Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України; Схема від 17.09.2008829
Документ 829-2008-п, попередня редакція — Редакція від 05.12.2008, підстава - 1038-2008-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 вересня 2008 р. N 829
Київ
Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1038 ( 1038-2008-п ) від 03.12.2008 }

У зв'язку з утворенням у структурі Секретаріату Кабінету
Міністрів України Координаційного бюро європейської та
євроатлантичної інтеграції постановою Кабінету Міністрів України
від 16 липня 2008 р. N 649 ( 649-2008-п ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) віднести посади директора Координаційного бюро
європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету
Міністрів України, його першого заступника та заступників,
начальників управлінь у складі цього Бюро та їх заступників до
другої категорії посад державних службовців.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37,
ст. 1455; 2008 р., N 2, ст. 52, N 15, ст. 370) і постанови
Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. N 758
( 758-2007-п ) "Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів
України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 38, ст. 1522)
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2008 р. N 829
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
і від 23 травня 2007 р. N 758 ( 758-2007-п )

1. Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) викласти в такій редакції:
"Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
Секретаріату Кабінету Міністрів

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Місячний посадовий оклад,| | | гривень | |--------------------------------------+-------------------------| |Керівник групи в Апараті | 2354 | |Прем'єр-міністра України, перший | | |помічник Прем'єр-міністра | | |--------------------------------------+-------------------------| |Директор департаменту, бюро, начальник| 2333 | |управління, начальник управління у | | |складі департаменту, бюро | | |--------------------------------------+-------------------------| |Керівник Протоколу Прем'єр-міністра, | 2295 | |прес-секретар Прем'єр-міністра, | | |керівник прес-служби | | |--------------------------------------+-------------------------| |Заступник керівника Секретаріату - | 2279 | |завідуючий сектором в Апараті | | |Прем'єр-міністра | | |--------------------------------------+-------------------------| |Завідуючий самостійним відділом, | 2226 | |керівник служби Першого | | |віце-прем'єр-міністра, | | |Віце-прем'єр-міністра, Міністра | | |Кабінету Міністрів; керівник групи | | |радників Першого | | |віце-прем'єр-міністра, керівник групи | | |експертів Першого | | |віце-прем'єр-міністра | | |--------------------------------------+-------------------------| |Завідуючий відділом у складі | 2156 | |департаменту, бюро, управління, | | |керівник апарату Постійного | | |Представника у Конституційному | | |Суді України, завідуючий | | |відділом в Апараті Прем'єр-міністра | | |--------------------------------------+-------------------------| |Радник Прем'єр-міністра, помічник | 2119 | |Прем'єр-міністра | | |--------------------------------------+-------------------------| |Завідуючий сектором у складі | 2092 | |департаменту, бюро, управління, | | |завідуючий сектором у відділі, що | | |перебуває у складі департаменту, бюро,| | |управління | | |--------------------------------------+-------------------------| |Завідуючий сектором у складі | 2054 | |самостійного відділу | | |--------------------------------------+-------------------------| |Помічник, радник Першого | 2045 | |віце-прем'єр-міністра, науковий | | |консультант Прем'єр-міністра, | | |референт Прем'єр-міністра | | |--------------------------------------+-------------------------| |Керівник групи радників | 2033 | |Віце-прем'єр-міністра, керівник групи | | |експертів Віце-прем'єр-міністра, | | |перший помічник Віце-прем'єр-міністра,| | |Міністра Кабінету Міністрів, | | |прес-секретар Віце-прем'єр-міністра | | |--------------------------------------+-------------------------| |Помічник, радник | 2033 | |Віце-прем'єр-міністра, Міністра | | |Кабінету Міністрів, помічник першого | | |заступника Міністра | | |--------------------------------------+-------------------------| |Головний спеціаліст, консультант, | 2033 | |експерт | | |--------------------------------------+-------------------------| |Провідний спеціаліст | 1311 | |--------------------------------------+-------------------------| |Спеціаліст I категорії | 1204 | |--------------------------------------+-------------------------| |Спеціаліст II категорії | 1027 | |--------------------------------------+-------------------------| |Спеціаліст | 888 | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка. Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять
юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів
та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий оклад
встановлюється на 20 відсотків вище від посадового
окладу відповідного керівного працівника і спеціаліста,
передбаченого цією схемою.".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1038
( 1038-2008-п ) від 03.12.2008 }вгору