Документ 829-IV, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2003

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення селища міського типу Олевськ
Олевського району Житомирської області до
категорії міст районного значення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36, ст.293 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести селище міського типу Олевськ Олевського району
Житомирської області до категорії міст районного значення.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 22 травня 2003 року
N 829-IVвгору