Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2006 р. N 341
Постанова Кабінету Міністрів України; Схема від 20.06.2007838
Документ 838-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.06.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 червня 2007 р. N 838
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 16 березня 2006 р. N 341

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
16 березня 2006 р. N 341 ( 341-2006-п ) "Про оплату праці
працівників Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського
господарства" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 12, ст. 804)
зміни, що додаються.
2. Умови оплати праці, визначені цією постановою,
застосовуються з 1 липня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 838
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 16 березня 2006 р. N 341
( 341-2006-п )

1. У постанові ( 341-2006-п ):
в останньому абзаці підпункту 2 пункту 3, абзаці другому
підпункту 3 пункту 4 та пункті 5 слова "Господарсько-фінансовий
департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України" в усіх
відмінках замінити словами "Державний комітет лісового
господарства України" у відповідному відмінку;
в абзаці другому підпункту 3 пункту 4 слово "директор"
замінити словом "Голова";
доповнити постанову ( 341-2006-п ) пунктом 7 такого змісту:
"7. Установити, що затверджені цією постановою посадові
оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) змінюються
пропорційно підвищенню розмірів мінімальної заробітної плати
згідно із законодавством.".
2. Додатки 1-4 до постанови ( 341-2006-п ) викласти в такій
редакції:

"Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2006 р. N 341 ( 341-2006-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 838)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників,
професіоналів і фахівців Дніпровсько-Тетерівського
державного лісомисливського господарства

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Директор | 1462 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: лісничий, інженер | 1330 | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: економіст, | 1205-1313 | |мисливствознавець та інші | | |--------------------------------+-------------------------------| |Головний: механік; начальник | 1085-1142 | |структурного підрозділу | | |(відділу тощо) та інші | | |--------------------------------+-------------------------------| |Інженер: лісового | | |господарства, з охорони і | | |захисту лісу, з охорони | | |праці, із застосування | | |комп'ютерів; економіст, | | |бухгалтер, мисливствознавець, | | |зоотехнік, агроном, механік, | | |юрисконсульт та інші: | | |--------------------------------+-------------------------------| | провідний | 1005-1062 | |--------------------------------+-------------------------------| | I категорії | 942-999 | |--------------------------------+-------------------------------| | II категорії | 845-902 | |--------------------------------+-------------------------------| | без категорії | 685-742 | |--------------------------------+-------------------------------| |Інспектор державного контролю: | | |--------------------------------+-------------------------------| | I категорії | 942-999 | |--------------------------------+-------------------------------| | II категорії | 845-902 | |--------------------------------+-------------------------------| | без категорії | 685-742 | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший: інспектор з кадрів, | 685-742 | |диспетчер | | |--------------------------------+-------------------------------| |Інспектор з кадрів, диспетчер | 628-685 | |--------------------------------+-------------------------------| |Майстер: лісу, на | 622-679 | |лісозаготівельних роботах | | |та інші | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий | | | оклад за групами з | | | оплати праці | | | керівних | | |працівників, гривень | | |---------------------| | | I | II |III|IV | V | |------------------------------------------+----+----+---+---+---| |Лісничий |1165|1022|936|834|754| |------------------------------------------+----+----+---+---+---| |Начальник ремонтно-механічного цеху, |1022|936 |834|754|668| |помічник лісничого | | | | | | |------------------------------------------+----+----+---+---+---| |Начальник лісової пожежної станції |834 |754 |668| | | ------------------------------------------------------------------
________________
Примітка. Групи з оплати праці керівних працівників
затверджуються директором лісомисливського господарства за
погодженням з Державним комітетом лісового господарства.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2006 р. N 341 ( 341-2006-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 838)
СХЕМА
посадових окладів (ставок заробітної плати)
керівників інших структурних підрозділів,
технічних службовців та робітників
Дніпровсько-Тетерівського державного
лісомисливського господарства

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади (професії) | Місячний посадовий оклад | | | (ставка заробітної плати), | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший єгер | 565 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідуючий центральним складом | 560 | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідуючий: господарством, | 480-491 | |архівом, кінним двором, | | |складом | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший касир | 520-531 | |--------------------------------+-------------------------------| |Касир | 480-491 | |--------------------------------+-------------------------------| |Лісник | 520 | |--------------------------------+-------------------------------| |Єгер | 463 | |--------------------------------+-------------------------------| |Стенографіст I категорії, | 423-434 | |секретар-стенографістка, | | |старший табельник | | |--------------------------------+-------------------------------| |Секретар-друкарка, стенографіст | 411-423 | |II категорії, друкарка | | |II категорії, секретар, | | |експедитор, діловод, | | |обліковець, табельник | | |--------------------------------+-------------------------------| |Двірник | 405 | |--------------------------------+-------------------------------| |Прибиральник службових | 400 | |приміщень, сторож, опалювач, | | |робітник по догляду за | | |дикими тваринами та інші | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2006 р. N 341 ( 341-2006-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 838)
СХЕМА
тарифних ставок робітників з відрядною
оплатою праці Дніпровсько-Тетерівського
державного лісомисливського господарства

