Документ 826-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 серпня 2009 р. N 826
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про утворення Міжвідомчої координаційної групи
з питань реалізації Спільної заяви за результатами
Спільної ЄС - Україна міжнародної інвестиційної
конференції щодо модернізації газотранзитної
системи України

З метою належної організації роботи з модернізації
газотранзитної системи України відповідно до Спільної заяви за
результатами Спільної ЄС - Україна міжнародної інвестиційної
конференції щодо модернізації газотранзитної системи України,
підписаної 23 березня 2009 р. у м. Брюсселі, Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу координаційну групу з питань
реалізації Спільної заяви за результатами Спільної ЄС - Україна
міжнародної інвестиційної конференції щодо модернізації
газотранзитної системи України у складі згідно з додатком.
Надати голові Групи право вносити у разі потреби зміни до її
складу.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну групу з
питань реалізації Спільної заяви за результатами Спільної ЄС -
Україна міжнародної інвестиційної конференції щодо модернізації
газотранзитної системи України, що додається.
3. Мінпаливенерго та НАК "Нафтогаз України" вжити заходів до
утворення в структурі Компанії групи технічної координації.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. N 826
СКЛАД
Міжвідомчої координаційної групи з питань реалізації
Спільної заяви за результатами Спільної ЄС - Україна
міжнародної інвестиційної конференції щодо модернізації
газотранзитної системи України

ПРОДАН - Міністр палива та енергетики, голова Групи
Юрій Васильович
ПАВЛУША - заступник Міністра палива та енергетики, Сергій Миколайович заступник голови Групи
ЧУПРУН - заступник голови правління НАК "Нафтогаз Вадим Прокопович України", заступник голови Групи
БЕВЗ - директор департаменту євроінтеграції та Сергій Миколайович міжнародного співробітництва Мінпаливенерго
ВАРГА - радник Міністра палива та енергетики Іван Іванович
ГРЕБЕННІКОВА - заступник директора департаменту розвитку
Лариса Костянтинівна секторів економіки - начальник відділу
енергетичного забезпечення та енергетичної
безпеки Мінекономіки
ДРОЗДОВ - директор департаменту майнових відносин та
Ігор Віталійович реформування власності Мінпаливенерго
ЄЛІСЄЄВ - заступник Міністра закордонних справ Костянтин Петрович
КАЧКА - заступник директора Державного департаменту
Тарас Андрійович з питань адаптації законодавства Мін'юсту
КЛІМКІН - директор департаменту Європейського Союзу
Павло Анатолійович МЗС
КНЯЖНИЦЬКИЙ - Посол з питань енергетичної безпеки МЗС В'ячеслав Леонідович
КОЛОСОВА - директор департаменту співробітництва з Вікторія Павлівна міжнародними фінансовими організаціями
Мінфіну
КРАВЕЦЬ - заступник Міністра фінансів Андрій Миколайович
КУЧЕРЕНКО - директор департаменту міжнародної технічної
Олена Василівна допомоги та співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями Мінекономіки
МЕЛЬНИЧЕНКО - директор департаменту фінансів Сергій Іванович промисловості Мінфіну
НАСВІЩУК - директор департаменту юридичного Сергій Васильович забезпечення Мінпаливенерго
НЕСТЕРЕНКО - директор департаменту нафтової, газової та
Олексій Григорович нафтопереробної промисловості
Мінпаливенерго
ПАНТЕЛЕЄНКО - заступник Міністра економіки Віктор Михайлович
СОКИРАН - директор департаменту стратегічної політики
Василь Анатолійович та перспективного розвитку
паливно-енергетичного комплексу
Мінпаливенерго

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. N 826
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну групу з питань реалізації
Спільної заяви за результатами Спільної ЄС - Україна
міжнародної інвестиційної конференції щодо модернізації
газотранзитної системи України

1. Міжвідомча координаційна група з питань реалізації
Спільної заяви за результатами Спільної ЄС - Україна міжнародної
інвестиційної конференції щодо модернізації газотранзитної системи
України (далі - Група) є консультативно-дорадчим органом,
утвореним Кабінетом Міністрів України.
2. Група у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основним завданням Групи є:
підготовка пропозицій щодо реалізації Спільної заяви за
результатами Спільної ЄС - Україна міжнародної інвестиційної
конференції щодо модернізації газотранзитної системи України (далі
- Спільна заява);
сприяння забезпеченню взаємодії органів виконавчої влади з
питань реалізації Спільної заяви та проведення відповідного
моніторингу.
4. Група відповідно до покладених на неї завдань готує і
подає Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації
щодо:
1) проведення переговорів з міжнародними організаціями,
фінансовими установами та компетентними фондами держав-донорів з
питань реалізації Спільної заяви та розроблення і реалізації
проектів з модернізації газотранспортної системи України (далі -
проекти);
2) розроблення проектів, визначення напрямів роботи з
реалізації та обсягу їх фінансування з використанням фінансової і
технічної допомоги міжнародних інвесторів;
3) усунення недоліків і розв'язання проблем, що перешкоджають
реалізації Спільної заяви та проектів.
5. Група має право:
1) залучати до участі у своїй роботі представників органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками);
2) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну
для виконання покладених на неї завдань;
3) утворювати у разі потреби робочі групи, залучати в
установленому порядку до участі в їх роботі спеціалістів органів
виконавчої влади, представників підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками).
6. Основною формою роботи Групи є засідання, що скликаються
її головою у разі потреби, але не рідше ніж два рази на рік.
7. Засідання Групи проводить її голова, а за його
відсутності - заступник голови.
8. Голова Групи:
1) здійснює керівництво діяльністю Групи;
2) бере участь у підготовці питань для розгляду на засіданні
та визначає його порядок денний;
3) надає утвореним робочим групам рекомендації щодо
забезпечення виконання покладених на них завдань.
9. Рішення приймається більшістю голосів присутніх на
засіданні членів Групи з питань, що належать до її компетенції,
відповідно до цього Положення.
10. Пропозиції та рекомендації Групи оформляються протоколом,
який підписує головуючий на засіданні.
11. Організаційне забезпечення діяльності Групи здійснює НАК
"Нафтогаз України".вгору