Документ 8200-XI, поточна редакція — Прийняття від 02.10.1989

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про віднесення селища міського типу Вугледар
Донецької області до категорії міст
районного підпорядкування
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, N 42, ст. 577 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Віднести селище міського типу Вугледар Петровського району
міста Донецька Донецької області до категорії міст районного
підпорядкування.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 2 жовтня 1989 р.
N 8200-XIвгору