Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.11.2013822
Документ 822-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.11.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.11.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 листопада 2013 р. № 822
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 листопада 2013 р. № 822

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 132 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 570; 2012 р., № 61, ст. 2474):

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова “є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту” замінити словами “та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт”;

абзац другий виключити;

в абзаці третьому слова “за поданням відповідального виконавця бюджетної програми” виключити;

2) у пункті 3:

у підпункті 1:

в абзаці третьому цифри “1000” замінити цифрами “2500”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“організацію і проведення урочистих церемоній проводів національної збірної команди на літні (зимові) Паралімпійські і Дефлімпійські ігри, зустрічей після повернення з ігор, заходів з відзначення спортсменів - чемпіонів та призерів таких ігор та їх тренерів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України (оплата проживання, проїзду, бронювання квитків, виплата добових членам національної збірної команди - учасникам зазначених заходів, крім випадків, коли такі заходи проводяться безпосередньо перед відрядженням національної збірної команди на літні (зимові) Паралімпійські і Дефлімпійські ігри чи одразу після повернення з них, придбання і виготовлення сувенірної, поліграфічної продукції, квітів, канцелярських товарів, оплата транспортних послуг, витрат, пов’язаних з орендою приміщень та обладнання, інших послуг, необхідних для проведення таких заходів);”;

в абзаці третьому підпункту 2 цифри “1000” замінити цифрами “2500”;

3) у пункті 4:

в абзаці першому слова “за поданням відповідального виконавця бюджетної програми” виключити;

у першому реченні абзацу другого слова “Державною службою молоді та спорту” замінити словом “Мінмолодьспортом”;

4) пункт 9 виключити.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту інвалідів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 198 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 686; 2012 р., № 13, ст. 472):

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова “є МОНмолодьспорт, а відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держмолодьспорт” замінити словами “та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт”;

в абзаці другому слова “за поданням відповідального виконавця бюджетної програми” виключити;

2) у пункті 3:

підпункт 2 після слів “придбання малоцінних предметів, матеріалів та інвентарю” доповнити словами “, обладнання та інвентарю довгострокового використання”;

в останньому абзаці цифру і слово “1 тис.” замінити цифрами “2500”;

3) у пункті 4:

в абзаці першому слова “за поданням відповідального виконавця бюджетної програми” виключити;

в абзаці другому слова “Держмолодьспортом за погодженням з МОНмолодьспортом” замінити словом “Мінмолодьспортом”.

3. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки паралімпійського руху в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 199 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 17, ст. 708, № 44, ст. 1791; 2012 р., № 13, ст. 472):

1) в абзаці першому пункту 2 слова “є МОНмолодьспорт, а відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держмолодьспорт” замінити словами “та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт”;

2) в останньому абзаці пункту 3 цифру і слово “1 тис.” замінити цифрами “2500”;

3) у пункті 4:

в абзаці першому слова “за поданням відповідального виконавця бюджетної програми” виключити;

в абзаці другому слово “Держмолодьспортом” замінити словом “Мінмолодьспортом”.

4. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 239 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 796; 2012 р., № 13, ст. 473, № 91, ст. 3682):

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова “є МОНмолодьспорт” замінити словами “та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт”;

абзац другий виключити;

в абзаці третьому слова “за поданням відповідального виконавця бюджетної програми” виключити;

2) у пункті 3:

у підпункті 1:

в абзаці третьому цифри “1000” замінити цифрами “2500”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“організацію і проведення урочистих церемоній проводів національної збірної команди на літні (зимові) Ігри, зустрічей після повернення з Ігор, заходів з відзначення спортсменів - чемпіонів та призерів Ігор та їх тренерів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України (оплата проживання, проїзду, бронювання квитків, виплата добових спортсменам і тренерам - учасникам зазначених заходів, крім випадків, коли такі заходи проводяться безпосередньо перед відрядженням національної збірної команди на Ігри чи одразу після повернення з них, придбання і виготовлення сувенірної, поліграфічної продукції, квітів, канцелярських товарів, оплата транспортних послуг, витрат, пов’язаних з орендою приміщень та обладнання, інших послуг, необхідних для проведення таких заходів);”;

в абзаці третьому підпункту 2 цифри “1000” замінити цифрами “2500”, а після слів “в зазначених Іграх” доповнити словами “, включаючи організацію роботи штабу олімпійської підготовки за місцем проведення Ігор та матеріально-технічне забезпечення участі його членів у таких Іграх”;

3) у пункті 4:

в абзаці першому слова “за поданням відповідального виконавця бюджетної програми” виключити;

в абзаці другому слово “Держмолодьспортом” замінити словом “Мінмолодьспортом”.

5. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 913; 2012 р., № 15, ст. 555, № 81, ст. 3258):

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова “є МОНмолодьспорт, відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держмолодьспорт” замінити словами “та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт”;

в абзаці другому слова “за поданням відповідального виконавця бюджетної програми” виключити;

2) в абзацах другому та п’ятому пункту 3 слово “МОНмолодьспортом” замінити словом “Мінмолодьспортом”;

3) у пункті 5:

в абзаці першому слова “за поданням відповідального виконавця бюджетної програми” виключити;

в абзаці другому слово “Держмолодьспортом” замінити словом “Мінмолодьспортом”.

6. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 116 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 15, ст. 542, № 92, ст. 3731):

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова “є МОНмолодьспорт, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держмолодьспорт” замінити словами “та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт”;

в абзаці другому слово “МОНмолодьспорт” замінити словом “Мінмолодьспорт”, а слова “за поданням Держмолодьспорту інших” виключити;

2) у пункті 4 слова “МОНмолодьспортом” і “Держмолодьспортом” замінити відповідно словами “Мінмолодьспортом” і “Міністерством”;

3) у пункті 5:

в абзаці першому слово “МОНмолодьспортом” замінити словом “Мінмолодьспортом”, а слова “за поданням Держмолодьспорту” виключити;

в абзаці другому слово “Держмолодьспортом” замінити словом “Мінмолодьспортом”;

4) у пункті 7:

в абзаці першому слово “МОНмолодьспорт” замінити словом “Мінмолодьспорт”;

у підпункті 1 слова “за поданням Держмолодьспорту” і “Держмолодьспортом” виключити;

у підпункті 2 слово “Держмолодьспортом” виключити.

7. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 614, № 45, ст. 1752, № 83, ст. 3353; 2013 р., № 17, ст. 584):

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова “є МОНмолодьспорт, а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Держмолодьспорт” замінити словами “та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт”;

в абзаці другому слова “Інші” та “за поданням відповідального виконавця бюджетної програми” виключити;

2) у пункті 3:

у підпункті 4 слова “, Центральної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з легкої атлетики Комітету з фізичного виховання та спорту МОНмолодьспорту та Центральної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з видів єдиноборств зазначеного Комітету (далі - спортивні школи)”, “ними” та “(вихованців) спортивних шкіл” замінити відповідно словами “(далі - школа)”, “нею” та “школи”;

підпункт 4-1 після слів “придбання малоцінних предметів, матеріалів” доповнити словами “, обладнання та інвентарю довгострокового використання”;

підпункт 7 виключити;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

“8) виплату грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня (крім Олімпійських та Юнацьких олімпійських ігор) та їх тренерам відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 680 “Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1883) і від 24 липня 2013 р. № 550 “Про заохочення спортсменів та тренерів з неолімпійських видів спорту” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2294);”;

у підпункті 10 слова “МОНмолодьспорту і Держмолодьспорту” замінити словом “Мінмолодьспорту”, після слів “проведення поточного ремонту” доповнити словами “та технічного обслуговування”;

підпункт 13 після слів “спеціальних меблів” доповнити словами “та обладнання”;

3) у пункті 4:

в абзацах першому, восьмому і дев’ятому слова “за поданням відповідального виконавця бюджетної програми” виключити;

в абзаці другому слова “відповідальним виконавцем бюджетної програми” замінити словами “головним розпорядником бюджетних коштів”;

в абзаці четвертому слова “в тому числі серед учнів та студентів,” виключити;

в абзаці десятому слово “Комітету,” виключити, а слова “спортивних шкіл” та “відповідальним виконавцем бюджетної програми” замінити відповідно словами “школи” та “головним розпорядником бюджетних коштів”;

4) в абзацах п’ятому і восьмому пункту 4-1 слова “відповідальний виконавець бюджетної програми” у всіх відмінках замінити словами “головний розпорядник бюджетних коштів” у відповідному відмінку;

5) в абзаці третьому пункту 5 слова і цифри “(вартість предмета закупівлі становить менш як 100 тис. гривень)” виключити;

6) у підпункті 6 пункту 7 слова “спортивними школами” замінити словом “школою”, а слова “, Комітетом та його територіальними підрозділами” виключити.

8. У тексті Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Донецької області на підготовку спортивних об’єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 502 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 43, ст. 1666; 2013 р., № 11, ст. 411), слово “МОНмолодьспорт” у всіх відмінках замінити словом “Мінмолодьспорт” у відповідному відмінку.вгору