Про перелік підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.12.1992825-р
Документ 825-92-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.08.1997, підстава - 865-97-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 15 грудня 1992 р. N 825-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 865 ( 865-97-п ) від 08.08.97 )

З метою виконання Державної програми приватизації майна
державних підприємств ( 2545-12 ), затвердженої Верховною Радою
України 7 липня 1992 року:
1. Раді Міністрів Республіки Крим, міністерствам і
відомствам, обласним, Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям підготувати і подати до 20 грудня 1992 р.
Мінекономіки перелік підприємств, що перебувають у
загальнодержавній власності, приватизацію яких доцільно здійснити
із залученням іноземних інвестицій, за формою згідно з додатком.
Мінекономіки, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків,
Мінфіну та Мінстату разом з Фондом державного майна і
Антимонопольним комітетом узагальнити зазначені пропозиції та
подати до 15 січня 1993 р. Кабінету Міністрів України проект
відповідного розпорядження.
2. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям подавати
Мінекономіки в порядку інформації перелік об'єктів комунальної
власності, приватизацію яких проведено або доцільно здійснити із
залученням іноземних інвестицій.

Перший
віце-прем'єр-міністр України І.ЮХНОВСЬКИЙ
Інд. 25
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1992 р. N 825-р
ПЕРЕЛІК
підприємств, приватизацію яких доцільно здійснити
із залученням іноземних інвестицій
------------------------------------------------------------------ N |Найме- |Об'єкт |Балансова|Доціль-|Частина|Частина |Обгрун- п/п|нування |привати- |вартість |ний |майна, |продук- |тування |підпри- |зації |об'єкта |спосіб |що при-|ції |щодо |ємства, |(цілісний|привати- |прива- |ватизу-|об'єкта |прива- |код, |майновий |зації (з |тизації|ється |прива- |тизації |юридич- |комплекс |ураху- | |інозем-|тизації |майна |на ад- |підпри- |ванням | |ним ін-|на ринку|підпри- |реса, |ємства |індексу | |весто- |збуту |ємства |телефон,|або його |збіль- | |ром | |або його |факс |структур-|шення | | | |підроз- | |ного під-|вартості | | | |ділу* | |розділу) |майна), | | | | | | |млн. крб.| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

--------------------- *Указати наявність протоколу намірів і найменування інофірми,
протоколу (номер і дата) щодо згоди трудового колективу.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВвгору