Документ 835-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.06.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 62 Закону України
"Про банки і банківську діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 35, ст.270 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 62 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2003 р., N 1, ст. 2) доповнити
пунктом 6 такого змісту:
"6) органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу
з питань виконання рішень судів стосовно стану рахунків конкретної
юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької
діяльності".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 травня 2003 року
N 835-IVвгору