Документ 826/95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.05.2000, підстава - 678/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 678/2000 ( 678/2000 ) від 11.05.2000 )
Про вдосконалення управління транспортним
комплексом України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1186/95 ( 1186/95 ) від 27.12.95 )

З метою забезпечення ефективного функціонування транспортного
комплексу України п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Державний департамент автомобільного транспорту
України та Державний департамент морського і річкового транспорту
України.
Ліквідувати в структурі Міністерства транспорту України
департаменти автомобільного, залізничного, морського і річкового
транспорту.
Установити, що Державний департамент автомобільного
транспорту України, Державний департамент морського і річкового
транспорту України та Державна адміністрація залізничного
транспорту України є органами державної виконавчої влади,
підвідомчими Міністерству транспорту України.
Голови цих департаментів та Державної адміністрації
залізничного транспорту України призначаються Президентом України.
( Встановити, що до системи Міністерства транспорту України
входять Державний департамент автомобільного транспорту України,
Державний департамент авіаційного транспорту України, Державний
департамент морського і річкового транспорту України, які є
органами державної виконавчої влади, та Державна адміністрація
залізничного транспорту України, Українська державна корпорація по
будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг, які
здійснюють функції з управління відповідно залізничним транспортом
та дорожнім господарством.
Керівників цих органів призначає Президент України згідно з
Указом Президента N 1186/95 ( 1186/95 ) від 27.12.95 )
2. Кабінету Міністрів України:
подати у місячний строк проект Положення про Міністерство
транспорту України, передбачивши в ньому, зокрема, такі основні
завдання Міністерства:
- здійснення державного управління транспортним комплексом
України;
- реалізація державної політики становлення та розвитку
транспортного комплексу України для забезпечення своєчасного,
повного та якісного задоволення потреб населення і суспільного
виробництва у перевезеннях;
- забезпечення взаємодії та координації роботи
автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і річкового
транспорту та дорожнього комплексу, здійснення заходів щодо
створення єдиної транспортної системи України;
- створення рівних умов для розвитку господарської діяльності
підприємств транспорту всіх форм власності;
- забезпечення входження транспортного комплексу України до
європейської та світової транспортної системи;
затвердити у місячний строк після затвердження Положення про
Міністерство транспорту України положення про Державний
департамент автомобільного транспорту України, Державний
департамент морського і річкового транспорту України та Державну
адміністрацію залізничного транспорту України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 26 листопада 1992 року N 581 ( 581/92 ) "Про
Міністерство транспорту України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 вересня 1995 року
N 826/95вгору