Документ 832-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.07.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.07.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації,
участь громадськості в процесі прийняття рішень та
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 34, ст.296 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості в
процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що
стосуються довкілля ( 994_015 ), підписану від імені України
25 червня 1998 року у м. Орхус (Данія), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 6 липня 1999 року
N 832-XIVвгору