Про створення Української військово-медичної академії
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.1995820
Документ 820-95-п, попередня редакція — Редакція від 08.11.2007, підстава - 1303-2007-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 жовтня 1995 р. N 820
Київ
Про створення Української військово-медичної
академії
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1299 ( 1299-98-п ) від 17.08.98
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 1303 ( 1303-2007-п ) від 08.11.2007 }

З метою удосконалення підготовки висококваліфікованих
військових лікарів-фахівців для Збройних Сил та інших військових
формувань і розвитку національної військово-медичної науки Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Створити Українську військово-медичну академію у складі
Військово-медичного інституту, Науково-дослідного інституту
проблем військової медицини, Головного військового клінічного
госпіталю, Центральної стоматологічної поліклініки, Центральної
санітарно-епідеміологічної лабораторії, Центральної
судово-медичної лабораторії Міністерства оборони, а також
центральних і головних лікувальних закладів Служби безпеки,
Міністерства внутрішніх справ, Адміністрації Державної
прикордонної служби. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )
Включити зазначену Академію до сфери управління Міністерства
оборони.
2. Перетворити військово-медичне відділення при Українському
державному медичному університеті імені О.О.Богомольця у
Військово-медичний інститут передавши його до сфери управління
Міністерства охорони здоров'я.
3. Створити Науково-дослідний інститут з проблем військової
медицини на базі наукового центру військової медицини
військово-медичного відділення при Українському державному
медичному університеті імені О.О. Богомольця та 1472
науково-дослідних центрів професійного здоров'я
військовослужбовців.
4. Міністерству охорони здоров'я забезпечити підготовку
військових лікарів в Українській військово-медичній академії з
клінічних та загальномедичних дисциплін на навчально-науковій та
матеріальній базі Українського державного медичного університету
імені О.О.Богомольця та Київського державного інституту
вдосконалення лікарів.

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1303
( 1303-2007-п ) від 08.11.2007 }

6. Міністерству оборони здійснювати на договірних засадах
підготовку лікарів-фахівців для Збройних Сил, Служби безпеки,
Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та
Адміністрації Державної прикордонної служби з використанням їх
навчально-матеріальної бази. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )
7. Міністерству оборони, Міністерству охорони здоров'я та
Міністерству освіти провести необхідну організаційну роботу,
пов'язану із створенням Української військово-медичної академії в
межах існуючих структур навчальних закладів, у складі яких вона
формується, штатної чисельності їх особового складу, порядку
фінансування і навчально-наукової та матеріальної бази.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.29вгору