Про Державний комітет України з нагляду за охороною праці
Указ Президента України від 18.09.2002834/2002
Документ 834/2002, поточна редакція — Редакція від 09.12.2010, підстава - 1085/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Державний комітет України з нагляду
за охороною праці
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

З метою підвищення ефективності державного нагляду за
охороною праці та відповідно до пункту 15 частини першої статті
106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити на базі Державного департаменту з нагляду за
охороною праці, що діє у складі Міністерства праці та соціальної
політики України, Державний комітет України з нагляду за охороною
праці як центральний орган виконавчої влади.

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

3. Кабінету Міністрів України:
здійснити в установленому порядку заходи щодо ліквідації
Державного департаменту з нагляду за охороною праці;
подати у двомісячний строк у встановленому порядку проект
Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною
праці;
затвердити граничну чисельність працівників Державного
комітету України з нагляду за охороною праці і вирішити питання,
пов'язані із забезпеченням його функціонування;
подати пропозиції щодо внесення до актів Президента України
змін, які випливають із цього Указу;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади
своїх актів у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 вересня 2002 року
N 834/2002вгору