Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2004834
Документ 834-2004-п, попередня редакція — Редакція від 09.03.2006, підстава - 268-2006-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 липня 2004 р. N 834
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2004 р. N 834
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац п'ятий пункту 6 Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п ) (ЗП України, 1993 р.,
N 1-2, ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України,
1998 р., N 42, ст. 1551), викласти у такій редакції:
"нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів,
інших підрозділів - районні, районні у містах Києві та
Севастополі, міськрайонні (у разі утворення) управління юстиції".
2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 квітня
1998 р. N 592 ( 592-98-п ) "Про систему органів юстиції"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 18, ст. 649) після абзацу
шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Районні та міські (міст обласного значення) управління
юстиції можуть бути об'єднані у міськрайонні управління юстиції, а
районні у містах (крім міст Києва та Севастополя) - у міжрайонні
управління юстиції за рішенням Міністра юстиції".
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.
3. Пункт 1 Положення про державну реєстрацію статутів
територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27 липня 1998 р. N 1150 ( 1150-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1133), після слова "районними"
доповнити словами "міськрайонними (у разі утворення)".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }вгору