Документ 836-2015-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.11.2016, підстава - 860-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 жовтня 2015 р. № 836
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 860 від 16.11.2016}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 795

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 795 “Про затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 81, ст. 2699) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 жовтня 2015 р. № 836

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 795

1. В абзаці другому пункту 2 постанови слова “з дня набрання чинності цією постановою” замінити словами і цифрами “з 1 січня 2016 р.”.

2. У Порядку створення страхового запасу природного газу, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 5 виключити;

2) пункти 6, 9 і 12 викласти в такій редакції:

“6. У разі невідповідності заявлених постачальником обсягів транспортування природного газу обсягам наявного у такого постачальника страхового запасу, створеного відповідно до пункту 4 цього Порядку, номінації (заявки) на транспортування природного газу від такого постачальника затверджуються (приймаються) виключно на обсяг, що відповідає обсягам наявного у такого постачальника страхового запасу, створеного відповідно до вимог пункту 4 цього Порядку.”;

“9. Постачальник, у якого виник негативний дисбаланс (небаланс) природного газу, зобов’язаний до 7 числа наступного за звітним місяця покрити такий дисбаланс шляхом відбору необхідного обсягу природного газу із страхового запасу, створеного відповідно до вимог пункту 4 цього Порядку.

Якщо постачальник не здійснить відбір у визначений строк, оператор газосховища в односторонньому порядку оформляє відбір природного газу такого постачальника в обсязі негативного дисбалансу (небалансу) відповідно до повідомлення оператора газотранспортної системи.

Відбір природного газу на вимогу оператора газотранспортної системи не звільняє постачальника від обов’язку щодо створення страхового запасу відповідно до вимог пункту 4 цього Порядку.”;

“12. Страховий запас природного газу відповідно до цього Порядку не створюється щодо обсягів природного газу, які реалізуються в рамках спеціальних обов’язків, покладених на постачальників природного газу відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 79, ст. 2651).”.вгору