Про внесення змін до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2019831
Документ 831-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.09.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.09.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 вересня 2019 р. № 831
Київ

Про внесення змін до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 109, № 44, ст. 1622, № 91, ст. 2973; 2017 р., № 2, ст. 47; 2018 р., № 35, ст. 1234), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2019 р. № 831

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації

1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“До складу комісії входять заступник керівника суб’єкта розгляду скарги за напрямом державної реєстрації, посадові особи структурних підрозділів апарату суб’єкта розгляду скарги за напрямом державної реєстрації, а також можуть входити за згодою представники інших державних органів, громадських об’єднань, інші особи.”.

2. Абзаци перший і другий пункту 3 викласти в такій редакції:

“3. Скарга на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта оскарження реєструється у день її надходження суб’єктом розгляду скарги відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах за умови підписання її особою, яка вважає, що її права порушено (далі - скаржник), або її представником. Реєстрація скарги, поданої в електронній формі, здійснюється за умови підписання її скаржником або його представником з використанням кваліфікованого електронного підпису.

У разі подання скарги в електронній формі до скарги додаються копії передбачених Законами документів, виготовлені шляхом сканування, з обов’язковим накладенням скаржником або його представником кваліфікованого електронного підпису.”.

3. У пункті 17 після слів “за результатом розгляду скарги” доповнити словами “, висновків комісії”, а слова “протягом трьох робочих днів з дня його прийняття” замінити словами “невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення”.

4. У пункті 18:

1) абзац перший після слів “за результатом її розгляду,” доповнити словами “висновки комісії”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Рішення, прийняте за результатом розгляду скарги, висновки комісії із знеособленими персональними даними щодо наведених суб’єктів та об’єктів, зазначених у Законі України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мін’юсту.”.вгору