Документ 839-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2012, підстава - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР,
2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
Про внесення зміни до статті 384
Кримінально-процесуального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 23, ст.279 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину другу статті 384 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1003-05 ) доповнити пунктом 10 такого
змісту:
"10) особи, які в судовому порядку оскаржили постанову про
відмову в порушенні кримінальної справи, за винятком випадків,
встановлених законом, - у частині мотивів і підстав відмови в
порушенні кримінальної справи".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 січня 2009 року
N 839-VIвгору