Про уточнення найменування селища міського типу Медениця Львівської області
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 23.10.19898295-XI
Документ 8295-XI, поточна редакція — Прийняття від 23.10.1989

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про уточнення найменування селища міського типу
Медениця Львівської області
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, N 45, ст. 620 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Уточнити найменування селища міського типу Медениця
Дрогобицького району Львівської області на Меденичі.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 23 жовтня 1989 року
N 8295-XIвгору