Документ 823-2005-п, попередня редакція — Редакція від 22.05.2014, підстава - 136-2014-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 серпня 2005 р. № 823
Київ

Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 381 від 29.03.2006
№ 655 від 26.04.2007
№ 318 від 09.04.2008
№ 175 від 05.03.2009
№ 703 від 11.08.2010
№ 173 від 02.03.2011
№ 269 від 05.04.2012
№ 209 від 27.03.2013
№ 136 від 16.05.2014}

Відповідно до статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, що додається.

2. Установити, що розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, у 2014 році становить 1810 гривень на одну дитину.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 381 від 29.03.2006, № 655 від 26.04.2007; в редакції Постанови КМ № 318 від 09.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 175 від 05.03.2009, № 703 від 11.08.2010, № 173 від 02.03.2011, № 269 від 05.04.2012, № 209 від 27.03.2013, № 136 від 16.05.2014}

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2005 р. № 823

ПОРЯДОК
надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку

{У тексті Порядку слово “(управління)” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “(управління, департамент)” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 136 від 16.05.2014}

1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (далі - одноразова допомога).

Розмір одноразової допомоги щороку встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. МОН щороку під час підготовки проекту державного бюджету подає до Мінфіну дані про кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у розрізі районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення, мм. Києва і Севастополя.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 269 від 05.04.2012, № 136 від 16.05.2014}

3. Кошти для виплати одноразової допомоги передбачаються у державному бюджеті відповідно до обсягів міжбюджетних трансфертів районним бюджетам, бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та бюджетам мм. Києва і Севастополя на фінансування освіти.

4. Виплата одноразової допомоги здійснюється у готівковій (грошовій) формі районними (міськими) відділами (управліннями, департаментами) освіти на підставі заяви та паспорта отримувача цієї допомоги.

5. Служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад складають списки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у поточному році виповнюється 18 років, за місцем знаходження обліково-статистичних карток таких дітей, і подають до районних (міських) відділів (управлінь, департаментів) освіти. У списках зазначається прізвище, ім'я, по батькові дитини, число, місяць, рік народження, постійне місце проживання.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 381 від 29.03.2006}

Повідомлення із зазначенням строку, протягом якого можна отримати одноразову допомогу, та адреси районного (міського) відділу (управління, департаменту) освіти надсилається дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, службами у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 318 від 09.04.2008}

6. У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.

7. Право на отримання одноразової допомоги для недієздатної особи має піклувальник, призначений в установленому порядку.вгору