Про зміни у складі комітетів Верховної Ради України
Постанова Верховної Ради України від 22.05.2003823-IV
Документ 823-IV, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2003

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміни у складі комітетів
Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36, ст.292 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Обрати народного депутата України Лебедівського Валерія
Анатолійовича членом Комітету Верховної Ради України з питань
Європейської інтеграції, увільнивши його від обов'язків члена
Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин ( 14-15 ).

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 22 травня 2003 року
N 823-IVвгору