Документ 8314-XI, перша редакція — Прийняття від 28.10.1989
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про затвердження Указу Президії Верховної Ради
Української РСР від 14 квітня 1989 року "Про внесення змін
і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів Української РСР"

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, N 45, ст. 633 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Затвердити Указ Президії Верховної Ради Української РСР від
14 квітня 1989 року ( 7373-11 ) "Про внесення змін і доповнень до
Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української
РСР", виклавши статтю 62 Кримінального кодексу Української РСР
( 2001-05 ) у такій редакції:
"С т а т т я 62. Заклики до насильницьких повалення або зміни
радянського державного і суспільного ладу
Публічні заклики до насильницьких повалення або зміни
радянського державного і суспільного ладу, закріпленого
Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР, а також
розповсюдження з цією метою матеріалів такого змісту - караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців.
Ті ж дії, вчинені повторно або організованою групою осіб, - караються позбавленням волі на строк до семи років або
штрафом у розмірі до п'яти тисяч карбованців.
Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені за
завданням іноземних організацій чи їхніх представників, - караються позбавленням волі на строк до десяти років".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 28 жовтня 1989 р.
N 8314-XIвгору