Документ 828-2003-п, попередня редакція — Редакція від 18.10.2006, підстава - 1436-2006-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 червня 2003 р. N 828
Київ
Про заходи щодо підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади та
органів місцевого самоврядування з питань
боротьби з корупцією
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 218 ( 218-2005-п ) від 30.03.2005
N 1436 ( 1436-2006-п ) від 18.10.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади та органів місцевого самоврядування з
питань боротьби з корупцією (додається).

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 218
( 218-2005-п ) від 30.03.2005 )

3. Внести до Порядку формування державного замовлення на
підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та органів військового
управління Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 липня 1999 р. N 1262 ( 1262-99-п ) "Про
фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та органів військового управління Збройних Сил"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1475; 2002 р., N 47,
ст. 2137), зміни, що додаються.

Перший
віце-прем'єр міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2003 р. N 828
ПОРЯДОК
підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування
з питань боротьби з корупцією
{ В тексті Порядку слова "Національна академія внутрішніх
справ" в усіх відмінках замінено словами "Київський
національний університет внутрішніх справ" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1436 ( 1436-2006-п )
від 18.10.2006 }

1. Цей Порядок визначає механізм підвищення кваліфікації
керівників і спеціалістів, що займають посади державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування першої - сьомої
категорій, на яких покладено обов'язки з організації роботи щодо
запобігання корупції в органах державної влади та органах
місцевого самоврядування (далі - працівники), з питань боротьби з
корупцією в Київському національному університеті внутрішніх
справ.
2. Підвищення кваліфікації працівників здійснюється за
навчальними програми підвищення кваліфікації працівників з питань
боротьби з корупцією (далі - програми підвищення кваліфікації) з
метою розвитку та поглиблення знань, необхідних для ефективного
виконання завдань професійної діяльності.
Підвищення кваліфікації працівників може здійснюватися з
відривом від роботи (із збереженням заробітної плати) і без
відриву від роботи.
3. Програми підвищення кваліфікації розробляються і
затверджуються Київським національним університетом внутрішніх
справ з урахуванням сучасних вимог, що пред'являються до
підготовки працівників з питань боротьби з корупцією.
4. Строк підвищення кваліфікації з відривом від роботи (із
збереженням заробітної плати) не повинен перевищувати чотирьох
тижнів, без відриву від роботи - шести місяців.
5. Формування державного замовлення на підвищення
кваліфікації працівників та його фінансове забезпечення
здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
8 лютого 1997 р. N 167 ( 167-97-п ) "Про затвердження Положення
про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних
підприємств, установ і організацій" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 7, с. 57; 1998 р., N 28, ст. 1045; 2002 р., N 20,
ст. 979) та від 14 липня 1999 р. N 1262 ( 1262-99-п ) "Про
фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та органів військового управління Збройних Сил"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1475; 2002 р. N 47,
ст. 2137).
6. Для проведення у Київському національному університеті
внутрішніх справ занять з підвищення кваліфікації працівників
залучаються в установленому порядку спеціалісти інших навчальних
закладів та наукових установ, а також працівники міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2003 р. N 828
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку формування державного
замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та органів військового
управління Збройних Сил
( 1262-99-п )

1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади та органів місцевого самоврядування з
питань боротьби з корупцією є Головдержслужба".
2. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
"Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, які
відносяться до посад першої - сьомої категорій державних
службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, з
питань боротьби з корупцією вносяться органами державної влади та
органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня
Головдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до
проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації
зазначеної категорії працівників у наступному році і до 15 липня в
установленому порядку подає її Мінекономіки".
3. Пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:
"Головдержслужба після затвердження Мінекономіки розміщує і в
установленому порядку забезпечує виконання державного замовлення
на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, які відносяться до посад
першої - сьомої категорій державних службовців та посадових осіб
органів місцевого самоврядування, з питань боротьби з корупцією в
Національній академії внутрішніх справ".вгору