Про уточнення найменувань селищ міського типу Отиня і Ділятин Івано-Франківської області
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 02.10.19898201-XI
Документ 8201-XI, поточна редакція — Прийняття від 02.10.1989

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про уточнення найменувань селищ міського типу
Отиня і Ділятин Івано-Франківської області
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, N 42, ст. 578 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Уточнити найменування селища міського типу Отиня
Коломийського району на Отинія і селища міського типу Ділятин
Надвірнянського району на Делятин.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 2 жовтня 1989 р.
N 8201-XIвгору