------------------------------------------------------------------ | Найменування професії | Місячна тарифна ставка | | | за розрядами робіт, | | | гривень | | |------------------------| | | I |II |III|IV | V | VI | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |Лісоруб, робітник, зайнятий на | | | | | | | |таких роботах: | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |лісосічні роботи на рубках | |565|628|708|805|942 | |головного користування та на | | | | | | | |рубках, пов'язаних з веденням | | | | | | | |лісового господарства | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |нижньоскладські лісозаготівельні | |520|577|645|737|862 | |роботи: розвантаження, обрубування | | | | | | | |(обрізування) сучків, розкряжування | | | | | | | |хлистів, корування, сортування, | | | | | | | |штабелювання деревини, навантаження | | | | | | | |її на автомобільний транспорт, | | | | | | | |розколювання дров | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |інші лісозаготівельні роботи | |451|502|565|645|754 | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |лісогосподарські роботи (крім рубок, | |434|480|537|617|719 | |пов'язаних з веденням лісового | | | | | | | |господарства) | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |сільськогосподарські роботи та | |434|480|537|617|719 | |роботи в побічному користуванні | | | | | | | |лісом | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |Тракторист-машиніст, зайнятий на | | | | | | | |таких роботах: | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |лісосічні роботи на рубках | | |628|708|805|942 | |головного користування та на | | | | | | | |рубках, пов'язаних з веденням | | | | | | | |лісового господарства, вивезенням | | | | | | | |деревини тракторами, ремонтом та | | | | | | | |обслуговуванням машин і устатковання | | | | | | | |безпосередньо на лісосіках та | | | | | | | |верхніх складах | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |лісогосподарські роботи (крім рубок, | | |628|708|805|942 | |пов'язаних з веденням лісового | | | | | | | |господарства) | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |сільськогосподарські роботи та | |565|628|708|805|942 | |роботи в побічному користуванні лісом | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |Машиніст трелювальних машин, | | |628|708|805|1051| |зайнятий на лісосічних роботах на | | | | | | | |рубках головного користування та | | | | | | | |на рубках, пов'язаних з веденням | | | | | | | |лісового господарства, вивезенням | | | | | | | |деревини трелювальними машинами, | | | | | | | |ремонтом та обслуговуванням машин і | | | | | | | |устатковання безпосередньо на лісосіках| | | | | | | |та верхніх складах | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |Токар, електрогазозварник, | |468|525|588|674|788 | |слюсар-електрик з ремонту | | | | | | | |електроустатковання, кочегар котельні | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |Слюсар з ремонту автомобілів, |434|468|525|588|674|788 | |слюсар-сантехнік | | | | | | | |---------------------------------------+---+---+---+---+---+----| |Оператор заправних станцій | |468|525|588|674| | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2006 р. N 341 ( 341-2006-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2007 р. N 838)
СХЕМА
тарифних ставок працівників автомобільного транспорту

1. Водії вантажних автомобілів
------------------------------------------------------------------ | Вантажність | I група (бортові | II група | | автомобілів, тонн | автомобілі та |(спеціалізовані та | | | автомобілі-фургони | спеціальні | | | загального | автомобільні | | | призначення) | самоскиди, | | | | цистерни, | | | | рефрижератори, | | | | пожежні, технічної | | | | допомоги, | | | | автокрани, | | | | автонавантажувачі | | | | та інші; сідельні | | | | тягачі з | | | | напівпричепами; | | | |бортові автомобілі, | | | | переобладнані для | | | | перевезення людей) | |----------------------------------------------------------------| | Місячна тарифна ставка, гривень | |----------------------------------------------------------------| |До 1,5 (включно) | 560 | 577 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Понад 1,5 до 3 | 577 | 600 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Понад 3 до 5 | 600 | 640 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Понад 5 до 7 | 640 | 662 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Понад 7 до 10 | 662 | 697 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Понад 10 до 20 | 697 | 748 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Понад 20 до 40 | 748 | 834 | ------------------------------------------------------------------
________________
Примітка. Тарифна ставка для водіїв автомобілів, зайнятих на
роботах з вивезення деревини на лісозаготівлях, підвищується до
12 відсотків.
2. Водії легкових автомобілів
(у тому числі спеціальних)
------------------------------------------------------------------ |Клас автомобіля | Робочий обсяг | Місячна тарифна | | | двигуна, літрів | ставка, гривень | |----------------+-----------------------+-----------------------| |Особливо малий | до 1,8 (включно) | 560 | |----------------+-----------------------+-----------------------| |Середній | понад 1,8 до 3,5 | 577 | |----------------+-----------------------+-----------------------| |Великий | понад 3,5 | 600 | ------------------------------------------------------------------
3. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля | Габаритна довжина, | Місячна тарифна | | | метрів | ставка, гривень | |---------------------+---------------------+--------------------| |Особливо малий і | до 5 (включно) | 582 | |малий |---------------------+--------------------| | | понад 5 до 6,5 | 605 | | |---------------------+--------------------| | | понад 6,5 до 7,5 | 679 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Середній | понад 7,5 до 9,5 | 748 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Великий | понад 9,5 до 11 | 834 | | |---------------------+--------------------| | | понад 11 до 12 | 879". | ------------------------------------------------------------------вгору