Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2008831
Документ 831-2008-п, попередня редакція — Редакція від 02.09.2016, підстава - 555-2016-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 вересня 2008 р. N 831
Київ
Про доплати особам,
які працюють у зоні відчуження
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 984 ( 984-2011-п ) від 21.09.2011
N 978 ( 978-2012-п ) від 24.10.2012
N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013
N 162 ( 162-2014-п ) від 04.06.2014
N 717 ( 717-2014-п ) від 29.12.2014
N 226 ( 226-2016-п ) від 23.03.2016
N 297 ( 297-2016-п ) від 20.04.2016
N 555 ( 555-2016-п ) від 23.08.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Установити, що з 1 січня 2016 р.: { Абзац перший
постановляючої частини в редакції Постанов КМ N 984 ( 984-2011-п )
від 21.09.2011, N 717 ( 717-2014-п ) від 29.12.2014, N 297
( 297-2016-п ) від 20.04.2016 }
особам, які постійно працюють, а також поліцейським, особам
рядового та начальницького складу органів і підрозділів служби
цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій,
Державного агентства з управління зоною відчуження,
військовослужбовцям Національної гвардії, Служби безпеки,
Державної прикордонної служби та Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації, які постійно виконують службові
обов'язки у зоні відчуження, встановлюється доплата у розмірі 150
відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня
відповідного року. { Абзац другий постановляючої частини із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 984 ( 984-2011-п )
від 21.09.2011, N 978 ( 978-2012-п ) від 24.10.2012, N 380
( 380-2013-п ) від 29.05.2013, N 162 ( 162-2014-п ) від
04.06.2014, N 717 ( 717-2014-п ) від 29.12.2014, N 226
( 226-2016-п ) від 23.03.2016, N 297 ( 297-2016-п ) від
20.04.2016, N 555 ( 555-2016-п ) від 23.08.2016 }
Така доплата визначається пропорційно відпрацьованому часу,
але не більше від зазначеного розміру;
особам, відрядженим у зону відчуження (в тому числі
поліцейським, особам рядового та начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних
ситуацій, Державного агентства з управління зоною відчуження,
військовослужбовцям Національної гвардії, Служби безпеки,
Державної прикордонної служби та Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації), крім збереження середньої
заробітної плати (грошового забезпечення) за основним місцем
роботи (служби), за дні перебування у зоні відчуження провадиться
доплата відповідно до абзаців другого і третього постановляючої
частини цієї постанови; { Абзац четвертий постановляючої частини
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 984 ( 984-2011-п )
від 21.09.2011, N 978 ( 978-2012-п ) від 24.10.2012, N 380
( 380-2013-п ) від 29.05.2013, N 162 ( 162-2014-п ) від
04.06.2014, N 717 ( 717-2014-п ) від 29.12.2014, N 226
( 226-2016-п ) від 23.03.2016, N 555 ( 555-2016-п ) від
23.08.2016 }
особам, які постійно працюють або виконують службові
обов'язки у зоні відчуження вахтовим методом, надаються безоплатно
за встановленими нормами засоби індивідуального захисту, спецодяг
і взуття, місця в гуртожитках. Зазначені особи безоплатно
забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням;
особам, які постійно працюють або виконують службові
обов'язки у зоні відчуження, час роботи або служби зараховується
до стажу роботи і вислуги років у полуторному розмірі (в тому
числі за Списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і
показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими
і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий
день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня
2003 р. N 36 ( 36-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 4, ст. 102);
особам, відрядженим у зону відчуження, надаються безоплатно
засоби індивідуального захисту, спецодяг і взуття;
у зоні відчуження запроваджується скорочена тривалість
робочого часу - не більш як 36 годин на тиждень.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33вгору