Документ 830-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.04.2012, підстава - 256-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 серпня 1997 р. N 830
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }
Про забезпечення діяльності Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 357 ( 357-2000-п ) від 18.02.2000 )

На виконання Указу Президента України від 14 лютого 1997 р.
N 142 ( 142/97 ) "Про Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити: а) граничну чисельність працівників системи Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) у кількості: з 1 липня 1997 року 400 одиниць, у тому числі працівників
центрального апарату Комісії - 150 одиниць; з 1 жовтня 1997 року 600 одиниць, у тому числі працівників
центрального апарату Комісії - 200 одиниць; з 1 січня 1998 року 800 одиниць, у тому числі працівників
центрального апарату Комісії - 250 одиниць; б) ліміт службових автомобілів, що обслуговують центральний
апарат Комісії, у кількості 4 одиниць.
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 357
( 357-2000-п ) від 18.02.2000 ) 2. Установити, що за умовами
оплати праці, матеріально-побутового забезпечення, транспортного
та медичного обслуговування Голова Комісії прирівнюється до
міністра, члени Комісії - до заступників міністра, інші керівні
працівники, спеціалісти і службовці Комісії - до відповідних
категорій працівників міністерств, голова територіального
відділення в Автономній Республіці Крим та його заступники -
відповідно до голови та перших заступників голів комітетів та
керівників інших відомств Автономної Республіки Крим, голови та
заступники голів територіальних органів в областях, містах Києві і
Севастополі - відповідно до начальників та заступників начальників
управлінь, самостійних відділів обласних, міських у містах Києві і
Севастополі державних адміністрацій, інші працівники
територіальних органів - до відповідних працівників комітетів та
інших відомств Автономної Республіки Крим, управлінь, самостійних
відділів обласних, міських у містах Києві і Севастополі державних
адміністрацій.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям до
1 вересня 1997 року забезпечити територіальні органи Комісії
службовими приміщеннями відповідно до нормативів з урахуванням
збільшення кількості працівників.
4.Визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р.
N 630 " ( 630-95-п ) "Питання Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку"; постанову Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р.
N 218 ( 218-96-п ) "Питання Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку"; додатки N 1 та 2 до постанови Кабінету Міністрів України від
11 червня 1996 р. N 637 ( 637-96-п ) "Про затвердження граничної
чисельності, фонду оплати праці працівників апарату міністерств,
інших центральних і підпорядкованих їм місцевих органів державної
виконавчої влади та встановлення ліміту кількості легкових
автомобілів, що їх обслуговують" в частині Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку; пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада
1996 р. N 1393 ( 1393-96-п ) "Про заходи щодо забезпечення
реалізації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
повноважень, покладених на неї Законом України "Про внесення змін
до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67вгору