Документ 8229-XI, поточна редакція — Прийняття від 09.10.1989

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про виділення із смуги міста Верхньодніпровська
Дніпропетровської області території колишнього
села Пушкарівка в окремий населений пункт
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, N 43, ст. 596 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Виділити із смуги міста Верхньодніпровська Дніпропетровської
області територію колишнього села Пушкарівка в окремий населений
пункт і встановити йому попереднє найменування - село Пушкарівка.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 9 жовтня 1989 р.
N 8229-XI



вгору