Документ 826_017, чинний, поточна редакція — Підписання від 15.11.1996

              Меморандум 
Про співробітництво та взаємодію в розслідуванні
воєнних злочинів між Генеральною прокуратурою України
і Державною службою прокуратури Англії та Уельсу

Дата підписання: 15.11.1996 Дата набуття чинності: 15.11.1996
Генеральна прокуратура України і Державна Служба Прокуратури
Англії та Уельсу, які надалі іменуються Сторони, в дусі
співробітництва і додержання обопільних інтересів та для сприяння
провадженню розслідування і порушення кримінальних справ проти
осіб, які нині є громадянами або ж мешкають на території Англії та
Уельсу і підозрюються в скоєнні воєнних злочинів в період з 1
вересня 1939 року по 5 червня 1945 року, домовилися про таке:
1. Українська Сторона надає сприяння Британській Стороні в
межах своєї компетенції та законодавства, чинного в цих країнах, у
розслідуванні та порушенні кримінальних справ проти осіб, які
підозрюються у скоєнні воєнних злочинів. Поліцейські офіцери Муніципальної поліції Лондону проводять
розслідування від імені Британської Сторони.
2. Для досягнення цієї мети Українська Сторона погоджується: 2.1. надавати сприяння у відшуканні архівних документів,
налагоджувати контакти з різними архівними установами України та
сприяти в отриманні доступу до документів, що мають відношення до
справи, з метою їх вивчення та копіювання, а також у посвідченні
їх дійсності у такий спосіб, щоб вони відповідали вимогам судів
Англії та Уельсу. 2.2. надавати в розпорядження відділення Воєнних злочинів
Британської Сторони іншу інформацію стосовно підозрюваних, якщо
вона є, а саме: зразка почерку, фотоматеріали, акти громадського
стану, дактилоскопічні карти та подібні матеріали. 2.3. виявляти свідків, які мають дані щодо скоєних злочинів
та причетності до них підозрюваних осіб; дозволяти офіцерам
Муніципальної поліції допитувати встановлених свідків про відомі
їм факти злочинної діяльності підозрюваних відповідно до вимог до
свідоцьких показань в Англії та Уельсі, якщо це не суперечить
законодавству України. 2.4. сприяти проведенню допитів свідків і, якщо це є
необхідним, надавати сприяння для переїзду свідків та спеціалістів
з України до Англії та Уельсу та з Англії та Уельсу в Україну.
3. Сторони домовились, що зв'язок та обмін інформацією між
ними здійснюється на конфіденційній основі, за умови юридичного
обов'язку прокурора надавати інформацію підсудному та суду.
Британська Сторона в межах своїх інтересів може ділитися
інформацією з відповідними судовими або слідчими органами інших
країн, повідомивши про це Українську Сторону і не одержавши від
неї застережень або заборони протягом 30 днів з моменту
повідомлення.
4. Сторони домовляються про підтримання прийнятної процедури
відправлення запитів і відповідей на них, проведення консультацій
з метою сприяння виконанню цього Меморандуму, включаючи
організацію зустрічей між іншими компетентними установами України
і Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії,
якщо в процесі провадження розслідування виникне така
необхідність.
5. Британська Сторона сплачує всі витрати в розумних межах на
проживання та проїзд, які будуть нести свідки при поїздці з
України в Англію та Уельс для дачі показань. Сплачувані витрати
включають відповідні медичні витрати та, якщо необхідно, витрати
на супроводження свідка іншою особою.
6. Українська Сторона на прохання Британської Сторони
надаватиме їй сприяння в отриманні для Суду оригіналів архівних
документів у представників відповідних архівів за умови їх
повернення в якнайскоріший строк.
7. На прохання Британської Сторони та в присутності її
представника Українська Сторона надаватиме адвокатам Захисту ті ж
умови для збору доказів, що надавалися представникам
Обвинувачення.
8. У випадку розслідування воєнних злочинів Українською
Стороною на території Англії та Уельсу Британська Сторона надає їй
сприяння, передбачене цим Меморандумом.
9. Сторони будуть консультуватися щодо тлумачення,
застосування та виконання цього Меморандуму, а також щодо справ,
що знаходяться у провадженні, в погоджені строки.
10. Письмові застереження можуть вноситися в цей Меморандум
при обопільній згоді Сторін.
11. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання
обома Сторонами. Кожна із Сторін має право розірвати цей
Меморандум шляхом пред'явлення письмового повідомлення про свій
намір іншій Стороні за 6 місяців до передбаченої дати розірвання.
Здійснено в Лондоні 15 листопада 1996 року у двох
примірниках, кожен українською та англійською мовами, при цьому
обидва тексти є однаково чинними.
За Генеральну За Державну Службу
прокуратуру Прокуратури Англії
України та Уельсу
(підпис) (підпис)
Г.Ворсінов Б.Міллз
вгору