Документ 834-XIV, действует, текущая редакция — Редакция от 17.05.2014, основание - 1194-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про поширення дії окремих положень Закону України
"Про міліцію" на особовий склад Головного управління
та підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку
Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України
{ Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1194-VII ( 1194-18 ) від 09.04.2014 }
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 34, ст.298 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1194-VII ( 1194-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 25, ст.890 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Поширити на особовий склад Головного управління та
підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України дію статей 12 і
13, пунктів 1 і 3 частини першої, частин другої і третьої статті
14, пунктів 2, 3 і 5 частини першої, частин другої і третьої
статті 15, статті 15-1 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст.526; 1995 р., N 15,
ст.102). { Частина перша із змінами, внесеними згідно із Законом N 1194-VII
( 1194-18 ) від 09.04.2014 }
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 липня 1999 року
N 834-XIVвверх