Документ 826-2001-п, поточна редакція — Редакція від 01.10.2004, підстава - 1112-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 липня 2001 р. N 826
Київ
Про затвердження Порядку проведення витрат
на поховання у разі смерті потерпілого
від нещасного випадку на виробництві
або професійного захворювання
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1112 ( 1112-2004-п ) від 25.08.2004 )

Відповідно до частини восьмої статті 34 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проведення витрат на поховання у разі
смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2001 р. N 826
ПОРЯДОК
проведення витрат на поховання
у разі смерті потерпілого від
нещасного випадку на виробництві
або професійного захворювання

1. Цей Порядок регулює питання проведення Фондом соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань (далі - Фонд) витрат страхувальнику або сім'ї
застрахованого, чи іншій особі, яка здійснювала поховання
потерпілого у разі його смерті від нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання, на організацію
поховання та пов'язаних з цим ритуальних послуг. Факт наявності
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
засвідчується документами, передбаченими Положенням про
розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.
2. Витрати на поховання провадяться у разі смерті
потерпілого, що настала за обставин, за яких настає страховий
випадок державного соціального страхування громадян від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, перелік яких
визначено Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 2 в редакції
Постанови КМ N 1112 ( 1112-2004-п ) від 25.08.2004 )

( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1112
( 1112-2004-п ) від 25.08.2004 )

( Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1112
( 1112-2004-п ) від 25.08.2004 )

5. Організація поховання працівника, який загинув на
виробництві або помер у лікарні під час лікування отриманої на
виробництві травми, проводиться страхувальником.
6. Розмір і процедура проведення та обліку витрат на
поховання та пов'язаних з цим ритуальних послуг встановлюються
правлінням Фонду для обласних управлінь його виконавчої дирекції
на диференційній основі відповідно до фінансових можливостей та
місцевих умов за поданням виконавчої дирекції Фонду. При цьому
проводяться витрати на: саме поховання; придбання одягу, взуття,
інших предметів для похорону; організацію поминального обіду;
релігійні обряди; виготовлення і встановлення пам'ятників та
огорож тощо.вгору