | | | | |електромеханічного | | | | |обладнання та | | | | |автоматичних | | | | |пристроїв | | | | |----------------------+------------| | | |шахтне і підземне | 5.05030104 | | | |будівництво | | | | |----------------------+------------| | | |маркшейдерська справа | 5.05030105 | | | |----------------------+------------| | | |буріння свердловин | 5.05030106 | | | |----------------------+------------| | | |механізація та | 5.05030201 | | | |автоматизація | | | | |торфового виробництва | | | | |----------------------+------------| | | |збагачення корисних | 5.05030301 | | | |копалин | | | | |----------------------+------------| | | |обробка природного | 5.05030302 | | | |каменю | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація нафтових | 5.05030401 | | | |і газових свердловин | | | | |----------------------+------------| | | |випробування | 5.05030402 | | | |свердловин на нафту і | | | | |газ | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація | 5.05030403 | | | |газонафтопроводів і | | | | |газонафтосховищ | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування та | 5.05030404 | | | |ремонт обладнання | | | | |нафтових і газових | | | | |промислів | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0504 |Металургія та |агломераційне | 5.05040101 | | |матеріалознавство |виробництво | | | | |----------------------+------------| | | |доменне виробництво | 5.05040102 | | | |----------------------+------------| | | |виробництво сталі і | 5.05040103 | | | |феросплавів | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво кольорових| 5.05040104 | | | |металів і сплавів | | | | |----------------------+------------| | | |переробка вторинних | 5.05040105 | | | |кольорових та чорних | | | | |металів | | | | |----------------------+------------| | | |обробка металів | 5.05040106 | | | |тиском | | | | |----------------------+------------| | | |ливарне виробництво | 5.05040201 | | | |чорних і кольорових | | | | |металів і сплавів | | | | |----------------------+------------| | | |термічна обробка | 5.05040301 | | | |металів | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво | 5.05040302 | | | |порошкових, | | | | |композиційних виробів | | | | |і напилення покриттів | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0505 |Машинобудування та |технічне | 5.05050201 | | |матеріалообробка |обслуговування і | | | | |ремонт устаткування | | | | |підприємств | | | | |машинобудування | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування | 5.05050202 | | | |верстатів з програмним| | | | |управлінням і | | | | |робототехнічних | | | | |комплексів | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування засобів| 5.05050203 | | | |гідромеханізації | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація та ремонт| 5.05050204 | | | |підйомно-транспортних,| | | | |будівельних і | | | | |дорожніх машин і | | | | |обладнання | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування та | 5.05050205 | | | |ремонт обладнання | | | | |металургійних | | | | |підприємств | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування та | 5.05050206 | | | |ремонт обладнання | | | | |підприємств | | | | |будівельних | | | | |матеріалів | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування та | 5.05050207 | | | |ремонт обладнання | | | | |підприємств хімічної і| | | | |нафтогазопереробної | | | | |промисловості | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація та ремонт| 5.05050208 | | | |обладнання харчового | | | | |виробництва | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування та | 5.05050209 | | | |ремонт устаткування | | | | |підприємств торгівлі і| | | | |громадського | | | | |харчування | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування та | 5.05050210 | | | |ремонт обладнання | | | | |підприємств | | | | |текстильної та легкої | | | | |промисловості | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування машин і| 5.05050211 | | | |технологічних ліній | | | | |пакування | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування та | 5.05050212 | | | |ремонт поліграфічного | | | | |обладнання | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація засобів | 5.05050211 | | | |механізації та | | | | |автоматизації | | | | |перевантажувальних | | | | |робіт | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація | 5.05050214 | | | |обладнання | | | | |фармацевтичної та | | | | |мікробіологічної | | | | |промисловості | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування та | 5.05050215 | | | |ремонт | | | | |геологорозвідувального| | | | |устаткування | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація та ремонт| 5.05050216 | | | |геофізичної апаратури | | | | |і обладнання | | | | |----------------------+------------| | | |інструментальне | 5.05050301 | | | |виробництво | | | | |----------------------+------------| | | |технологія обробки | 5.05050302 | | | |матеріалів на | | | | |верстатах і | | | | |автоматичних лініях | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво верстатів | 5.05050303 | | | |з програмним | | | | |управлінням і роботів | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво | 5.05050304 | | | |абразивного та | | | | |алмазного інструменту | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво | 5.05050305 | | | |гідравлічних і | | | | |пневматичних засобів | | | | |автоматизації | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво двигунів | 5.05050300 | | | |----------------------+------------| | | |виробництво | 5.05050307 | | | |автомобілів і | | | | |тракторів | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво | 5.05050308 | | | |сільськогосподарських | | | | |машин | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво підйомно- | 5.05050300 | | | |транспортних, | | | | |будівельних і | | | | |дорожніх машин і | | | | |обладнання | | | | |----------------------+------------| | | |важке машинобудування | 5.05050310 | | | |(за видами) | | | | |----------------------+------------| | | |хімічне і нафтове | 5.05050311 | | | |машинобудування (за | | | | |видами) | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво рейкового | 5.05050312 | | | |транспорту (за | | | | |видами) | | | | |----------------------+------------| | | |зварювальне | 5.05050401 | | | |виробництво | | | | |----------------------+------------| | | |газоелектротермічне | 5.05050402 | | | |нанесення покриття | | | | |----------------------+------------| | | |контроль якості | 5.05050403 | | | |металів і зварних | | | | |з'єднань | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування і | 5.05050404 | | | |ремонт устаткування | | | | |зварювального | | | | |виробництва | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0506 |Енергетика та |монтаж і експлуатація | 5.05060101 | | |енергетичне |теплоенергетичного | | | |машинобудування |устаткування теплових | | | | |електростанцій | | | | |----------------------+------------| | | |підготовка води, | 5.05060102 | | | |палива і мастильних | | | | |матеріалів на | | | | |електростанціях | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж і | 5.05060103 | | | |обслуговування | | | | |теплотехнічного | | | | |устаткування і систем | | | | |теплопостачання | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація | 5.05060104 | | | |теплотехнічного і | | | | |теплотехнологічного | | | | |устаткування і систем | | | | |теплопостачання | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж і експлуатація | 5.05060201 | | | |гідроенергетичних | | | | |установок | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж і експлуатація | 5.05060301 | | | |теплоенергетичного | | | | |устаткування атомних | | | | |електростанцій | | | | |----------------------+------------| | | |конструювання та | 5.05060401 | | | |експлуатація | | | | |парогенераторного | | | | |обладнання | | | | |----------------------+------------| | | |конструювання та | 5.05060402 | | | |виробництво турбінних | | | | |установок | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж і | 5.05060403 | | | |обслуговування | | | | |холодильно- | | | | |компресорних машин та | | | | |установок | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0507 |Електротехніка та |монтаж і експлуатація | 5.05070101 | | |електромеханіка |електроустаткування | | | | |електростанцій і | | | | |енергосистем | | | | |----------------------+------------| | | |будівництво, монтаж і | 5.05070102 | | | |експлуатація ліній | | | | |електропередачі | | | | |----------------------+------------| | | |електропостачання | 5.05070103 | | | |----------------------+------------| | | |монтаж і експлуатація | 5.05070104 | | | |електроустаткування | | | | |підприємств і | | | | |цивільних споруд | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво | 5.05070105 | | | |електроосвітлювальних | | | | |приладів і установок | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж і експлуатація | 5.05070106 | | | |засобів | | | | |диспетчерського та | | | | |технологічного | | | | |керування електричними| | | | |системами | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж і експлуатація | 5.05070107 | | | |засобів автоматики | | | | |електричних систем | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж і | 5.05070108 | | | |обслуговування | | | | |електрообладнання | | | | |аеропортів | | | | |----------------------+------------| | | |світлотехнічне | 5.05070109 | | | |забезпечення | | | | |видовищних заходів | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво | 5.05070201 | | | |електричних машин і | | | | |апаратів | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж і | 5.05070202 | | | |обслуговування | | | | |електричних машин і | | | | |апаратів | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво | 5.050702011| | | |автоматизованих | | | | |електротермічних | | | | |систем | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація, ремонт і| 5.05070204 | | | |енергопостачання | | | | |міського | | | | |електротранспорту | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування та | 5.05070205 | | | |ремонт | | | | |електроустаткування | | | | |автомобілів і | | | | |тракторів | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0508 |Електроніка |конструювання, | 5.05080201 | | | |виготовлення та | | | | |технічне | | | | |обслуговування виробів| | | | |електронної техніки | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво | 5.05080202 | | | |електронних та | | | | |електричних засобів | | | | |автоматизації | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво та | 5.05080301 | | | |експлуатація відео-, | | | | |аудіотехніки та | | | | |кіноустановок | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0509 |Радіотехніка, |конструювання, | 5.05090101 | | |радіоелектронні |виробництво та | | | |апарати та зв'язок |технічне | | | | |обслуговування | | | | |радіотехнічних | | | | |пристроїв | | | | |----------------------+------------| | | |технічна експлуатація | 5.05090102 | | | |радіоелектронного | | | | |устаткування | | | | |повітряних суден | | | | |----------------------+------------| | | |технічна експлуатація | 5.05090103 | | | |наземних засобів | | | | |радіоелектронного | | | | |забезпечення польотів | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація | 5.05090104 | | | |радіотехнічних систем | | | | |та пристроїв | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво, | 5.05090201 | | | |обслуговування та | | | | |ремонт електронної | | | | |побутової апаратури | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж, обслуговування| 5.05090301 | | | |і ремонт станційного | | | | |обладнання | | | | |електрозв'язку | | | | |----------------------+------------| | | |технічне | 5.05090302 | | | |обслуговування і | | | | |ремонт апаратури | | | | |зв'язку та оргтехніки | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж, обслуговування| 5.05090303 | | | |і ремонт обладнання | | | | |лінійних споруд | | | | |електрозв'язку та | | | | |абонентських | | | | |пристроїв | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво апаратури | 5.05090104 | | | |автоматичного | | | | |електрозв'язку | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування | 5.05090305 | | | |обладнання підприємств| | | | |зв'язку | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж, технічне | 5.05090300 | | | |обслуговування і | | | | |ремонт обладнання | | | | |радіозв'язку, | | | | |радіомовлення та | | | | |телебачення | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж, обслуговування| 5.05090307 | | | |і ремонт систем | | | | |зв'язку рухомої | | | | |служби | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж, обслуговування| 5.05090308 | | | |та експлуатація | | | | |апаратних засобів | | | | |інформатизації | | | | |----------------------+------------| | | |організація та | 5.05090401 | | | |експлуатація поштового| | | | |зв'язку | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж, обслуговування| 5.05090402 | | | |і ремонт засобів | | | | |механізації та | | | | |автоматизації | | | | |підприємств поштового | | | | |зв'язку | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0510 |Метрологія, |радіотехнічні | 5.05100101 | | |вимірювальна техніка |вимірювання | | | |та інформаційно- |----------------------+------------| | |вимірювальні |електротеплотехнічні | 5.05100102 | | |технології |вимірювання | | | | |----------------------+------------| | | |механічні вимірювання | 5.05100103 | | | |----------------------+------------| | | |виробництво та | 5.05100301 | | | |обслуговування | | | | |авіаційних приладів і | | | | |електрообладнання | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво оптичних і| 5.05100401 | | | |оптико-електронних | | | | |приладів | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0511 |Авіаційна та ракетно-|виробництво авіаційних| 5.05110101 | | |космічна техніка |літальних апаратів | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво ракетно- | 5.05110102 | | | |космічних літальних | | | | |апаратів | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво авіаційних| 5.05110201 | | | |двигунів | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування | 5.05110301 | | | |пілотажно-навігаційних| | | | |комплексів | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація | 5.05110302 | | | |авіаційних | | | | |електрифікованих | | | | |комплексів | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0512 |Морська техніка |суднокорпусобудування | 5.05120101 | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування | 5.05120102 | | | |суднового обладнання | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж і проектування | 5.05120103 | | | |суднових машин і | | | | |механізмів | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж і | 5.05120104 | | | |обслуговування | | | | |електроустаткування | | | | |суднового | | | | |електрообладнання | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0513 |Хімічна технологія та|виробництво органічних| 5.05130101 | | |інженерія |речовин | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво | 5.05130102 | | | |неорганічних речовин | | | | |----------------------+------------| | | |переробка нафти і | 5.05130103 | | | |газу | | | | |----------------------+------------| | | |коксохімічне | 5.05130104 | | | |виробництво | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво твердих | 5.05130105 | | | |хімічних речовин | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво обладнання| 5.05130106 | | | |з високоенергетичними | | | | |і швидкодіючими | | | | |сполуками | | | | |----------------------+------------| | | |виготовлення виробів і| 5.05130107 | | | |покриттів із | | | | |полімерних матеріалів | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво | 5.05130108 | | | |кінофотоматеріалів і | | | | |магнітних носіїв | | | | |----------------------+------------| | | |виготовлення | 5.05130109 | | | |тугоплавких | | | | |неметалевих і | | | | |силікатних матеріалів | | | | |і виробів | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво | 5.05130110 | | | |високомолекулярних | | | | |сполук | | | | |----------------------+------------| | | |хіміко-механічна | 5.05130111 | | | |переробка деревини і | | | | |деревних матеріалів | | | | |----------------------+------------| | | |опоряджувальне | 5.05130201 | | | |виробництво | | | | |----------------------+------------| | | |технологія обробки | 5.05130202 | | | |шкіри та хутра | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування і | 5.05130203 | | | |ремонт обладнання | | | | |підприємств хімічної | | | | |та нафтогазопереробної| | | | |промисловості | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0514 |Біотехнологія |біохімічне | 5.05140101 | | | |виробництво | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0515 |Видавничо- |друкарське | 5.05150101 | | |поліграфічна справа |виробництво | | | | |----------------------+------------| | | |розробка, виготовлення| 5.05150102 | | | |та оформлення | | | | |пакувань | | | | |----------------------+------------| | | |комп'ютерна обробка | 5.05150103 | | | |текстової, графічної | | | | |та образної | | | | |інформації | | | | |----------------------+------------| | | |дизайн друкованої | 5.05150104 | | | |продукції | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0516 |Текстильна та легка |первинна обробка | 5.05160101 | | |промисловість |волокнистих | | | | |матеріалів | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво та дизайн | 5.05160102 | | | |пряжі | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво та дизайн | 5.05160103 | | | |тканин і трикотажу | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво та дизайн | 5.05160104 | | | |нетканих текстильних | | | | |матеріалів | | | | |----------------------+------------| | | |швейне виробництво | 5.05160201 | | | |----------------------+------------| | | |виготовлення виробів | 5.05160202 | | | |із шкіри | | | | |----------------------+------------| | | |моделювання та | 5.05160203 | | | |конструювання | | | | |промислових виробів | | | | |----------------------+------------| | | |кольорування і художнє| 5.05160204 | | | |оздоблення виробів | | | | |легкої промисловості | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво та дизайн | 5.05160205 | | | |взуття, | | | | |шкіргалантерейних і | | | | |лимарних виробів | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0517 |Харчова промисловість|виробництво харчової | 5.05170101 | | |та переробка |продукції | | | |сільськогосподарської|----------------------+------------| | |продукції |консервування | 5.05170102 | | | |----------------------+------------| | | |зберігання і переробка| 5.05170103 | | | |зерна | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво хліба, | 5.05170104 | | | |кондитерських, | | | | |макаронних виробів і | | | | |харчових концентратів | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво цукристих | 5.05170105 | | | |речовин та | | | | |полісахаридів | | | | |----------------------+------------| | | |бродильне виробництво | 5.05170106 | | | |і виноробство | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво жирів і | 5.05170107 | | | |жирозамінників | | | | |----------------------+------------| | | |зберігання, | 5.05170108 | | | |консервування та | | | | |переробка плодів і | | | | |овочів | | | | |----------------------+------------| | | |зберігання, | 5.05170100 | | | |консервування та | | | | |переробка м'яса | | | | |----------------------+------------| | | |зберігання, | 5.05170110 | | | |консервування та | | | | |переробка риби і | | | | |морепродуктів | | | | |----------------------+------------| | | |зберігання, | 5.05170151 | | | |консервування та | | | | |переробка молока | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0518 |Обробка деревини |лісозаготівля та | 5.05180101 | | | |первинна обробка | | | | |деревини | | | | |----------------------+------------| | | |обробка деревини | 5.05180102 | | | |----------------------+------------| | | |виготовлення меблів | 5.05180103 | |----------------------------------------------------------------| | Будівництво та архітектура | |----------------------------------------------------------------| | 0601 |Будівництво та |будівництво та | 5.06010101 | | |архітектура |експлуатація будівель | | | | |і споруд | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж промислового | 5.06010102 | | | |устаткування | | | | |----------------------+------------| | | |будівництво | 5.06010103 | | | |гідротехнічних споруд | | | | |----------------------+------------| | | |будівництво та | 5.06010104 | | | |експлуатація міських | | | | |шляхів сполучення | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування | 5.06010105 | | | |електротехнічного | | | | |обладнання та | | | | |автоматичного | | | | |устаткування будівель | | | | |і споруд | | | | |----------------------+------------| | | |виготовлення металевих| 5.06010100 | | | |конструкцій | | | | |----------------------+------------| | | |виготовлення | 5.06010107 | | | |будівельних деталей і | | | | |конструкцій | | | | |----------------------+------------| | | |будівництво, | 5.06010108 | | | |обслуговування і | | | | |ремонт залізничних | | | | |колій | | | | |----------------------+------------| | | |будівництво, | 5.06010109 | | | |експлуатація і ремонт | | | | |автомобільних доріг та| | | | |аеродромів | | | | |----------------------+------------| | | |будівництво мостів та | 5.06010110 | | | |інших штучних споруд | | | | |----------------------+------------| | | |будівництво тунелів та| 5.06010111 | | | |метрополітенів | | | | |----------------------+------------| | | |будівництво теплових і| 5.06010112 | | | |атомних | | | | |електростанцій | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж, обслуговування| 5.06010113 | | | |устаткування і систем | | | | |газопостачання | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж і | 5.06010114 | | | |обслуговування | | | | |внутрішніх санітарно- | | | | |технічних систем і | | | | |вентиляції | | | | |----------------------+------------| | | |опорядження будівель і| 5.06010115 | | | |споруд та будівельний | | | | |дизайн | | | | |----------------------+------------| | | |архітектурне | 5.06010201 | | | |проектування та | | | | |внутрішній інтер'єр | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування | 5.06010301 | | | |устаткування систем | | | | |водопостачання і | | | | |водовідведення | | | | |----------------------+------------| | | |будівництво, | 5.06010302 | | | |обслуговування і | | | | |ремонт | | | | |гідромеліоративних | | | | |споруд | | |----------------------------------------------------------------| | Транспорт | |----------------------------------------------------------------| | 0701 |Транспорт і |організація та | 5.07010101 | | |транспортна |регулювання дорожнього| | | |інфраструктура |руху | | | | |----------------------+------------| | | |організація перевезень| 5.07010102 | | | |і управління на | | | | |автомобільному | | | | |транспорті | | | | |----------------------+------------| | | |організація перевезень| 5.07010103 | | | |і управління на | | | | |залізничному | | | | |транспорті | | | | |----------------------+------------| | | |організація авіаційних| 5.07010104 | | | |перевезень | | | | |----------------------+------------| | | |організація перевезень| 5.07010105 | | | |і перевантажень на | | | | |водному транспорті | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування | 5.07010201 | | | |повітряного руху | | | | |----------------------+------------| | | |льотна експлуатація | 5.07010202 | | | |повітряних суден | | | | |----------------------+------------| | | |технічне | 5.07010301 | | | |обслуговування | | | | |повітряних суден і | | | | |двигунів | | | | |----------------------+------------| | | |технічне | 5.07010302 | | | |обслуговування засобів| | | | |механізації та | | | | |автоматизації в | | | | |аеропортах | | | | |----------------------+------------| | | |технічне | 5.07010303 | | | |обслуговування засобів| | | | |зберігання, | | | | |транспортування та | | | | |заправлення пально- | | | | |мастильними | | | | |матеріалами | | | | |----------------------+------------| | | |судноводіння на | 5.07010401 | | | |морських шляхах | | | | |----------------------+------------| | | |судноводіння на | 5.07010402 | | | |внутрішніх водних | | | | |шляхах | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація суднових | 5.07010403 | | | |енергетичних | | | | |установок | | | | |----------------------+------------| | | |судноводіння та | 5.07010404 | | | |експлуатація суднових | | | | |енергетичних установок| | | | |на внутрішніх водних | | | | |шляхах | | | | |----------------------+------------| | | |судноводіння та | 5.07010405 | | | |експлуатація морських | | | | |рибопромислових суден | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація | 5.07010406 | | | |обладнання | | | | |радіозв'язку та | | | | |електрорадіонавігація | | | | |суден | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація | 5.07010407 | | | |електрообладнання та | | | | |автоматики суден | | | | |----------------------+------------| | | |технічне | 5.07010501 | | | |обслуговування, ремонт| | | | |та експлуатація | | | | |тягового рухомого | | | | |складу | | | | |----------------------+------------| | | |технічне | 5.07010502 | | | |обслуговування і | | | | |ремонт вагонів | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування і | 5.07010503 | | | |ремонт залізничних | | | | |споруд та об'єктів | | | | |колійного | | | | |господарства | | | | |----------------------+------------| | | |технічне | 5.07010504 | | | |обслуговування і | | | | |ремонт пристроїв | | | | |електропостачання | | | | |залізниць | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування | 5.07010601 | | | |транспортних засобів | | | | |високої прохідності | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування та | 5.07010602 | | | |ремонт автомобілів і | | | | |двигунів | | |----------------------------------------------------------------| | Геодезія та землеустрій | |----------------------------------------------------------------| | 0801 |Геодезія та |геодезичні роботи та | 5.08010101 | | |землеустрій |експлуатація | | | | |геодезичного | | | | |обладнання | | | | |----------------------+------------| | | |землевпорядкування | 5.08010102 | | | |----------------------+------------| | | |картографічні роботи | 5.08010103 | |----------------------------------------------------------------| |Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції | |----------------------------------------------------------------| | 0901 |Сільське господарство|промислове квітництво | 5.09010101 | | |і лісництво |----------------------+------------| | | |організація і | 5.09010102 | | | |технологія ведення | | | | |фермерського | | | | |господарства | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво і | 5.09010103 | | | |переробка продукції | | | | |рослинництва | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво і | 5.09010201 | | | |переробка продукції | | | | |тваринництва | | | | |----------------------+------------| | | |бджільництво | 5.09010202 | | | |----------------------+------------| | | |звірівництво | 5.09010203 | | | |----------------------+------------| | | |лісове господарство | 5.09010301 | | | |----------------------+------------| | | |мисливське | 5.09010302 | | | |господарство | | | | |----------------------+------------| | | |зелене будівництво і | 5.09010303 | | | |садово-паркове | | | | |господарство | | | | |----------------------+------------| | | |природно-заповідна | 5.09010304 | | | |справа | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 0902 |Рибне господарство та|рибництво та | 5.09020101 | | |аквакультура |аквакультура | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація техніки | 5.09020102 | | | |промислового | | | | |рибальства та | | | | |аквакультури | | |----------------------------------------------------------------| | Техніка та енергетика аграрного виробництва | |----------------------------------------------------------------| | 1001 |Техніка та енергетика|обслуговування | 5.10010101 | | |аграрного |устаткування та систем| | | |виробництва |теплоенергопостачання | | | | |в агропромисловому | | | | |комплексі | | | | |----------------------+------------| | | |монтаж, обслуговування| 5.10010102 | | | |та ремонт | | | | |електротехнічних | | | | |установок в | | | | |агропромисловому | | | | |комплексі | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація та ремонт| 5.10010201 | | | |машин і обладнання | | | | |агропромислового | | | | |виробництва | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація та ремонт| 5.10010202 | | | |меліоративних, | | | | |будівельних машин і | | | | |обладнання | | | | |----------------------+------------| | | |експлуатація та ремонт| 5.10010203 | | | |обладнання лісового | | | | |комплексу | | |----------------------------------------------------------------| | Ветеринарія | |----------------------------------------------------------------| | 1101 |Ветеринарія |ветеринарна медицина | 5.11010101 | |----------------------------------------------------------------| | Охорона здоров'я | |----------------------------------------------------------------| | 1201 |Медицина |лікувальна справа | 5.12010101 | | | |----------------------+------------| | | |сестринська справа | 5.12010102 | | | |----------------------+------------| | | |медико-профілактична | 5.12010103 | | | |справа | | | | |----------------------+------------| | | |стоматологія | 5.12010104 | | | |----------------------+------------| | | |акушерська справа | 5.12010105 | | | |----------------------+------------| | | |стоматологія | 5.12010106 | | | |ортопедична | | | | |----------------------+------------| | | |стоматологічна справа | 5.12010107 | | | |----------------------+------------| | | |лабораторна | 5.12010201 | | | |діагностика | | |------+---------------------+----------------------+------------| | 1202 |Фармація |фармація | 5.12020101 | | | |----------------------+------------| | | |аналітичний контроль | 5.12020102 | | | |якості хімічних | | | | |лікарських сполук | | | | |----------------------+------------| | | |виробництво | 5.12020103 | | | |фармацевтичних | | | | |препаратів | | |----------------------------------------------------------------| | Соціальне забезпечення | |----------------------------------------------------------------| | 1301 |Соціальне |соціальна робота | 5.13010101 | | |забезпечення |----------------------+------------| | | |протезне виробництво | 5.13010102 | |----------------------------------------------------------------| | Сфера обслуговування | |----------------------------------------------------------------| |1401 |Сфера |готельне | 5.14010101 | | |обслуговування |обслуговування | | | | |----------------------+------------| | | |ресторанне | 5.14010102 | | | |обслуговування | | | | |----------------------+------------| | | |обслуговування | 5.14010201 | | | |та ремонт | | | | |електропобутової | | | | |техніки | | | | |----------------------+------------| | | |організація | 5.14010202 | | | |обслуговування | | | | |населення | | | | |----------------------+------------| | | |туристичне | 5.14010301 | | | |обслуговування | | |----------------------------------------------------------------| | Військові науки | |----------------------------------------------------------------| | 1601 |Військові науки, |Перелік | | | |національна безпека, |спеціальностей, за | | | |безпека державного |якими здійснюється | | | |кордону |підготовка фахівців | | | | |за освітньо- | | | | |кваліфікаційним | | | | |рівнем молодшого | | | | |спеціаліста з | | | | |урахуванням | | | | |специфіки такої | | | | |підготовки для | | | | |Збройних Сил | | | | |України та інших | | | | |військових | | | | |формувань, | | | | |визначається | | | | |відповідними | | | | |центральними | | | | |органами | | | | |виконавчої влади | | | | |за погодженням з МОН | | |----------------------------------------------------------------| | Безпека | |----------------------------------------------------------------| | 1702 |Цивільна безпека |організація та техніка| 5.17020101 | | | |цивільного захисту | | | | |----------------------+------------| | | |радіаційний та | 5.17020102 | | | |хімічний контроль | | | | |----------------------+------------| | | |організація та техніка| 5.17020301 | | | |протипожежного | | | | |захисту | | ------------------------------------------------------------------ { Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 990
( 990-2009-п ) від 09.09.2009, N 994 ( 994-2009-п ) від
23.09.2009, N 365 ( 365-2010-п ) від 26.05.2010 }вгору